Wolkers' fragmentenKranten/tijdschriften 1944-1999
AlgemeenNaar boven
Op 15 juli 1944, de geboortedag van Rembrandt, heeft Jan, hij was toen achttien jaar, samen met een vriend een krans gehangen aan de gevel van het geboortehuis van Rembrandt in Leiden. Met de tekst: 'Elk weet, dat Gij de Grootste zijt!' Maar niemand had het gezien. 'Toen heb ik een brief geschreven aan het Dagblad voor Leiden en Omstreken, waarin ik deed alsof ik een voorbijganger was die de krans had gezien en klaagde dat er van officiële zijde niets werd gedaan aan de huldiging van Rembrandt. De brief werd geplaatst en daarmee heb ik de eerste NSB'er in de literatuur vormgegeven,' aldus Wolkers. 'Onze huldiging was een protestgebaar. Welke normale Nederlander gaat godverdomme op zo'n ochtend Rembrandt herdenken. Dit was zijn eerste publicatie in een krant. Ook de Telegraaf schreef over onze lauwerkrans. "Rembrandt in deze zwarten tijd, zwart gehuldigd." Niet alleen door dit artikel in de Telegraaf, maar ook de recensie van Iwan Sitniakowsky in november 1982 in dezelfde krant heeft Jan tot de dag van vandaag geweigerd interviews te geven aan de Telegraaf. Na het overlijden van Godfried Bomans belde iemand van die krant op en zei met een weke en warme stem: we weten dat u nooit met ons spreekt, maar we dachten dat u daarop bij de dood van Bomans wel een uitzondering zou willen maken. Ik verwoordde dat ik dat juist op dat moment helemaal niet deed.' Vandaar dat er t.o.v. andere dagbladen relatief weinig artikelen uit de Telegraaf zijn te melden, dat in tegenstelling met bijvoorbeeld het NRC Handelsblad, waarin Wolkers regelmatig zelf publiceert.
Volgens Martin van Amerongen lijkt Wolkers slechts één fobie te hebben: zijn afkeer van literaire jury’s in het algemeen en literaire critici in het bijzonder. Critici, zegt Wolkers, zijn lieden die in één weekeinde een wrak oordeel vellen over een boek waarin je een jaar lang hartebloed hebt geïnvesteerd. Dat leidt niet zelden tot onverdragelijke kletspraat waarover je, als slachtoffer, geacht wordt een tandenknarsend zwijgen te bewaren.
Zo niet Jan Wolkers. Eens heeft Maarten ’t Hart de roman De Kus gewogen en te licht bevonden. Wolkers nam onmiddellijk achter de schrijfmachine plaats en schreef een gebeeldhouwde ingezonden brief: 'Het is niet de gewoonte des arends zich met het ranzig rancuneus gekakel der hoenders bezig te houden als hij in een machtige glijvlucht het luchtruim doorklieft en vanuit de walm van kippenvoer en mest door het bijziend pluimvee met afgunst wordt nagestaard. Maar als een door de machtige ruis der wieken van de leg geraakt ziekelijk kapoentje zich verstout om zich op het ballonnetje der valse beweringen en onvolledige citaten hemelwaarts te verheffen, is die koning van de strtosfeer het aan de zwaan en zwaluw verplicht dit met kussenvulling bedekt week diepvriesvlees met een houw van zijn geduchte snavel naar de legbatterij te doen terugtuimelen.'
Wolkers heeft een uitgesproken mening over het jurywezen, dat in Nederland te gepaster tijd de voorhanden zijnde literaire prijzen pleegt uit te delen. Zijn voornaamste bezwaar tegen het jurywezen is het feit dat daarbij zoveel van die vermaledijde critici betrokken zijn. Critici als de ‘lulhannes’ Carl Peeters, de ‘roomse schijterd’ Kees Fens en de ‘absolute idioot’ Aad Nuis. Laatstgenoemde 'behoort tot die abjecte zeurkousen die de literatuur verzieken' – 'een talentloze ellebogengangster die denkt dat hij zich tot minister van WVC kan opwerken.' Jaap Goedegebuure is op zijn beurt ‘iemand met de herseninhoud van een ziekelijke chimpansee', Wim Zaal bezondigt zich aan “een stupiditeit en een rancune die je niet voor mogelijk houdt.' Maarten ’t Hart is ‘de grootste ramp van de Nederlandse kritiek' – 'die jongen ligt altijd te mekkeren, hij reageert net als een ouwe, aftandse geit die aan zijn verschrompelde tepels getrokken wordt.' Zijn absolute favoriet is ‘die afgesleten pleeborstel van een Iwan Sitniakowsky bij wie de rigor mortis al ingetreden is' – 'hij is er bij het Handelsblad uitgegooid en bij De Telegraaf is hij met fluimen en ratten naar binnen gezogen door het riool. Zijn vingers zijn helemaal kleverig van het onaneren, die boeken worden automatisch tweedehands als hij ze heeft aangeraakt'. Niets heeft Wolkers nagelaten om zich in het milieu van kieteljemijdankietelikjou gehaat te maken. Er moet een correlatie zijn tussen zijn overagressieve, critici-vijandige houding en het feit dat de prijzenregen zo zelden op het rustieke Texel pleegt neer te dalen. Hij is een kunstenaar die je niettemin, als eenvoudige lezer, van harte een mooie, prestigieuze lauwerkrans zou gunnen.

Hieronder een opsomming van artikelen - voorzover mij bekend - uit kranten en tijdschriften over Jan Wolkers, maar ook artikelen geschreven door Jan Wolkers zelf.

1944Naar boven
15.7.1944 Jan Wolkers | Dagblad voor Leiden en Omstreken | Rembrandt gelauwerd | Over: Hulde aan geboortehuis Rembrandt te Leiden.
16.7.1944 Pasquino | De Telegraaf | Rembrandthulde | Over: Hulde aan geboortehuis Rembrandt te Leiden.

1950Naar boven
00.00.1950 Katholieke Illustratie, nr. 8.
19.1.1950 Hans van Straten | Het Vrije Volk | Jan Wolkers: beeldhouwer en natuurminnaar | Allerleerste interview.

1953Naar boven
15.10.1953 De Tijd | Over: Competitie voor de Prix de Rome – Moeder met kind en zonnenhoed.
2.11.1953 Het Parool | Over: Groepstentoonstelling in Stedelijk Museum.

1954Naar boven
6.3.1954 Het Vrije Volk.
6.3.1954 Leidsch Dagblad.
6.5.1954 Het Parool.
3.6.1954 De Tijd | Over: Expositie Beelden op het Frederiksplein te Amsterdam.
12.6.1954 Ch. Wentinck | Elsevier | Over: Kunstwerk Moeder met kind en zonnehoed.
15.6.1954 Hans Redeker | Algemeen Handelsblad | Over: Kunstwerk Moeder met kind en zonnehoed.
15.7.1954 Algemeen Handelsblad | Over: Competitie voor de Prix de Rome – Moeder met kind en zonnenhoed.
24.7.1954 Nieuwsblad van het Noorden | Over: Expositie Beelden op het Frederiksplein te Amsterdam.
1.9.1954 Jan Wolkers | Het Vrije Volk | Over: Manzù.
2.11.1954 J.M. Prange | Het Parool | Over: Kunstwerk Jong Haan.

1955Naar boven
13.4.1955 Leeuwarder Courant | Over: Kunstwerk Hurkende moeder met kind.
28.4.1955 J.M. Prange | Het Parool | Over: Kunstwerk Hurkende moeder met kind.
29.9.1955 Hans Redeker | Algemeen Handelsblad | Over: Kunstwerk Hurkende moeder met kind?

1956Naar boven
17.9.1956 Het Vrije Volk | Over: Watersnoodmonument Moeder met gestorven kind, Kruiningen.

1957Naar boven
6.8.1957 Jan Wolkers | Kroniek van Kunst en Kultuur, jrg. 17, nr. 6 | Drijfveer | Over: Twee ongetitelde gedichten van Jan Wolkers.
7.11.1957 Leidsche Courant | Over: Kunstwerk Moeder met kind en zonnehoed.

1958Naar boven
11.1.1958 Jan Wolkers | Het Vrije Volk | Studeren bij Zadkine lijkt mooier dan het is | Over: Ossip Zadkine.
23.1.1958 Jan Wolkers | Het Vrije Volk | Over: Zadkine.
9.4.1958 Het Vrije Volk | Klassiek thema krijgt nieuwe gestalte.
23.5.1958 M.van Veen | Koning en Vaderland, Christelijk-Historisch weekblad voor Nederland | Over: Kunstwerk Moeder met kind en zonnehoed.
00.11.1958 Jan Wolkers | Podium, jrg. 13, nr. 2 | Mattekeesjes of de zielenreinigingen van de Nederlandse klamboemaatschappij.

1959Naar boven
00.00.1959 Jan Wolkers | Hoos, jrg. 2, nr. 4 | De ontmaskering | Verhaal.
15.2.1959 Jan Wolkers | Tirade, nr. 26 | Het tillenbeest | Verhaal.
15.2.1959 Jan Wolkers | Tirade | Vivisectie | Verhaal.
15.5.1959 Jan Wolkers | Tirade, nr. 29 | Ruimte-lijken | Verhaal.
00.12.1959 Jan Wolkers | Tirade, nr. 35/36 | Gevederde vrienden | Verhaal.

1960Naar boven
00.1.1960 Jan Wolkers | Podium 58 | Laatste kwartier | Verhaal.
23.1.1960 J.G. | Vrij Nederland | Morbiditeit | Over: Ruimte-lijken.
00.2.1960 Jan Wolkers | Tirade, nr. 38/39 | Gezinsverpleging | Verhaal.
14.7.1960 Jan Wolkers | Het Vrije Volk | Zadkine: Gestalten van een verborgen eiland… | Over: Zadkine.
00.12.1960 Jan Wolkers | Podium | De verschrikkelijke sneeuwman | Verhaal.

1961Naar boven
00.12.1960/00.01.1961 Jan Wolkers | Podium 58, jrg. 15, nr. 3 | Vivisectie | Verhaal.
00.8.1961 Jan Wolkers | Maatstaf, jrg. 9, nr. 5 | Het teken aan de wand | Verhaal.
00.11.1961 Jan Wolkers | De Gids, jrg. 124, nr. 11 | Serpentina’s petticoat | Verhaal.
00.6.1961/2 Pierre H. Dubois | Het Boek van Nu, jrg. 15, nr. 15, pagina 205 Jonge schrijvers op de korte baan | Over: Serpentina's petticoat.

1962Naar boven
3.2.1962 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | Met geleende en eigen stem. Verhalen van J.W. Holsbergen en Jan Wolkers. Tweeërlei benadering van de werkelijkheid | Over: Serpentina’s petticoat.
00.4.1962 Jan Wolkers | Podium, jrg. 16, nr. 7 | Dialoog met Jetje Alslijk.
00.5.1962 Jan Wolkers | Merlyn, jrg. 1, nr. 1 | Langpootmuggen | Verhaal.
00.9.1962 Jan Wolkers | De Gids, jrg. 125, nr. 7 | Dominee met strooien hoed | Verhaal.
00.10.1962 Fons Sarneel | Roeping, jrg. 38, nr. 6, pagina 295-298 | Wolkers tussen geloof en ongeloof | Over: Kort Amerikaans.
00.11.1962 Jan Wolkers | De Gids, jrg. 125, nr. 9 | Gesponnen suiker | Verhaal.
2.11.1962 Hans van Straten | Het Vrije Volk | Onderduiker gaat onder in krankzinnige wereld.
3.11.1962 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | Het litteken van de dood | Over: Kort Amerikaans.
23.11.1962 Maud Cossaar | De Telegraaf | Jan Wolkers: verdienstelijk romandebuut | Over: Kort Amerikaans.
28.11.1962 Hollands Weekblad, jrg. 4, nr. 182 | De spanning van de haat | Over: Serpentina’s petticoat en Kort Amerikaans.
29.11.1962 C. Ouboter | Nieuw Rotterdamse Courant | Roman van niemandsland | Over: Kort Amerikaans.
00.12.1962 Jan Wolkers | Tirade, jrg. 6, nr. 72 | Wegens sterfgeval gesloten | Toneel.
1.12.1962 Dick Hillenius | Vrij Nederland | Jan Wolkers: tussen Calvijn en Renoir | Over: Serpentina’s Petticoat en Kort Amerikaans.

1963Naar boven
00.00.1963 K.N. van Muyden | Jan Wolkers zoekt Goed in De Babel | Over: De Babel.
00.00.1963 L. Th. Lehmann | ?? | Jan Wolkers: een roos van vlees | Over: Een roos van vlees.
00.00.1963 Coos van Hoboken | Het toneel, jrg, 84, nr. 6 | De babel | Over: De Babel.
00.00.1963 Jan Wolkers | De Gids | Pauwenogen | Verhaal.
00.00.1963 Th. Govaert | Kultuurleven 7.
00.00.1963 W.L.M.E. v. Leeuwen | De Vlaamse Gids | Over: Kort Amerikaans en Een roos van vlees.
00.00.1963 Goed geboekt 1, nr. 2.
5.1.1963 H.J.B. | Trouw | Jan Wolkers: calvinist a contre coeur | Over: Serpentina’s petticoat, Kort Amerikaans.
00.2.1963 Jan Wolkers | Podium, jrg. 17, nr. 5 | Kunstfruit | Verhaal.
00.2.1963 Jan Wolkers | De Gids, jrg. 126, nr. 2 | Zwarte advent | Verhaal.
16.2.1963 C. Rijnsdorp | De Rotterdammer | Roman werd soort eenheid van tegendelen | Over: Kort Amerikaans.
16.2.1963 B. Stroman | Algemeen Handelsblad | Kort Amerikaans en de hongerwinter.
23.2.1963 Emmy de Wit | Algemeen Handelsblad, Onze Boeke(n)rij | Korte metten | Over: Kort Amerikaans.
00.3.1963 R.J.M. Mulder | Trans, jrg. 2, nr. 2 | Twee oorlogromans | Over: Kort Amerikaans.
00.3.1963 M. Sybr. Koops | Verstandig Ouderschap | Over: Kort Amerikaans.
00.3.1963 Leidse Courant | Jan Wolkers: Raadsel in de kunstwereld.
16.3.1963 Leidsch Dagblad | Over: Allereerste solo-expositie van beeldend werk.
18.3.1963 Het Vrije Volk, Leidse editie | Jan Wolkers exposeert in Leids Academie | Over: Expositie in Leids Academisch Kunstcentrum te Leiden.
18.3.1963 Leidse Courant | Over: Expositie in Leids Academisch Kunstcentrum te Leiden.
21.3.1963 Het Parool | Voortreffelijke uitzending over Jan Wolkers.
00.4.1963 Rein Bloem | De Nieuwe Stem, jrg. 18, nr. 4 | Oud of nieuw | Over: Kort Amerikaans, Serpentina's petticoat, Gesponnen suiker.
00.4.1963 Peter Andriesse | Ooggetuige, jrg. 1, nr. 4 | Over: Wolkers, Jan. Kort Amerikaans | Over: Kort Amerikaans,
4.4.1963 Het Parool | Obsceen verhaal veroorzaakte in Bergen opwinding | Over: Weglopen leden Kunstkring tijdens lezing in Bergen.
4.4.1963 De Telegraaf | Over: Weglopen leden Kunstkring tijdens lezing in Bergen.
5.4.1963 Het Vrije Volk | Schrijver Jan Wolkers wekt woede Bergense loco-burgemeester | Over: Weglopen leden Kunstkring tijdens lezing in Bergen.
6.4.1963 A. Marja | In de waagschaal, jrg. 18, nr. 14 | Naweeën van de ‘christlijke’ jeugd | Over: Serpentina’s petticoat.
6.4.1963 Max Nord | Het Parool | Werk van Jan Wolkers. Kwestuur als kwetsbaarheid | Over: Literatuur van Jan Wolkers.
6.4.1963 Gabriël Smit | De Volkskrant | Anti-romantiek in de verhaal-kunst | Over: Gesponnen Suiker.
6.4.1963 Pasquino | Nieuws van de Dag | De zonden in het deftige dorp | Over: Weglopen leden Kunstkring in Bergen.
11.4.1963 Jan van Doorne | Het Parool | Jan Wolkers: pueriel | Over: Serpentina’s petticoat, Gesponnen suiker.
13.4.1963 W.L.M.E. v. Leeuwen | Twents Dagblad Tubantia | Jan Wolkers, beeldende schrijver en schrijvende beeldhouwer | Over: Kort Amerikaans.
13.4.1963 Algemeen Handelsblad | Over: Weglopen leden Kunstkring in Bergen.
20.4.1963 Hans van Straten | Het Vrije Volk | Jan Wolkers bedrijft proza op leven en dood.
27.4.1963 Jan Elemans | Brabants Dagblad | Literatuur van acteur en beeldend kunstenaar | Over: Serpentina’s Petticoat.
27.4.1963 Rico Bulthuis | Haagsche Courant | Begaafd schrijver rebelleert op een vaak ordinaire manier | Over: Gesponnen suiker.
00.5.1963 M. Verdaasdonk | Tirade, jrg. 7, nr. 77 | Jan Wolkers, het volstrekte isolement | Over: Kort Amerikaans, Serpentina's petticoat (De verschrikkelijke sneeuwman), Gesponnen suiker (Laatste kwartier, Gevederde vrienden, Langpootmuggen).
00.5.1963 Kees Fens | Merlyn, jrg. 1, nr. 4 | De koolmees en het aardmannetje. Over het werk van Jan Wolkers | Over: Serpentina's petticoet (titelverhaal, De verschrikkelijke sneeuwman, Gevederde vrienden), Kort Amerikaans, Gesponnen suiker (Dominee met strooien hoed, Zwarte advent).
6.5.1963 Kronkel | Het Parool | Fatsoen | Over: Fatsoen.
11.5.1963 Pierrre H. Dubois | Het Vaderland | Schrijverschap en schandaal | Over: Serpentina’s petticoat en Kort Amerikaans.
24.5.1963 Simon Carmiggelt | Het Parool | Post | Over: Kronkel.
00.06.1963 Hella S. Haasse | De Gids, nummer 6, jaargang 126 | Ogen om te zien | Over: Serpentina’s petticoat, Gesponnen suiker, Kort Amerikaans.
00.6.1963 Dolf Verspoor en Adriaan Viruly | Het Nieuwe Boek, jrg. 1, nr. 6 | Pro en contra Jan Wolkers | Over: Gesponnen suiker.
1.6.1963 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | De schrijver als maker. Verhalen van Jan Wolkers en G.K. van het Reve | Over: Gesponnen suiker.
22.6.1963 G.A. | De Standaard | Gesponnen Suiker | Over: Gesponnen Suiker.
29.6.1963 Henk Suèr | De Tijd/Maasbode | Ik zou graag onzichtbaar willen zijn om met de mensen mee te lopen | Interview.
6.7.1963 Bibeb | Vrij Nederland | Gieren zijn het, ze pikkenje lever uit | Interview.
6.7.1963 R. Boltendal | Friese Koerier | Jan Wolkers’ derde boek | Over: Gesponnen Suiker.
6.7.1963 Adriaan v.d. Veen | Nieuw Rotterdamse Courant | Angstig leven in een boze jeugd | Over: Serpentina’s petticoat, Gesponnen suiker.
24.8.1963 Anne Wadman | Leeuwarder Courant | Jan Wolkers, wat nu? | Over: Kort Amerikaans.
31.8.1963 C.J. Kelk | De Groene Amsterdammer | Jan Wolkers – Gesponnen Suiker | Over: Gesponnen Suiker boek van de maand.
00.9.1963 Jan Wolkers | Writing in Holland and Flanders, no. 15 | Cotton candy (Gesponnen suiker) | Verhaal. Deze herdruk verscheen onder de titel Nigtmare Journey.
00.9.1963 Jan Wolkers | Writing in Holland and Flanders, no. 15 | Cotton Candy | Verhaal Gesponnen suiker.
00.9.1963 Writing in Holland and Flanders, no. 15 | Jan Wolkers: Crew cut | Over : Kort Amerikaans.
00.9.1963 Jan Wolkers | Le Courrier Littéraire des Pays-Bas et de la Flandre, no. 15 | La barbe à papa | Verhaal Gesponnen suiker.
00.9.1963 Le Courrier Littéraire des Pays-Bas et de la Flandre, no. 15 | Jan Wolkers: Cheveux en brosse | Over : Kort Amerikaans.
4.9.1963 Anton Deering | Algemeen Dagblad.
6.9.1963 Weekblad van de A.V.M.O. | Over: Serpentina’s petticoat en Gesponnen suiker.
20.9.1963 Het Binnenhof | Jan Wolkers ongrijpbaar en toch aansprekend. Wat realistisch is, is nog niet ronduit vies. | Over: Jan Wolkers.
00.10.1963 Henk Hovinga | Televizier | Jan Wolkers. Geen vuil woord te veel.
5.10.1963 ? | Geraamte 'sprak' over boeken van Jan Wolkers.
12.10.1963 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Nieuwe verhalen van Jan Wolkers | Over: Gesponnen suiker.
16.10.1963 Het Parool | Jan Wolkers tweemaal op lijst-van-vijf.
00.11.1963 Jan Wolkers | Raam, jrg. 1, nr. 2 | Wat kunst is | Verhaal.
00.11.1963 Esteban López | Verstandig Ouderschap NVSH | Jan Wolkers onder de loep | Over: Jan Wolkers.
00.11.1963 Jan Wolkers | Merlyn, jrg. 2, nr. 1 | De achtste plaag | Verhaal.
00.11.1963 Dng | Mijn werk is uit angst ontstaan | Over: Algemeen over Jan Wolkers
00.11.1963 Krachtig proza ontsierd door urinoirtaal | Over: Toneelstuk De Babel.
2.11.1963 Drs J. Arts S.J. | De Nieuwe Linie | Bisschop Robinsons revolutie tegen wil en dank | Over: De Babel.
7.11.1963 Daniël de Lange | De Volkskrant | Ruimtevaart op de planken.
7.11.1963 Rutten | De Tijd | Studio speelt Jan Wolkers' De Babel.
8.11.1963 Hans van den Bergh | Nieuwe Haarlemsche Courant | De Babel' van Jan Wolkers bij Studio | Over: De Babel (toneel).
15.11.1963 Algemeen Handelsblad | Over: Interview in Verstandig Ouderschap.
16.11.1963 Studentenweekblad Propria Cures | Ilkleinvuilkl.
23.11.1963 Ben Bos | De Nieuwe Linie | Roos van Vlees van Jan Wolkers | Over: Een Roos van Vlees.
23.11.1963 Adriaan v.d. Veen | Nieuw Rotterdamse Courant | Somber, somber, o zo somber | Over: Een roos van vlees.
26.11.1963 T. Smit-Driesen | Algemeen Handelsblad | Verkeerd geadresseerd | Over: Reactie Wolkers op artikel in Verstandig Ouderschap.
30.11.1963 L.Th. Lehmann | Vrij Nederland | De Babel van Wolkers | Over: De Babel.
30.11.1963 B. Stroman | Algemeen Handelsblad | Wolkers' nieuwste: gruwelijk verhaal | Over: Een roos van vlees.
30.11.1963 Gerard Luyendijk en P. van Zijl | Bourgond, algemeen onafhankelijk Eindhovense studentenperiodiek, jrg. 3, nr. 4 | Gesprek met Jan Wolkers | Interview.
7.12.1963 Jan van Doorne | Trouw | Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees.
7.12.1963 Alfred Kossmann | Het Vrije Volk | Een roos van vlees. mislukking met uitstekende fragmenten | Over: Een roos van vlees.
12.12.1963 C. Rijnsdorp | Nieuwe Haagsche Courant | De hond met de blauwe tong | Over: De hond met de blauwe tong.
12.12.1963 De Tijd | Bronsplastiek van Jan Wolkers en f. 2000 van PBF | Over: Wessel Ilcken-wisseltrofee.
12.12.1963 W.L.M.E. v. Leeuwen | Twents Dagblad Tubantia | Een Roos van Vlees, nieuwe roman van Jan Wolkers | Over: Een Roos van Vlees.
18.12.1963 Het Parool | Alles weten over Jan Wolkers en Simon Vestdijk | Over: Advertentie Het Parool.
21.12.1963 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | Verhaal van een etmaal. Te kort van het te veel | Over: Een roos van vlees.
21.12.1963 Albert v.d. Hoogte | Elsevier Weekblad | Charlatanerie | Over: Een roos van vlees.
28.12.1963 C. Rijnsdorp | Nieuwe Haagsche Courant | Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees.

1964Naar boven
00.00.1964 Jan Wolkers | Writing in Holland and Flanders |Uitgave ter gelegenheid van de Frankfurter Buchmesse 1964.
00.00.1964 B. van Houten | Tegenstroom, jaargang 1, nr. 2 | Jan Wolkers en de dooie dood | Over: Serpentina's petticoat, Kort Amerikaans, Gesponnen suiker (titelverhaal, Kunstfruit), Een roos van vlees, Wegens sterfgeval gesloten, De Babel.
00.00.1964 W.L.M.E. v. Leeuwen | De Vlaamse Gids, jaargang 48, nr. 3 | Jan Wolkers | Over: Een roos van vlees, Kort Amerikaans, Serpentina's petticoat (titelverhaal, De verschrikkelijke sneeuwman, Het tillenbeest), Gesponnen suiker (Gevederde vrienden, Langpootmuggen, Kunstfruit, Dominee met strooien hoed, Zwarte Advent), De Babel.
00.00.1964 Max Nord | Het nieuwe boek, jaargang 2, nr. 2 | Te levende doodsdrift | Over: Een roos van vlees, Wegens sterfgeval gesloten, Serpentina's petticoat, Kort Amerikaans.
00.00.1964 C. Rijnsdorp | De Rotterdammer | Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees.
00.00.1964 C. Vinkenburg | De Openbare Bibliotheek, jaargang 7, nr. 2 | Het werk van Jan Wolkers. Wat vindt u ervan? Wat doet u ermee in de openbare bibliotheek? | Over: Algemeen.
00.00.1964 Panorama | Pervers van de pers: schokliteratuur komt in de mode, en wie beschermt de tegenwoordige jeugd? | Over: Schokliteratuur.
4.1.1964 J. Bernlef | Het Parool | De obsessie van een ogenblik | Over: Een roos van vlees.
4.1.1964 Rico Bulthuis | Haagsche Courant | Wolkers verliest zelftucht en ontspoort in Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees.
4.1.1964 Jan Elemans | Brabants Dagblad | Literatuur in miniatuur. Moraliteit van Jan Wolkers | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
25.1.1964 Gabriël Smit | De Volkskrant | Jan Wolkers een uitdagend schrijver | Over: Een roos van vlees.
5.2.1964 L. Th. Lehmann | NRC Handelsblad | Jan Wolkers: een Roos van Vlees | Over: Een roos van vlees.
15.2.1964 Jos Panhuysen | Het Binnenhof | Doodsangst en levensafwijzing.
27.2.1964 Haagsch Dagblad | Over: Expositie Kunstzaal Van Stockum, Den Haag.
00.3.1964 Jan Wolkers | Merlyn, jaargang 2, nr. 3 | Wespen | Verhaal.
00.3.1964 Peter van Amstel | Ontmoeting, jaargang 17, nr. 6 | Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees, Gesponnen suiker (Dominee met strooien hoed, De achtste plaag).
3.3.1964 Het Vrije Volk | Over: Expositie Kunstzaal Van Stockum, Den Haag.
4.3.1964 Haagsche Courant | Over: Expositie Kunstzaal Van Stockum, Den Haag.
11.3.1964 Haagsche Courant.
26.3.1964 Orgaan der Katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgilius Delft | Overdrijvende Wolkersvelden.
00.4.1964 James Brockway | De Gids, jaargang 127, nr. 4 | Over Jan en Daniël Wolkers | Over: Een roos van vlees, Gesponnen suiker (Gesponnen suiker, Kunstfruit, Laatste Kwartier, Dominee met strooien hoed, Zwarte Advent), Kort Amerikaans.
00.4.1964 Drs. J. Kleisen | Sola Fide, jaargang 17, nr. 4 | Jan Wolkers: schrijver uit doodsangst | Over: Christen en moderne literatuur.
00.4.1964 C. Ouboter | Sola Fide, jaargang 17, nr. 4 | Vragen, vragen en Jan Wolkers | Over: Christen en moderne literatuur.
00.4.1964 Ds. N. Warner | Sola Fide, jaargang 17, nr. 4 | Het verhaal van een gewonde | Over: Christen en moderne literatuur.
00.4.1964 N.A. Schuman | Sola Fide, jaargang 17, nr. 4 | Mondo cane? | Over: Christen en moderne literatuur.
00.4.1964 Drs. J. Tennekes | Sola Fide, jaargang 17, nr. 4 | Geen walging | Over: Christen en moderne literatuur.
00.4.1964 Hans Bouma | Sola Fide, jaargang 17, nr. 4 | Ik heb geen man | Over: Christen en moderne literatuur.
00.5.1964 H. Jessurun d'Oliveira | Merlyn, jaargang 2, nr. 4 | Interview met Jan Wolkers Interview.
9.5.1964 De Volkskrant | Jan Wolkers gaat liedjes schrijver voor Potsdammer | Over: Jan Wolkers als liedjesschrijver.
16.5.1964 Joh. van de Woude | Nieuwsblad van het Noorden | Jan Wolkers' Een roos van vlees riekt niet naar pornografie.
00.6.1964 Paul Koch | Streven, jaargang 17, nr. 9, deel II | Van symboliek tot zelfbewustzijn. Jan Wolkers: Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees, Kort Amerikaans, Serpentina’s petticoat, De Babel, Wegens sterfgeval gesloten.
00.6.1964 G.J. Adriaansen | Streven, jaargang 17, deel II | Jan Wolkers. Wegens sterfgeval gesloten | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
18.6.1964 Nieuwsblad voor de boekhandel, jaargang 131, nr. 25.
23.06.1964 Het Parool | Gips op fiets | Over: Expositie American Pop Art.
6/7.1964 Jan Wolkers | Tirade, jaargang 8, nr. 90/91 | De tweede dood | Verhaal.
11.7.1964 Nel Noordzij | Vrij Geluiden | Een roos van vlees | Over: Een Roos van Vlees.
8.8.1964 P.B. van Dalfsen | In de waagschaal, jaargang 19, nr. 23 | Met een mist betrokken | Over: Een roos van vlees.
15.8.1964 Anne Wadman | Leeuwarder Courant | Vleselijk, als te vleselijk | Over: Een roos van vlees.
1.9.1964 Ben Dull | Het Parool | Werken aan beelden en boeken. Wolkers en zijn twijfel | Interview.
3.10.1964 Eindhovens Dagblad.
15.10.1964 Anton Ent | De Vacature | Wreedheid bij Wolkers | Over: Serpentina’s petticoat en Gesponnen suiker
31.10.1964 Libelle 44 | Mogen onze kinderen zulke boeken lezen | Over: Gevederde vrienden; commentaar leraren.
00.11.1964 Jan Wolkers | London Magazine | Vivisection (Vivisectie) | Verhaal. Vertaling James Brockway.
00.11.1964 Jan Wolkers | London Magazine | Vivisectie.
9.11.1964 Het Parool | Wolkers en Dürrenmatt bij studententoneel | Over: Wegens sterfgeval gesloten (toneel).
18.11.1964 C.B. Doolaard | Het Parool | Studenten speelden Wolkers | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
21.11.1964 NRC Handelsblad | De hond met de blauwe tong. Nieuwe verhalen van Jan Wolkers | Over: De hond met de blauwe tong.
21.11.1964 Jan van Doorne | Trouw | Jan Wolkers: opstand als alibi | Over: De hond met de blauwe tong.
21.11.1964 M.L. Nijdam | De Nieuwe Linie | Jan Wolkers: Ik was nooit meer echt blij… | Over: De hond met de blauwe tong.
21.11.1964 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | De schaduw van de weerzin | Over: De hond met de blauwe tong.
21.11.1964 Ton Neelissen | Elseviers Weekblad | Zwarte schaduw haast zonder licht | Over: De hond met de blauwe tong.
30.11.1964 Jan Spierdijk | De Telegraaf | Jan Wolkers, hij doet je wat en schrijven kan hij | Over: Een roos van vlees.
5.12.1964 K. Schippers | De Groene Amsterdammer | Schrijven via een omweg | Over: De hond met de blauwe tong.
5.12.1964 Hans van Straten | Het Vrije Volk | Wolkers bereikt meesterschap in nieuwe verhalenbundel.
12.12.1964 J. Bernlef | Het Parool | Kijkdoos van een jeugd | Over: De hond met de blauwe tong.

1965Naar boven
00.00.1965 Jan Wolkers | BLM - Bonniers Litterära Magasin, 34 / 3 | Vivisektion (Vivisectie) | Vertaling Marguérite Törnqvist.
00.00.1965 G.C. de Haas | Fase, kaderblad moderne jeugd raad, jaargang 5, nr. 5/6 | Jeugdwerk en Wolkers | Over: Misverstand omtrent Jan Wolkers.
00.00.1965 C. Rijnsdorp | Fase, kaderblad moderne jeugd raad, jaargang 5, nr. 5/6 | Wordt de geest bedreigd? | Over: Misverstand omtrent Jan Wolkers.
00.00.1965 H.A. Visser | Fase, kaderblad moderne jeugd raad, jaargang 5, nr. 5/6 | Omgekeerd puritanisme | Over: Misverstand omtrent Jan Wolkers.
00.00.1965 A. Ypma | Fase, kaderblad moderne jeugd raad, jaargang 5, nr. 5/6 | Wolkers van binnenuit, een poging | Over: Misverstand omtrent Jan Wolkers.
00.00.1965 A. Ypma | Fase, kaderblad moderne jeugd raad, jaargang 5, nr. 5/6 | Zulke angtsdingen heb ik | Over: Misverstand omtrent Jan Wolkers.
00.00.1965? Dick Hillenius | Hollands maandblad.
00.00.1965 Jan Wolkers | Bonniers Litterära Magasin, 34/3, literair tijdschrift | Vertaling van Vivisectie | Over: Vivisectie.
00.00.1965 C. Rijnsdorp | Fase, kaderblad Moderne Jeugd Raad.
00.00.1965 H.A. Visser | Fase, kaderblad Moderne Jeugd Raad.
00.00.1965 C. Rijnsdorp | De Rotterdammer | De hond met de blauwe tong | Over: De hond met de blauwe tong (titelverhaal, De achtste plaag, De wet op het kleinbedrijf).
00.00.1965 Paul de Wispelaere | Komma, jaargang 1, nr. 1 | Rechtlijnigheid en paradox | Over: De hond met de blauwe tong (titelverhaal, De achtste plaag, De wet op het kleinbedrijf), Serpentina's petticoat (Het tillenbeest, De verschrikkelijke sneeuwman), Kort Amerikaans, Een roos van vlees, Gesponnen suiker (Kunstfruit).
voorjaar 1965 Reg ten Zijthoff | Schrijfkrant, jaargang 1, proefnummer | Jan Wolkers afrekening met vader | Over: De hond met de blauwe tong.
00.1/2.1965 Keller | Tegenstroom, jaargang 2, nr. 1 | Nogmaals Jan Wolkers | Over: De hond met de blauwe tong.
00.1.1965 Anthonie Donker | De Nieuwe Stem, jaargang 20, nr. 1 | Schrijvende of lezende Varkentjes?
7.1.1965 Het Parool | Wolkers ontmoeting uitgesteld | Over: Uitstel tv-programma.
9.1.1965 Paul Beugels | de Volkskrant | Jan Wolkers en zijn vader | Over: De hond met de blauwe tong.
00.2.1965 Henk Romijn Meijer | Hollands maandblad, jaargang 7, nr. 211 | Wolkers' paradijs | Over: De hond met de blauwe tong.
00.2.1965 Frank C. Maatje | Forum der letteren, jaargang 6, nr. 1 | Literaire ruimtebenadering: over de lyrische, epische en dramatische ruimte | Over: De Babel.
4.2.1965 Rico Bulthuis | Haagsche Courant | Jan Wolkers' familiebeeld milder in zijn beste roman.
10.2.1965 H.H. | De Volkskrant | Jan Wolkers | Over: Tv-programma.
20.2.1965 BS | Algemeen Handelsblad | Smartelijke gevolgen van Schriftlezing | Over: De hond met de blauwe tong.
00.3.1965 Huug Kaleis | De Gids, jaargang 128, nr. 3 | Een walglijke Wolkers | Over: De hond met de blauwe tong (De wet op het kleinbedrijf, De achtste plaag), Gesponnen suiker (De ontmaskering, Kunstfruit), Kort Amerikaans, Serpentina's petticoat.
10.4.1965 Jos Panhuysen | Het Binnenhof | Bijbel en vader | Over: De hond met de blauwe tong.
17.4.1965 Paul de Wispelaere | Het Vaderland | Nieuwe novellen van Jan Wolkers | Over: De hond met de blauwe tong.
00.6.1965 H.L. Mulder | Tirade, jaargang 9, nr. 102, Jan Wolkers. De hond met de blauwe tong | Over: De hond met de blauwe tong.
12.11.1965 Jan Spierdijk | De Telegraaf | Jan Wolkers ziet in een visioen zijn verleden | Over: Terug naar Oegstgeest.
12.11.1965 Jan Wolkers | De Waarheid | The Splendid Thirties.
20.11.1965 J. Bernlef | Het Parool, PS | De niet-gedramatiseerde jeugd van Jan Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest.
20.11.1965 Jan van Doorne | Trouw | Raakt Jan Wolkers uitgeschreven | Over: Terug naar Oegstgeest.
20.11.1965 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | Herschepping leidt tot nieuwe schepping/De gelijkheid en het toeval, Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers.
20.11.1965 Anne Wadman | Leeuwarder Courant | Kijken voor twee; of: Leerschool van het sadisme? | Over: De hond met de blauwe tong en Terug naar Oegstgeest.
20.11.1965 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Jan Wolkers Terug naar Oegstgeest | Over: Terug n aar Oegstgeest.
25.11.1965 De Gelderlander | Jan Wolkers' Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
26.11.1965 Han Jonkers | Brabants Dagblad | Jan Wolkers groot auteur in Terug naar Oegstgeest, met hartebloed geschreven memoires van zijn jeugd | Over: Terug naar Oegstgeest.
25/27.11.1965 Theun de Winter / Betty van Garrel | Haagse Post | Vader Wolkers. Ik vind dat Jan te ver gaat | Interview.
27.11.1965 Ben Stroman | Algemeen Handelsblad | Jan Wolkers' afscheid (?) van Oegstgeest.
29.11.1965 Het Parool | Hoogste jazz-prijs voor Piet Noordijk | Over: De Wessel Ilcken-prijs.
3.12.1965 C. Buddingh' | Schrijfkrant, jaargang 1, nr. 24 | De werkelijkheid als visioen | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 M.L. Nijdam | De Nieuwe Linie | Terug naar Oegstgeest. Nieuw hoogtepunt in werk van Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 Hans Berghuis | De Volkskrant | Terug naar Oegstgeest. Wolkers weer over Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 Rico Bulthuis | Haagsche Courant | Terug naar Oegstgeest, Jan Wolkers' familiebeeld milder in zijn beste roman | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 Anton Deering | Algemeen Dagblad | Boek vol herinnering, in de ban van de autobiografie | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 Jos Panhuijsen | Het Binnenhof | Terug naar Oegstgeest, nieuw boek van Jan Wolkers, anders maar niet minder goed | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 Willem van de Velden | De Stem | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.12.1965 Wim Hazeu | Delftsche Courant, Literaire kroniek | Toetsing van herinneringen | Over: Terug naar Oegstgeest.
11.12.1965 Alfred Kossmann | Het Vrije Volk | Afrekening met jeugd, autobiografische samenvatting in Wolkers' Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
11.12.1965 Jos Panhuysen | Nieuwe Limburger | Nieuw boek van Jan Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest.
18.12.1965 Nel Noordzij | Elseviers Weekblad | Nel Noordzij ontdekt bij Jan Wolkers gaafheid, rust en volkomen oprechtheid | Over: Terug naar Oegstgeest.
25.12.1965 A.A. Spijkerboer | In de waagschaal, jaargang 21, nr. 7 | Jan Wolkers: Wegens sterfgeval gesloten | Over: Wegens stergeval gesloten.
27.12.1965 Willem Brandt | Helderse Courant/VND | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
29.12.1965 Het Parool | Wolkers in het Engels | Over: Een Roos van Vlees.

1966Naar boven
00.00.1966 N.N. | Bücherschiff, nr. 6 | Niederländische Erzähler der Gegenwart.
00.00.1966 W.L.M.E. van Leeuwen | Zeitschrift für Kulturaustausch, jrg. 16, nr. 4 | Die niederländische Literatur seit 1880.
00.00.1966 H.B. | De Standaard | Terug naar Oegstgeest (Wolkers weer over Wolkers) | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.00.1966 Marc Andries | De Nieuwe Stem, jrg. 21, nr. 4/5 | Wolkers schrijft de schaamte van zich af | Over: Terug naar Oegstgeest, Gesponnen suiker (De ontmaskering).
15.1.1966 W. Wagener | Rotterdamsch Nieuwsblad | Neem en eet, zegt Jan Wolkers, dit is mijn jeugd | Over: Terug naar Oegstgeest.
15.1.1966 Paul de Wispelaere | Het Vaderland | Tragiek van vergankelijkheid. 'Terug naar Oegstgeest', balans van de jeugd | Over: Terug naar Oegstgeest.
15.1.1966 Adriaan v.d. Veen | Nieuwe Rotterdamsche Courant | Het Oegstgeest van Jan Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest.
3.2.1966 Gerrit Verrips | De Waarheid | Een oorspronkelijke 'herhaling', Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest.
10.2.1966 Anne Wadman | Leeuwarder Courant | Sporen van de broedermoord.
17.2.1966 Ernst van Altena | Het Parool | Blootleggen | Over: Zinnelijkheid.
19.2.1966 Beb Vuyk | Vrij Nederland | Terug naar Oegstgeest, Jan Wolkers' bezwerende vaderhaat | Over: Terug naar Oegstgeest.
3/4.1966 Th. Govaert | Kultuurleven, 33, nr. 3 | Een nieuwe sage.
00.3.1966 N.N. | Het Vrije Volk | Wethouder W. Polak: 'Misverstand bij Wolkers'.
00.3.1966 Renate Rubinstein | Avenue, nr. 6 | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.3.1966 Ward Ruyslinck | De periscoop, jrg. 16, nr. 5 | Kauwen en herkauwen | Over: De hond met de blauwe tong.
12.3.1966 N.N. | Algemeen Handelsblad | [] | Over: Terugsturen Prozaprijs.
14.3.1966 Jacques Gans | De Telegraaf | Een Dwaze... | Over: Prozaprijs.
14.3.1966 Anboniem | Het Parool | Wolkers: ik kreeg veel reacties | Over: Terugsturen Prozaprijs.
14.3.1966 Anoniem | De Telegraaf | Wolkers stuurt prijs terug | Over: Prozaprijs.
15.3.1966 N.N. | de Volkskrant | Jan Wolkers stuurt letterkundige prijs terug | Over Prozaprijs.
15.3.1966 Hajo | Eindhovens Dagblad | ‘Na het klapstuk’ en ‘Wethouder Polak: Jan Wolkers maakt denkfout’.
18.3.1966 Ger Verrips | De Waarheid | Het kan geen rotjeugd zijn geweest | Interview.
22.3.1966 Anoniem | Het Parool | Comité voor bijval aan Jan Wolkers | Over: Prozaprijs.
24.3.1966 Anoniem | Het Parool | Met Statenbijbel opgevoed | Over: Elseviers Weekblad.
26.3.1966 Anoniem | de Volkskrant | Wolkers vergeet stukje prijs | Over: Prozaprijs
26.3.1966 Frits van der Molen en Wim Zaal | Elseviers Weekblad | Jan Wolkers, kunst en letteren. Per dag: 8 uur beeldhouwen, 5 uur schrijven | Interview.
3.4.1966 N.N. |Elseviers Weekblad | Boekenweek 1966: Jan Wolkers.
9.4.1966 J. Schmitz-van Blankenstein | Hervormd Nederland | Een grenzeloze veeleisendheid | Over: Terug naar Oegstgeest,
15.4.1966 Anoniem | Het Parool | Wageningse studenten spelen eenakter van Wolkers op festival | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
16.4.1966 N.N. | Het Vrije Volk | Jan Wolkers voltooit monument voor PTT.
31.5.1966 A.W. | Dagblad van Noord Limburg | Jan Wolkers, schrijver op leven en dood. Terug naar Oegstgeest - door herhalingen - een overbodige roman? 'Bedrogene' trekt van leer tegen enghartige opvoerders | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.6.1966 Jaco Groot | Streven, jrg. 19, nr. 10 | Nieuwe Nederlandse literatuur | Over: Terug naar Oegstgeest.
4.6.1966 M.E. Oort-Harberts | Tijd en Taak | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
17.06.1966 Anoniem | Het Parool | Uit de andere bladen | Over: Een roos van vlees.
Oegstgeest. Kroniek van de roman |Over: Terug naar Oegstgeest.
4.6.1966 M.E. Oort-Harberts | Tijd en Taak | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
08/09.1966 Astère M. Dhondt | Kentering, jrg. 7, nr. 7 | Terug naar 16.09.1966 | Rob Uyldert | Hitweek | Rob praat met Jan Wolkers | Interview.
8.10.1966 Ischa Meijer | De Nieuwe Linie | ... | Interview.
00.10.1966 C. Ouboter | Wending, jrg. 21, nr. 8 | Kroniek van het proza | Over: Terug naar Oegstgeest.
13.12.1966 N.N. | Gazet van Antwerpen | [] |.
17.12.1966 Jeanne van Schaik-Willing | De Groene Amsterdammer | Wegens sterfgeval gesloten | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
17.12.1966 N.N. | Haagse Post | [] |.

1967Naar boven
00.0.1967 Dick Dijs | De Spiegel | Vlerken of vleugels – Gereformeerde Jeugddag met Jan Wolkers en Dick Houwaart | Over: Polifes ’67.
00.00.1967 I. Hagen | Saarländischer Rundfunk | Rezension von drei Anthologien.
00.00.1967 Heidi Bender | Süddeutsche Zeitung | 15 Niederländische Beispiele.
00.00.1967 Hans C. Andresen | Eilinger Zeitung | Stimmen gegen die Tyrannei (Gedanken zu einer Sammlung niederländischer Erzählungen bei Reclam).
00.00.1967 Hans C. Andresen | DPA-Buchbrief, nr. 484 | Stimmen gegen die Tyrannei (Gedanken zu einer Sammlung niederländischer Erzählungen bei Reclam).
00.00.1967 Hermann Kesten | Bücherwurm | Niederländische Erzähler der Gegenwart.
00.00.1967 Der Bund | Niederländische Erzähler der Gegenwart.
00.00.1967 Heidelberger Tageblatt | Niederländische Erzähler der Gegenwart.
00.00.1967 Taalonderwijs, nr. 5 | Over: Niederländische Erzähler der Gegenwart.
00.00.1967 Nederlandse Keur 59 | Jan Wolkers | Over: Serpentina’s petticoat.
lente 1967 Marten ten Hoor | Books abroad, jaargang 41, nr. 2 | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.2.1967 Das Neueste | Over: Niederländische Erzähler der Gegenwart.
9.2.1967 The Times | New fiction.
1.3.1967 Aad van der Mijn | Het Parool | Je ziet van alles om je heen | Interview.
00.3.1967 Hans van Straten | Hollands Maandblad, jaargang 7, nr. 234 | Oedipus in Oegstgeest | Over: Het tillenbeest.
06.3.1967 Prof K. Brinks | Het Parool | Schuimkoppen. | Over: Een roos van vlees.
07.3.1967 Paul Hellmann | Het Parool | Kunstenaars zien het werk van Picasso. Hulde aan de Grote Meester | Over: Picasso-tentoonstelling.
10.3.1967 Jan Wolkers | Het Parool | Schuimkop | Over: Een roos van vlees.
22.3.1967 Aachener Volkszeitung | Schatzgräber der Poësie.
15.4.1967 Alain Teister | Vrij Nederland | Boos over de roos van vlees Over: Vertaling Een roos van vlees.
15.4.1967 James Brockway | Vrij Nederland, Vrije Tribune | Over: Vertalingen.
13.5.1967 Vrij Nederland | Wolk-in Tolk-in | Over: Bijeenkomst Gereformeerden Jeugd Verenigingen in Leeuwarden.
20.5.1967 W. Br. | De Tijd | Jan Wolkers slecht in Engels vertaald | Over: Een roos van vlees.
20.5.1967 J.J. Oversteegen | Vrij Nederland, Vrije Tribune | Journalistiek | Over: Vertalingen.
00.6.1967 W.J.M. Bronzwaer | Levende Talen, nr. 240 | Jan Wolkers. De hond met de blauwe tong | Over: De hond met de blauwe tong, Een roos van vlees, De Babel, Wespen.
3.6.1967 Vrij Nederland | Oudere man | Over: Bijeenkomst Gereformeerden Jeugd Verenigingen in Leeuwarden.
24.6.1967 Ted van Dormolen | Panorama, jaargang 54, nr. 25 | Jan Wolkers – Kunstenaar uit lijfsbehoud | Over: Jan Wolkers.
12.8.1967 De Tijd | Jan Wolkers | Over: Ajax.
13.8.1967 Jan Wolkers | Svenska Dagbladet (SvD) | Spunnet socker (Gesponnen suiker) | Verhaal. Vertaling Marguérite Törnqvist.
00.9.1967 Hans Plomp | Spy-in, nr. 83 (= nr. 1) | Wolkers en Gorter.
00.10.1967 Jan Wolkers | Spy-In | Vietnam | Over: Amerikaanse invasie in Vietnam.
00.10.1967 | Spy-in | Een roos van vlees | Over: Advertentie over Een roos van vlees.
00.11.1967 Hans van Straten | Avenue, november, nr. 11 | Ruk het Uit | Interview.
18.11.1967 K.L. Poll | Algemeen Handelsblad | Mijn broer de neger | Over: Horrible tango.
25.11.1967 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | Het negatief van een jeugdervaring | Over: Horrible tango.
27.11.1967 Jan Wolkers | Het Parool | Zadkine leeft aan de Maas | Over: Overlijden van Ossip Zadkine in Parijs.
27.11.1967 Eugene van Itterbeek | Le Monde | Pays-Bas. Jan Wolkers: un art de l'halluciation.
30.11.1967 Ger Thijs | Limburgs Dagblad | De kritici zullen het wel kraken | Over critici.
4.12.1967 De Telegraaf | Wat anderen ervan denken.
9.12.1967 Fons Sarneel | Vrij Nederland | Magisch machtsvertoon van Jan Wolkers | Over: Horrible tango.
9.12.1967 Het Parool | Blaffen.
19.12.1967 W. Penders | Het Vaderland | Over: Expositie Kunstzaal Van Stockum, Den Haag.
22.12.1967 Wim Hazeu | Delftsche Courant | Wolkers' procédé in Horrible tango. Identificatie van figuren vormt hoofdschotel in nieuwe roman | Over: Horrible tango.
23.12.1967 Nel Noordzij | Kunst en Letteren | Verleden daagt heden uit in een magistrale roman: Wolkers’ dodendans | Over: Horrible tango.
23.12.1967 Jan van Doorne | Trouw | Modern Nederlands proza | Over: Horrible tango.

1968Naar boven
00.00.1968 | Jan Wolkers | Egoist, nr. 15, heft 2, jrg. 9 | Das Wuchentier (Het tillenbeest) | Verhaal.
00.00.1968 | Jan Wolkers | Egoist, nr. 15, heft 2, jrg. 9 | Niederländische Literatur.
00.00.1968 N.N. | [] | Jan Wolkers over broedermoord | Over: Horrible tango.
1.1.1968 Jos Panhuijsen | De Gelderlander | Wolkers een, ‘Horrible tango’ | Over: Horrible tango.
13.1.1968 Jan Panhuysen | Het Binnenhof | Horrible tango. Klein drama met drie personen | Over: Horrible tango.
19.1.1968 Paul de Wispelaere | Het Vaderland | Verhaal van een geobserdeerd bewustzijn | Over: Horrible tango.
2.2.1968 Huug Kaleis | Het Parool | Nieuwe Wolkers: veel symboliek en herhalingen | Over: Horrible tango.
10.2.1968 Anne Wadman | Leeuwarder Courant | Sporen van een broedermoord | Over: Horrible tango.
18.3.1968 N.N. | Het Vrije Volk | Jan met Ho.
20.3.1968 Hanneke Meerum Terwogt | Het Parool | Een gretig consument van voetbal en toneel | Interview.
30.3.1968 René Marres | Nieuwe Rotterdamse Courant | Geslaagde broedermoord in dubieuze roman | Over: Horrible tango.
30.3.1968 Aad van der Mijn | Het Parool | Een gretig consument van voetbal en toneel | Interview.
00.4.1968 Leo Geerts | Streven, jrg. 21, nr. 7 | Met een nikker in bed. Wolkers' Horrible tango | Over: Horrible tango, Kort Amerikaans, Gesponnen suiker, Een roos van vlees, Terug naar Oegstgeest.
00.4.1968 Mark Sulverda | Off-, maandblad van SSR-UKSN-NCSV, jrg. 1, nr. 8 | Zo’n gekke rose kale aap mag eigenlijk nergens koning over zijn | Interview.
4/5.1968 Mercel Janssens | Warande & Belfort, jrg. 113, nr. 4 | Jan Wolkers' Horrible Tango | Over: Horrible tango.
00.5.1968 N.N. | De Tijd | Hoteldoperwtjes.
00.5.1968 James Brockway | Writing in Holland and Flanders, nr. 24 | Wolkers in Engeland introduceren.
8.6.1968 Drs I.J. van Houten | Vrije Geluiden (VPRO), nr. 23 | Wegens sterfgeval gesloten | Over: Wegens sterfgeval gesloten..
22.6.1968 R. de la Rie | Mens en Wereld, jrg. 23, nr. 13 | Variaties op een oud thema. Een dance macabre van Jan Wolkers | Over: Horrible tango.
15.10.1968 N.N. | Het Vrije Volk | Schilder- en blootshow op boeken-RAI.
17.10.1968 Anoniem | Wiering’s Weekblad | Amsterdam schildert. Amateurs, doe mee! | Over: Schildersontmoeting
7.11.1968 Anoniem | Wiering’s Weekblad | Amsterdam schildert! De door Wiering’s Weekblad gepubliceerde wedstrijd is gestart | Over: Schildersontmoeting.
13.11.1968 Jos Panhuysen | Het Binnenhof | Horrible tango, klein drama met drie personen.
7.12.1968 Anoniem | Arnhemse Courant | Mensen begrijpen de humor van mijn boeken niet.
12.12.1968 Anoniem | Haarlems Dagblad | In het voorjaar kmt er een nieuw Wolkers van de pers | Interview.

1969Naar boven
00.00.1969 A.B. | Taalonderwijs, nr. 4 | Pieter Grashoff (Niederländische Erzähler der Gegenwart).
00.00.1969 Jochen Schmidt | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Überall Tod (Ein Roman des Niederländers Jan Wolkers).
00.00.1969 G. Rudolf | Welt am Sonntag, nr. 13 | Von ihm spricht man (Jan Wolkers).
00.00.1969 V.R. | Die Tat, nr. 27 | Jan Wolkers (eine Rose von Fleisch).
00.00.1969 H. Vormweg | Süddeutsche Zeitung, nr. 290 | Das Leiden des jungen Daniel.
00.00.1969 Olga Krijtova | Kentering, jrg. 10, nr. 3 en 4 | Open brief aan Jan Wolkers over de muizendiscipline van een vertaalster | Over: het probleem om Wolkers' werk in Tsjecho-Slowakije uitgegeven te krijgen.
00.1.1969 Michel Dupuis | Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel, jrg. 11, nr. 1 | 'Moord! Moord! Moord!' Beschouwingen over Een roos van vlees van Jan Wolkers | Over: Een roos van vlees.
00.3.1969 Jacques Kruithof | Raam, nr. 53 | Zielknijper en de hiërogliefjes | Over: Horrible tango.
00.3.1969 N.N. | Wiesbadener Kurier | Der Turm der steinernen Gesichter | Over: Expositie Galerie Stradmann & Stradmann te Wiesbaden.
12.3.1969 Anoniem | Het Parool | Wolkers exposeert in Wiesbaden | Over: Expositie Galerie Stradmann & Stradmann te Wiesbaden.
18.3.1969 N.N. | Het Vrije Volk | [] | Over: Expositie Galerie Stradmann & Stradmann te Wiesbaden.
18.3.1969 Jan-Willem Luger | [] | Wolkers schokt Duits publiek / Rembrandtshow met Breuker en Courbois: 'groot Germaans meester' beledigd.
14.4.1969 Göran Ericsson | Arbetarbladet | Den ryslige Jan Wolkers (De verschrikkelijke Wolkers) | Over: Den ryslige snögubben.
22.4.1969 N.N. | [] | Wolkers in 'Werkkleding'.
22.4.1969 Joel Ohlsson | Sydsvenka Dagbladet | Två likpredikningar – en plågsam läsning, en värld utan nåd (Twee lijkenpreken) | Over: Den ryslige snögubben.
28.4.1969 Bengt Söderbergh | Expressen | Holland – står det alldeles stilla? | Over: Den ryslige snögubben.
30.4.1969 Knut Lagrup | Götenborgs Handelstidningen | Livets tunga börda (De zware vracht van het leven) | Over: Den ryslige snögubben.
3.5.1969 Kees Fens | de Volkskrant | Een ter dood veroordeelde liefde | Over: Turks fruit.
7.5.1969 Lennart Sörensen | Kvällsposten | Spy gärna (Overgeven mag) | Over: Den ryslige snögubben.
6.5.1969 N.N. | Texelse Courant | ??? | Over: Lezing op Texel.
10.5.1969 Jochen Schmidt | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Jan Wolkers schreibt über den Tod; Eine Rose von Fleisch ist eine Entdeckung.
20.5.1969 Lennart Peterson | Vestmanlands Läns Tidning | Grymma sagor (Wrede sprookjes) | Over: Den ryslige snögubben.
19.6.1969 Britt Tunander | Dagens Nyheter | Skrivande holländare | Over: Den ryslige snögubben.
28.6.1969 Anoniem | Het Parool | Naambordje van G.J. van der Veen verdwenen | Over: Vermissing naambordje atelier Jan Wolkers.
4.8.1969 Gunilla Bergsten | Uppsala Nya Tidning | Holländsk novellistik | Over: Den ryslige snögubben.
5.9.1969 Jan Wolkers | De Waarheid | De dag dat Ho Tsji Minh er niet meer was.
10/11.1969 Jan Wolkers | Gandalf 38, jrg. 6 | De vleugels van Hermes | Verhaal.
8.11.1969 Herman Hofhuizen | De Tijd | Ik bewonder Amerika verschrikkelijk. Klassiek hoofd van de schrijver | Interview.
15.11.1969 Anoniem | Het Parool | Derderangs | Over: Gerard Van het Reve en de P.C. Hooftprijs.
22.11.1969 Ben Bos | De Nieuwe Linie | Schrijnende en genadeloze roman | Over: Turks fruit.
25.11.1969 Kees Fens | De Tijd/Maasbode | Het negatief van de jeugdervaring | Over: Horrible tango.
29.11.1969 Nel Noordzij | Elsevier | Wolkers: bijlessen in leven, ruw-verdrietige weergave van een afgewezen liefde | Over: Turks fruit.
00.12.1969 H. van Overveld | Brabants Nieuwsblad | Fruit met een kwalijke nawerking | Over: Turks fruit.
00.12.1969 J. Joppe | Rotterdams Nieuwsblad | [] | Over: Turks fruit.
00.12.1969 Ben Hulsebos | De Telescoop | Jan Wolkers over zijn schooltijd, zijn werk en over ons | Interview.
00.12.1969 Michel Dupuis | Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 22, nr. 10 | Over Horrible tango van Jan Wolkers | Over: Horrible tango.
00.12.1969 N.N. | De Gelderlander | Voor Jan Wolkers.
2.12.1969 W. | De Gelderlander | Turks fruit, een teleurgang der liefde | Over: Turks fruit.
3.12.1969 Jan Spierdijk | De Telegraaf | Wolkers’ ‘Turks fruit’ | Over: Turks fruit.
4.12.1969 Anoniem | Vrij Nederland | Over: Advertentie Turks fruit.
6.12.1969 Anoniem | Haagsche Courant | Wolkers | Over: Turks fruit.
6.12.1969 Wam de Moor | De Tijd | Het erbarmen van een seksuele schrijver | Over: Turks fruit.
6.12.1969 Jos Panhijsen | Het Binnenhof | Nieuwe roman van Jan Wolkers ‘Turks fruit’ | Over: Turks fruit.
6.12.1969 Kees Fens | de Volkskrant | Turks fruit van Jan Wolkers: een ter dood veroordeelde liefde | Over: Turks fruit.
6.12.1969 Cees Buddingh' | Algemeen Dagblad | Turks fruit: striemende Wolkers / Humoristisch, triest en tragisch | Over: Turks fruit.
6.12.1969 K.L. Poll | Algemeen Dagblad | Smetteloos passieverhaal van Jan Wolkers | Over: Turks fruit.
6.12.1969 Jan van Doorne | Trouw | Turks fruit | Over: Turks fruit.
7.12.1969 Jan Wolkers | Arnhemsche Courant | De mensen begrijpen de humor van mijn boeken niet | Interview.
13.12.1969 Roel Dijkhuis | Winschoter Courant | Jacht op de verloren vrouw | Over: Turks fruit.
13.12.1969 Peter van Eeten | Nieuwe Rotterdamse Courant | Een liefde als kamermuren, als lamplicht om het hart | Over: Turks fruit.
20.12.1969 Fons Sarneel | Vrij Nederland | Van de verstikkende vader naar de gruwelijke schoonmoeder | Over: Turks fruit.

1970Naar boven
00.00.1970 H. Bonset | ?? | Wolkers schrijft steeds beter | Over: Turks fruit.
00.00.1970 Jürgen Hillner | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Auf dem Weg zur Moderne.
00.00.1970 H.G. | Welt der Arbeit, nr. 2 | Bittere Tropfen.
00.00.1970 N.N. | Het Vrije Volk | Relaas van de liefde tussen ’n beeldhouwer en ‘die mooie rooie’ | Over: Turks fruit.
00.00.1970 H. Wolf Catz | Amersfoortse Courant | De onontkoombare wereld van een gedreven kunstenaar.
00.00.1970 J. Paardekooper | Haarlems Dagblad | Roman van het jaar | Over: Turks fruit.
00.00.1970 P. Hellmann | Algemeen Dagblad | Turks fruit vliegt de winkels uit | Over: Turks fruit.
00.00.1970 Rik Bobine | Lektuurgids, jrg, 17, nr. 3-4 | Allemaal herdrukken | Over: Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers.
00.00.1970 Michel Dupuis | Tijdschrift voor levende talen, jrg. 36, nr. 3 | Over het werk van Jan Wolkers.
00.00.1970 Michel Dupuis | Tijdschrift voor levende talen, jrg. 36, nr. 4 | Over het werk van Jan Wolkers.
00.00.1970 Ton Anbeek | Forum der letteren, jrg. 11, nr. 3 en 4 | De romantypologie van Frans Stanzel.
00.1.1970 N.N. | ??? | Weekeinde vol druk beraad in Beverwijk.
3.1.1970 Urias Nooteboom | Limburgs Dagblad | De afrekening met het verleden | Over: Turks fruit.
3.1.1970 Jan Fontijn | Het Parool | Wolkers' nieuwe roman: opkomst en ondergang van een liefde | Over: Turks fruit.
10.1.1970 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Jan Wolkers: Turks fruit, het échec van een liefde | Over: Turks fruit.
14.1.1970 Willem M. Roggeman | Het Laatste Nieuws | Erotische Jan Wolkers | Over: Turks fruit.
31.1.1970 N.N. | De Tijd | [] | Over: Turks fruit.
00.2.1970 R. Boltenbal | Sextant, jrg. 50, nr. 2 | Turks fruit | Over: Turks fruit.
28.2.1970 N.N. | Algemeen Dagblad | [] | Over: Critici.
00.3.1970 Bernt Rosengren | Bonniers Litterära magasin, vol. 39, afl. 3 | Den ryslige snögubben | Over: Den ryslige snögubben.
14.3.1970 Paul de Wispelaere | Het Vaderland | Jan Wolkers vervuld van dood en vergankelijkheid | Over: Turks fruit.
26.3.1970 N.N. | Dagblad Rijn en Gouwe | Ook in Ter Aar geweigerd / Wolkers spreekt in Alphen.
00.4.1970 N.N. | Stripschrift, nr. 16 | Turks fruit: avonturen van Kuifje.
4.4.1970 N.N. | Dagblad van Rijn en Gouwe | Wolkers schrijvende gruwel.
21.4.1970 N.N. | Trophonius | Jan Wolkers: Turks fruit.
25.4.1970 C. Rijnsdorp | De Rotterdammer | Turks fruit en een zeker tegengif | Over: Turks fruit.
15.5.1970 Leo Geerts | De Nieuwe | Is Jan Wolkers’ leven voor elk van zijn lezers een open boek? | Interview.
23.5.1970 Anne Wadman | Leeuwarder Courant | Gemengd leesbericht | Over: Turks fruit.
00.6.1970 N.N. | Volksontwikkeling | Jan Wolkers: Turks fruit.
12.6.1970 Georges Wildemeersch | De Standaard | Turks fruit in transit | Over: Turks fruit.
27.6.1970 Willem Coumans | Het Vrije Volk | Walvisvlees in Turks fruit / Wolkers liegt, roept Valkenburg woedend | Over: Turks fruit.
00.7.1970 Karel Soudijn | Gandalf, nr. 47 | Portret van een Nederlander | Over: Jan Wolkers.
5.8.1970 N.N. | Het Vrije Volk | Paul Verhoeven verfilmt Wolkers-roman. Gezocht: een Hollandse MM voor Turks fruit.
15.8.1970 Anoniem | Het Parool | Soeharto niet welkom | Over: Protest tegen Soeharto.
9/10.1970 Karel Soudijn | Gandalf 47 | Portret van een Nederlander | Over: Jan Wolkers.
5.9.1970 N.N. | Vrije Nederland | Jan.
00.10.1970 Paul de Vree | De Periscoop, jrg. 20, nr. 12 | Jan Wolkers of de tijd van de 'Gouden Pik'.
2.10.1970 John Müller | NR. | Help, Jan Wolkers verzuipt! | Interview.

1971Naar boven
00.00.1971 M. Horstmann | Der Tagesspiegel | Das Bewährte bewahren.
00.00.1971 Leo de Haes | Hagelslag, jaargang 1, nr. 2 | Het doodsmotief in de Nederlandse literatuur van het ogenblik.
Een illustratie op basis van het werk van Jan Wolkers: de dood als dreksituatie.
00.00.1971 Leo de Haes | Hagelslag, jaargang 1, nr. 4 | Het doodsmotief in de Nederlandse literatuur van het ogenblik.
Een illustratie op basis van het werk van Jan Wolkers: de dood als dreksituatie.
00.00.1971 Nagyvilág, nr. 7 | Tiszteletes úr szalmakalapban (uit Gesponnen suiker, 1963) | Vertaling Anna Tauber.
00.00.1971 The Times Literary Supplement | Balance of power Jan Wolkers: The Horrible Tango.
19.1.1971 Het Parool | Mini-interview met Jan Wolkers | Over: Opdracht tot kunstwerk gemeente Amsterdam.
12.2.1971 Het Vrije Volk | Kunstenaars in actie | Over: Amerikanen uit Vietnam.
27.2.1971 Hugo Bousset | De nieuwe gids – De Spectator | Jan Wolkers. Gangreen om Olga | Over: Turks fruit.
5.3.1971 NRC/Algemeen Handelsblad | Over: Expositie Galerie Collection d’Art.
5.3.1971 Jan Juffermans | Algemeen Dagblad | Over: Expositie Galerie Collection d’Art.
11.3.1971 Ben Dull | Het Parool | Wolkers nu koele dingen.
12.3.1971 Fanny Kelk | Het Parool | Reliëf in keutel | Over: Tentoonstelling.
19.3.1971 Brabants Dagblad | Deken Joosten verbiedt uitlenen Turks fruit | Over: Turks fruit.
20.3.1971 NRC | Dieren hebben veel meer in hun mars dan je denkt.
19.5.1971 Theun de Winter | Haagse Post | Jan Wolkers op Texel | Interview.
30.6.1971 Max van Rooy | Haagse Post | Jan Wolkers, Godfried Bomans | Over: Bezoek aan Rottumerplaat.
23.7.1971 Algemeen Dagblad | Over: Bezoek aan Rottumerplaat.
27.7.1971 Sam Cohen | Het Parool | Kwallen | Over: Bezoek aan Rottumerplaat.
4.9.1971 Vrij Nederland | Jan | Over: Nieuwe uitgeverij.
4.9.1971 Jan Wolkers | Eva, nr. 37 | Dominee met strooien hoed | Verhaal eerste deel.
5.11.1971 Het Parool | Werkkleding | Over: Advertentie over Werkkleding.
6.11.1971 Het Vrije Volk | Over: Expositie Galerie Collection d’Art te Amsterdam.
6.11.1971 Kees Fens | De Volkskrant | Het documentatiecentrum Wolkers | Over: Werkkleding.
6.11.1971 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | Jan Wolkers op de populaire toer | Over: Werkkleding.
10.11.1971 Jan Cremer | Haagse Post | Apollo uit de klei getrokken | Over: Werkkleding.
11.9.1971 Jan Wolkers | Eva, nr. 38 | Dominee met strooien hoed | Verhaal tweede en laatste deel.
12.11.1971 Het Parool | Jan Wolkers over jacht op Damrak | Over: Stelen van Wolkers’ auto.
12.11.1971 Het Parool | Wolkers’ auto terug | Over: Stelen van Wolkers’ auto.
13.11.1971 Algemeen Dagblad | Over: Diefstal auto Jan Wolkers.
16.11.1971 J. Bernlef | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers in foto’s en documenten | Over: Werkkleding.
20.11.1971 Wam de Moor | De Tijd | De zelfspot van een narcissus. Jan Wolkers’ Werkkleding | Over: Werkkleding.
00.12.1971 Ageeth Scherphuis | Journaal 2000 | Wolkers op de Wadden | Interview.
4.12.1971 Pim Lukkenaer | Vrij Nederland | Wolkers' Werkkleding: afval als afval aangeboden | Over: Werkkleding.
11.12.1971 De Telegraaf | Jan Wolkers naakt | Over: Groeten van Rottumerplaat.
8/14.12.1971 Theun de Winter | Haagse Post | Jan Wolkers als Jac. P. Thijsse | Over: Groeten van Rottumerplaat.
20.12.1971 Kees Jägers | Voetbal International, nr. 19 | Keizer is mijn held | Interview.
29.12.1971 Het Parool | Wolkers’ auto moest dienen voor overval | Over: Stelen van Wolkers’ auto.
29.12.1971 Handelsblad – NRC | Wolkers’ auto moest dienen voor overval | Over: Stelen van Wolkers’ auto.
00.00.1971 Jan Wolkers | Student | Groeten van Rottumerplaat (hoofdstuk Zondag, 18 juli) | Over: Voorpublicatie van Groeten van Rottumerplaat.

1972Naar boven
00.00.1972 Kees van Opstal | Lach jaargang 47, nr. 4 | Jan Wolkers belt aan: De natuur ligt op sterven | Interview.
00.00.1972 Hugo Bousset | Jeugd en cultuur, jaargang 17, nr. 6 | Therapeutisch schrijverschap | Over: Turks fruit.
12.1.1972 Algemeen Handelsblad – NRC | Acht maanden voor diefstal auto Jan Wolkers | Over: Stelen Wolkers’ auto.
00.1/2.1972 Tom van Deel | Soma, jaargang 3, nr. 20-21 | Nieuwe boeken | Over: Werkkleding.
00.1/2.1972 J. Boom | Waddenbulletin, jaargang 7, nr. 1 | Groeten van Rottumerplaat | Over: Groeten van Rottumerplaat.
00.2.1972 E.C. Britz | Standpunte: onafhanklike kwartaalblad vir literatuur en kuns, jaargang 25, nr. 3 | Die uitbeelding van angs in drie romans van Jan Wolkers.
7.2.1972 Jac. Heijer | Haarlems Dagblad | Robinson Wolkers | Over: Groeten van Rottumerplaat.
8.2.1972 Algemeen Handelsblad – NRC | Over: Groeten van Rottumerplaat.
26.2.1972 Pim Lukkenaer | Vrij Nederland | Een schijndagboek als dagboek | Over: Groeten van Rottumerplaat.
28.2.1972 Algemeen Dagblad.
9.3.1972 Paul Hellmann | Algemeen Dagblad | De onaantastbare Jan Wolkers | Interview.
11.3.1972 Libelle, nr. 11 | Er zit een tranenveeg...
00.4.1972 J. Sleeuwen | Streven, jaargang 25, nr. 7 | Over: Werkkleding.
15.4.1972 Vrij Nederland | Van onze bijzondere medewerker.
20.5.1972 AVRO bode | Nogmaals Wolkers’ Groeten van Rottumerplaat | Over: Over zijn verblijf op Rottumerplaat.
23.5.1972 De Telegraaf | Turks fruit.
23.5.1972 NRC Handelsblad | Jan Wolkers | Over: Over zijn verblijf op Rottumerplaat.
6.6.1972 NRC Handelsblad | Eerstejaars van academie in Turks Fruit | Over: Turks fruit.
00.7.1972 A. van Houdt | Heibel, jaargang 7, nr. 3-4 | Omtrent Jan Wolkers' Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.7.1972 Luc Vancampenhout | Heibel, jaargang 7, nr. 3-4 | Totem und tabu en… bevrijding van de wrok om het verleden | Over: Kort Amerikaans.
00.7.1972 Avro’s Televizier | Interview met Annemarie Nauta.
00.7.1972 Haagse Post | Lucebert en de spelling | Over: Drukklaar en foutloos aanleveren kopie
25.7.1972 Nico Scheepmaker | Leeuwarder Courant | Televizier reed scheve schaats met Turks fruit | Over: Turks Fruit en Annemarie Nauta.
27.7.1972 Leeuwarder Courant | Annemarie Nauta en Turks fruit: Jan Wolkers vereenzelvigde de romanfiguur Olga en Annemarie | Over: Turks fruit en Annemarie Nauta.
29.7.1972 P.H.D. | Het Vaderland | Wolkers, Olga en Annemarie | Over: Turks fruit en Annemarie Nauta.
3.8.1972 NRC | Turks Fruit Paul Verhoeven | Over: Turks fruit.
9.8.1972 Aspekt | Gereformeerden zondigen meer, maar blijven thuis | Over: Gereformeerden.
00.9.1972 Pillecijn | Kultuurleven, jaargang 39, nr. 9 | Over: Werkkleding.
7.9.1972 J. van Houts | Haagse Post | Brieven: Lucebert en de spelling | Over: Drukklaar en foutloos aanleveren kopij.
najaar 1972 Greta Kilburn | Books abroad, jaargang 46, nr. 4 | Over: Werkkleding en Groeten van Rottumerplaat.
4.11.1972 Hervormd Nederland | Jan Wolkers vindt de bijbel het einde.
25.11.1972 Roel Dijkhuis | Winschoter Courant | Jan Wolkers ziet de Martinitoren al gaan; ‘Mijn werk is mijn hobby’ | Interview.
29.11.1972 Adriaan van der Veen | NRC/Handelsblad | Jan Wolkers de echte volksschrijver.
00.12.1972 H. Melaert | Maatstaf, jaargang 20, nr. 8 | Negen en veertig beeren; de waarheid omtrent Olga.
6.12.1972 Theun de Winter | De Haagse Post | Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen: daar wordt de bluf geklopt en daalt neder als een milde regen | Interview.
9.12.1972 Jan Wolkers | De Nieuwe Linie | Levenslang | Over: De Nieuwe Linie.

1973Naar boven
00.00.1973 D. Ouwendijk | Ons Erfdeel, nr. 3 | Een analyse van de moderne Nederlandse film | Over: p. 13-26.
00.00.1973 [] | Skoop Krities filmblad, jrg. 8, nr. 8 | [] | Over: Gerard Soeteman over Turks fruit
00.00.1973 Jan Wolkers | Haagse Post | Dag moeder natuur.
00.00.1973 N.N. | Femina 38 | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
00.2.1973 W.M. Visser | Levende talen, nr. 295 | Jan Wolkers | Over: Terug naar Oegstgeest e.a.
10.2.1973 Piet Ruivenkamp | Haagsche Courant | Wolkers ziet zichzelf door andere ogen | Over: Turks fruit.
16.2.1973 Ben Dull | Het Parool | Films | Interview.
20.2.1973 Anoniem | NRC Handelsblad | Televizier coupeert in Turks fruit | Over: Turks fruit.
21.2.1973 Anoniem | Wierings Weekblad | Turks fruit | Over: Turks fruit.
22.2.1973 Constant Wallagh | Algemeen Dagblad | Turks fruit om te smullen | Over: Turks fruit.
22.2.1973 P. Ruivenkamp | Rotterdamsch Nieuwsblad | Verhoeven vertaalt Turks fruit naar volwaardige film | Over: Turks fruit.
22.2.1973 B.J. Bertina | de Volkskrant | Turks fruit: geslaagde film | Over: Turks fruit.
23.2.1973 Max van Rooy | NRC Handelsblad | Turks fruit: de eerste volwassen Nederlandse film | Over: Turks fruit.
25.2.1973 Jan de Werd | Studio | Monique van Turks fruit | Over: Turks fruit.
00.3.1973 Marc van de Lanotte | Treffer, jrg. 1, nr. 3-4 | Turks fruit van Jan Wolkers: een aantal vaste themata aan een schrijnende zelfanalyse gekoppeld | Over: Turks fruit.
3.3.1973 Wim Verstappen | Vrij Nederland | Turks fruit.
3.3.1973 Fred van Doorn | Haagse Post | Jan Wolkers' Turks fruit | Over: Turks fruit.
8.3.1973 Joop van Loon | De Echo | Turks fruit | Over: Turks fruit.
9.3.1973 RN | De Tijd | Turks fruit | Over: Turks fruit.
9.3.1973 W.J. Wenckman | De Tijd | Reacties op een filmrecensie | Over: Turks fruit.
10.3.1973 Anoniem | Vrij Nederland | Over: Nieuw gebakje Turks fruit.
12.3.1973 Anoniem | de Volkskrant | Turks fruit: record | Over: Turks fruit.
24.3.1973 Anoniem | Vrij Nederland | Een grapje van de scenarioschrijver | Over: Turks fruit.
31.3.1973 E.J. Boer | NRC Algemeen Handelsblad | Turks fruit, een klinische les | Over: Turks fruit.
31.3.1973 Anoniem | Vrij Nederland | Een pijnlijke vergissing | Over: Turks fruit.
31.3.1973 Anoniem | Nieuws van de Dag | Turks fruit te grof voor Fransen | Over: Turks fruit.
31.3.1973 Anoniem | Vrije Geluiden | Tweegesprek Wolkers – Van Minnen | Over: Tweegesprek op tv.
31.3.1973 Anoniem | Elseviers Magazine | Dodelijke vergissing | Over: Turks fruit.
7/20.4.1973 Laurie Langenbach | Aloha, nr. 25 | Is Jan Wolkers te mannelijk | Interview.
7.4.1973 F.A. Janssen | NRC Handelsblad | Turks fruit | Over: Turks fruit.
24.4.1973 Erik Beenker | Nieuwsblad van het Noorden | Olga uit Turks fruit staat al jaren in de stad Groningen | Over: Kunstwerk Vrouw met kat.
31.5.1973 N.N. | Sambindingslistan Bibliotekstjänst | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
1.6.1973 Anoniem | NRC Handelsblad | Turks fruit in beslag genomen | Over: Turks fruit.
2.6.1973 N.N. | De Nieuwe Gazet | Over: Turks fruit.
00.7.1973 Anne Crivits | Filter, jrg, 2, nr, 1 | Vergelijkende bespreking van ‘Xantippe’ (Paul Lebeau), ‘De bruidegom van mijn ziel’ (Frans van Isacker) en ‘Turks fruit’ (Jan Wolkers) | Over: Turks fruit.
28.7.1973 Anoniem | Trouw | Bij Jan Wolkers op de volkstuin | Interview.
7/8.1973 Serge Govaert | Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 26, nr. 6 | Jan Wolkers, Ingmar Bergman en de Barok.
5.9.1973 Göran Sommardal | Arbetarbladet | Lyckan en sällsynt konfekt | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
6.9.1973 Brigitta Palm | Kvällsposten | En fin konfekt | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
17.9.1973 N.N. | Trelleborgs Allahanda | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
20.9.1973 Lennart Sörensen | Sydsvenksa Dagbladet | För fyra år | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
21.9.1973 H.V. | De Nieuwe | Zolang Helder Camara geen paus is, moet er nog veel gebeuren | Interview.
22.9.1973 N.N. | Algemeen Politieblad | Turks fruit.
24.9.1973 Göran Börge | Aftonbladet | Unna er Jan Wolkers | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
27.9.1973 Rolf Anderberg | Götenborgs-Posten | En rödhårig får peruk | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
8.10.1973 Hans Erik Hjertén | Dagens Nyheter | Pretentiöss porr | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
8.10.1973 Hans Schiller | Svenska Dagbladet | Turkisk konfekt | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
9.10.1973 Jurgen Schildt | Aftonbladet | Turkisk konfekt är bara | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
10.10.1973 Spalten | Aftonbladet | Konstig konfekt | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
10.10.1973 N.N. | Piteå Tidning | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
16.10.1973 N.N. | Motala Tidning | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
20.10.1973 Anoniem | De Telegraaf | Jan Wolkers | Over: Zijn uitgeverijen.
24.10.1973 Anderz Harning | Götenborgs Tidningen | Orden klättrar på varandra | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
27.10.1973 Hette Visser | Veronica 538, jrg. 3, nr. 43 | ‘Als ik in Amerika woonde, zat ik tot over mijn oren in het Watergate-schandaal’.
29.10.1973 Lars-Olof Franzén | Dagens Nyheter | Ur elden i askan | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
31.10.1973 N.N. | Skånska Dagbladet | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
10.11.1973 N.N. | Söderhamns-Hälsinge-Kuriren | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
12.11.1973 N.N. || Fagersta-Posten | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
18.11.1973 Caj Lundgren | Svenska Dagbladet | Det oanständiga livet | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
24.11.1973 Anoniem | Vrij Nederland | Borstenblanke zeevisch | Over: Optreden in Sonja Barend’s programma.
24.11.1973 N.N. | Falu Kuriren | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
5.12.1973 N.N. | Värmlands Folkblad | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
6/20.12.1973 Anoniem | Aloha, nr. 16 | [] | Over: Foto Jan Wolkers.
12.12.1973 N.N. | Östersunds-Posten | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
18.12.1973 N.N. | Örebro-Kuriren | [] | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).

1974Naar boven
00.00.1974 Helma Wolf-Catz | Ons Erfdeel, nr. 5 | Feit en fictie in de (autobiografische) roman | Over: p. 696-710.
00.00.1974 Jan Wolkers | Dokumente – Zeitschrift für übernationale Zusammenarbeit, jaargang 30, nr. 2 | Zeitwende (Laatste kwartier) | Verhaal. Vertaling Siegfried Mrotzek.
00.00.1974 Michel Dupois | Revue des langues vivantes, jaargang 40, nr. 3 | Jan Wolkers’ Turks fruit | Over: Turks fruit.
00.1.1974 Jan Wolkers | Filmfan, jaargang 2, nr. 1 | Kikkerperspectief | Over: De Walgvogel.
00.1.1974 E. van Itterbeek | Kultuurleven, jaargang 41, nr. 1 | Jan Wolkers en de uitersten | Over: Turks fruit.
00.1.1974 I. Nelissen | Kultuurleven, jaargang 41, nr. 1 | De film ‘Turks fruit’ | Over: Turks fruit.
00.1.1974 Johan de Witt | Kultuurleven, jaargang 41, nr. 1 | ‘De mens die verlost moet worden’ | Interview.
00.1.1974 Jan Wolkers | Pharetra (Vrije Universiteit) | Koloniale waren; Getatoueerd op beide onderarmen | Over: Eerste twee hoofdstukken van de Walgvogel.
5.1.1974 Jan Wolkers | Trouw, Sport | Piet Keizer – Een drieluik | Gedichten
16.1.1974 | Dagbladet (Noorwegen) | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
18.1.1974 | Folkbladet östgöten | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
7.2.1974 NRC Handelsblad | Nederlandse films voorop in toptien ’73 | Over: Toptien meest bezochte films; Turks fruit.
29.2.1974 Everhard Huizing |Nieuwsblad van het Noorden.
10.3.1974 Per Schwanbom | Arbetaren | Fångenskap och frigörelse | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
13.3.1974 Jan Wolkers | De Tijd | Nummer elf | Over: Gedichten; een drieluik over Piet Keizer.
23.3.1974 Vrij Nederland | Jan Wolkers | Over: Turks fruit.
00.4.1974 Jan Wolkers | Filmfan, jaargang 2, nr. 3 | Jan Wolkers praat met Truus & Willem van Hanegem | Over: De favoriete films van Van Hanegem.
26.4.1974 S.J. Siraa | Story | Vechten met Jan Wolkers | Over: Over Jan Wolkers.
18.5.1974 Bibeb | Vrij Nederland, jaargang 35 | Hahaha… nu hebben wij twee auto’s en een eigen huis | Over: Rogier van Otterloo.
00.6.1974 Jan Wolkers | Filmfan, jaargang 2, nr. 5 | Anatomie van een held | Over: Tarzan in Arles, hoofdstuk 1.
00.7.1974 [ ] | Playboy | [ ] | Over: Turks fruit.
00.7/8.1974 Maria Helmers | Deze Week, Vertrouwelijk | Walgvogel groeit in de tuin | Over: De Walgvogel.
00.8.1974 S.N. Bakker | Levende Talen, nr. 307 | Jan Wolkers' Dominee met strooien hoed | Over: Dominee met strooien hoed.
00.8.1974 A.P. Braakhuis | Levende Talen, nr. 307 | Jan Wolkers' Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.8.1974 Jan Wolkers | Humo | Anatomie van een held | Hoofdstuk uit De walgvogel.
16.8.1974 | Mariestads-Tidningen | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
12.9.1974 | Norrländska Social-demokraten | Over: Turkisk konfekt (Zweeds).
9/10.1974 Hugo Uyttendaele | Restant, IV, 1 | Een wereld van kristal. Een analyse van Een roos van vlees van Jan Wolkers | Over: Een roos van vlees.
3.10.1974 Jan Wolkers | Leidsch Dagblad | Jan Wolkers denkt in woord en beeld terug aan het drie-oktoberfeest | Over: drie-oktoberfeest.
19.10.1974 Vrij Nederland | Het wereldje.
2.11.1974 Paul Hellmann | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers. De Walgvogel | Interview.
7.11.1974 Ton van Deel | Trouw | [ ] | Over: De Walgvogel.
7.11.1974 Kees Fens | De Volkskrant | Wolkers’ walgvogel een bont schilderij in taal | Over: De walgvogel.
19.11.1974 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Wolkers overtreft zichzelf | Over: De walgvogel.
19.11.1974 Max Nord | Het Parool | Over: De walgvogel.
23.11.1974 Ton van Deel | Trouw | Wolkers ‘Walgvogel’ een bont schilderij in taal | Over: De walgvogel.
24.11.1974 Everhard Huizing | Nieuwsblad van het Noorden | Jan Wolkers: ‘Ik ben de Nederlandse schrijver die het eenvoudigst schrijft’ | Interview.
26.11.1974 Het Vrije Volk | Over: De walgvogel.
26.11.1974 Hans van Straten | Utrecht Nieuwsblad | Over: De walgvogel.
26.11.1974 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | De Walgvogel. Turks Fruit op z’n Indisch | Over: De walgvogel.
26.11.1974 Rico Bulthuis | Haagse Courant | De onontroeibare liefde van een walgvogel. Een bestseller van Wolkers | Over: De walgvogel.
26.11.1974 Rico Bulthuis | Rotterdams Nieuwsblad | De onontroeibare liefde van een walgvogel. Een bestseller van Wolkers | Over: De walgvogel.
29.11.1974 Adriaan van der Veen | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Jan Wolkers de echte volksschrijver | Over: De walgvogel.
??.11.1974 Harrij Janssen | De Gelderlander | Over: De walgvogel.
??.11.1974 Henk Egbers | De Stem | Over: De walgvogel.
30.11.1974 Max Nord | Het Parool | Jan Wolkers schiet naast de roos | Over: De walgvogel.
30.11.1974 Tom van Deel | Trouw | Wolkers' Walgvogel bont schilderij in taal | Over: De walgvogel.
00.12.1974 Viva
00.12.1974 Peter van Bueren | De Revisor | Literatuur en film: een gesprek | Over: Gesprek met Jan Wolkers, Paul Verhoeven. Interview.
7.12.1974 Kees Fens | De Volkskrant | De Walgvogel van Wolkers driftig en kunstmatig | Over: De walgvogel.
7.12.1974 Ben Maandag | Het Vrije Volk | Jan Wolkers: het is nog wáár ook | Over: De walgvogel.
7.12.1974 Wim Zaal | Elsevier | Hoe groot is Jan Wolkers? – Odysseus in de dessa | Over: De walgvogel.
13.12.1974 Panorama | Jan Wolkers ligt weer dwars | Over: Weigering gastoptreden in NOS tv-programma Een op Zondag.
20.12.1974 Wam de Moor | De Tijd | De walgvogel: een knap jongensboek voor grote mannen | Over: De walgvogel.
21.12.1974 Vrij Nederland | Van Agt homo?
21.12.1974 Gerard Hubers | Propria Cures, jaargang 85, nr. 14 | Schrijvend in Holland | Over: De walgvogel.
27.12.1974 Kees Fens | De Standaard | Walgvogel | Over: De walgvogel.
28.12.1974 Ab Visser | Leeuwarder Courant | Jan en zijn kameraden | Over: De walgvogel.

1975Naar boven
00.00.1975 M. Kraft | Neue Zürcher Zeitung | Liebe, Sex und ein wenig Tiefsinn (‘Türkische Früchte’ von Jan Wolkers) | Over: Turks fruit.
00.00.1975 | Femina, nr. 41 | Over: En ros av kött (Zweeds).
00.00.1975 H.L. Schütz | ? | Zwischen Pfui und Enthusiasmus (Kaputte Affäre mit Kitsch-Effekten).
00.00.1975 Jochen Schmidt | Frankfurter Allgemeine Zeitung, nr. 198 | Er schwadroniert, um nicht zu weinen (Jan Wolkers holländischer Bestsellerroman ‘Türkische Früchte’) | Over: Turks fruit.
00.00.1975 M. Rieger | Westdeutsche Allgemeine Zeitung, nr. 298 | Widerlich aus Empfindsamkeit (Dokument eines Lebensgefühls; ein Bestseller aus Holland).
00.00.1975 M. Rieger | General-Anzeiger | Dokument eines Lebensgefühls (Türkische Früchte; ein Bestseller in Holland) | Over: Tursk fruit.
00.00.1975 Margaretha Ferguson | Bzzlletin, jaargang 3, nr. 22 | Wat maakt kunst tot kunst | Over: De walgvogel.
00.00.1975 Hugo de Jaeck | Lektuurgids, jaargang 22, nr. 6 | Wolkers’ De walgvogel aangrijpende en sociale bestseller | Over: De walgvogel.
00.1.1975 Frits van Kouwenhove | Palantir, jaargang 2, nr. 5 | Wolkers’ walgvogel puur mooi | Over: De walgvogel.
11.1.1975 Carel Peeters | Vrij Nederland | Jan Wolkers, de zoon van zijn oom | Over: De walgvogel.
29.1.1975 J.F. Vogelaar | De Groene Amsterdammer | Een buitenstaander die kameraden weet te vinden | Over: De walgvogel.
7.2.1975 Reformatorisch Maandblad | Van Petticoat tot Walgvogel.
1.3.1975 Vrij Nederland | Kopspijkertjes en koevlaaien | Over: Jan Wolkers.
18.3.1975 J.G.M. Weck | De Vacature, Nieuws- en advertentieblad voor het onderwijs, 87e jaargang, nr. 8 | Het succes van Jan Wolkers | Over: De walgvogel.
> 23.8.1975 Algemeen Dagblad | Rentmeester van 300 meter puur natuur.
5.9.1975 Paul Hellmann | Drentse en Asser Courant | De kleine groene wereld van Jan Wolkers | Interview over Jan’s volkstuin.
1.10.1975 Anders Bergsten | Arbetarbladet | Den infrusna ömheten | Over: En ros av kött (Zweeds).
24.10.1975 Egbert Hoehl | Die Zeit, nr. 44 | Türkische Früchte (Roman von Jan Wolkers) Over: Turks fruit.
10/11.1975 Hugo Bousset | Ons Erfdeel, jaargang 18, nr. 4 | De Walgvogel | Over: De walgvogel.
1.11.1975 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Hohlkreuzpinzel | Over: Turks fruit.
6.11.1975 | Sundsvall Tidning | Over: En ros av kött (Zweeds).
12.11.1975 | Vestmanlands Lans Tidning | Over: En ros av kött (Zweeds).
30.11.1975 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet Snällposten | Det vackra ich det vidriga | Over: En ros av kött (Zweeds).
1.12.1975 Göran Börge | Aftonbladet | Den störste förärvaren är Döden | Over: En ros av kött (Zweeds).
15.12.1975 Brit Tunander | Dagens Nyheter | En ros av kött | Over: En ros av kött (Zweeds).
19.12.1975 | Östergöta Correspondenten | Over: En ros av kött (Zweeds).
20.12.1975 Jan Wolkers | Vrij Nederland, jaargang 36, nr. 51/52 | De Kus. Een verhaal van Jan Wolkers | Over: Voorpublicatie eerste hoofdstuk van De Kus.
21.12.1975 Caj Lundgren | Svenska Dagbladet | Allt kött är hö | Over: En ros av kött (Zweeds).

1976Naar boven
00.00.1976 Dag Sebastiaan Ahlander | Bonniers Litterära magasin, 45, II | Jan Wolkers. En ros av kött | Over: En ros av kött (Zweeds).
00.00.1976 N.N. | Metallarbetaren, 12 | [] | Over: En ros av kött (Zweeds).
00.00.1976 M. Rieger | Dokumente, jrg. 32, H.1 | Ein Bestseller in Holland.
00.00.1976 Jan Wolkers | Transatlantic Review, nr. 55/56 | The tit beast (Het tillenbeest) | Verhaal. Vertaling Greta Kilburn.
00.00.1976 David Albahari | Politika, (73:22663, 4.9) | Prsata zverka | .
3.1.1976 Anoniem | Vrij Nederland | Jan Wolkers | Over: Foto Jan Wolkers.
5.1.1976 N.N. | Helsingborgs Dagbladet | [] | Over: En ros av kött (Zweeds).
2.2.1976 N.N. | Skånska Dagbladet | [] | Over: En ros av kött (Zweeds).
26.2.1976 Gerrit Otterloo | Götenborgs-Posten | En ros av kött, holländsk succéroman | Over: En ros av kött (Zweeds).
5.3.1976 Egbert Hoehl | Mannheimer Morgen, nr. 54 | ‘Pornostalgie’ aus Holland | Over: Turks fruit.
21.3.1976 N.N. | Västerbottens-Kuriren | [ ] | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
17.4.1976 Anoniem | Rijn en Gouwe | Jan Wolkers eerste van top-vijf scholieren.
24.4.1976 Anoniem | NCRV Gids | In de keuken met Berend | Over: Berend Boudewijn praat en kookt met Jan Wolkers.
27.4.1976 N.N. | Het Parool | [] | .
29.5.1976 N.N. | Norrländska Socialdemokraten | [] | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
12.6.1976 Alexander Munninghoff | Rotterdams Nieuwsblad | Jan Wolkers: niet schoffelen in het paradijs | Interview.
8.6.1976 Per Schwanbom | Arbetaren | Flamländska berättare | Over: En ros av kött (Zweeds).
28.6.1976 N.N. | Bohuslands | [] | Over: En ros av kött (Zweeds).
9.7.1976 N.N. | Götenborgs Handels- och Sjöfartstidning | [] | Over: En ros av kött (Zweeds).
00.10.1976 Wiel Kusters | Nieuw Vlaams tijdschrift, jrg. 29, nr. 8 | De torso van de eenzaamheid | Over: Kort Amerikaans.
12.10.1976 N.N. | Sundsvalls Tidning | [] | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
13.10.1976 Anders Bergsten | Arbetarbladet | Klösande ångest – köttslig besatthet | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
25.10.1976 N.N. | Helsingborgs Dagblad | [] | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
5.11.1976 Jacques Werup | Arbetet | En Wolkers på tomgång | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
10.11.1976 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Döden är lyckan och tragiken i livet | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
15.11.1976 N.N. | Västerbottens Folkblad | [] | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
18.11.1976 Göran Börge | Aftonbladet | Sexualitet som besvärjelse | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
15.12.1976 Leif Zern | Dagens Nyheter | Hetta och frenesi | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
15.12.1976 Gun R. Bengtsson | Sydsvenska Dagbladet | Bröder emellan | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
17.12.1976 N.N. | Gefle Dagbladet | [] | Over: Horrible tango (Zweedse vertaling).
25.12.1976 Jan Wolkers | Vrij Nederland | De vijfde dag | Over: Tweede voorpublicatie van De Kus.

1977Naar boven
00.00.1977 Willem Bulter | Elsevier | Op reis met Jan | Over: De kus.
11.2.1977 Bas Roodnat | NRC Handelsblad | Over: Auschwitz-monument te Amsterdam.
24.2.1977 J. & B. Weck | De Vacature, Nieuws- en advertentieblad voor het onderwijs, 89e jaargang, nr. 6 | Bomans-Wolkers twee keer Rottumerplaat (slot) | Over: Groeten van Rottumerplaat.
2.4.1977 Rob v/den Dobbelsteen | Het Parool | Eigen succes verbaast Jan Wolkers | Interview.
9.4.1977 Haagse Post.
20.5.1977 De Gelderlander.
00.6.1977 Jan Brokken, Martin Schouten, John Jansen van Galen e.a. | Maandorgaan van de Documentatiegroep ’40-’45 | Jan Wolkers over zijn ontwerp.
10.6.1977 Frans Buissink en Jan Wolkers | Libelle, nr. 23 | Als ik je toen gekend had, was ik nu misschien de Schrijver Zonder Naam | Interview met Mary Servaes.
28.9.1977 Britt Tunander | Dagens Nyheter | Hus med flera ingångar | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
12.10.1977 | Helsingborgs Dagblad | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
18.10.1977 Göran Börge | Svenska Dagbladet | Som bara kärleken förmår | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
25.10.1977 Anders Norgborg | Arbeterbladet | Någonstans finns barndomen Jan Wolkers blickar tillbaka | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
3.11.1977 Haagse Post.
5.11.1977 Hans van Straten | Utrechts Nieuwsblad | Dingen die mij privé overkomen, pakken andere mensen aan | Over: De kus.
11.11.1977 Ragnar Strömberg | Expressen | Barndomen – med sökarljus | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
17.11.1977 Utrechts Nieuwsblad | Jan Wolkers in hevig conflict met uitgever: geen lezingen | Over: De kus.
18.11.1977 Utrecht Nieuwsblad | Over: De kus.
19.11.1977 Frank van Dijl | Het Vrije Volk, Vrijuit | Het leven is een potlood, het moet afslijten | Interview.
19.11.1977 Hans van Straten | Utrechts Nieuwsblad | 'De Kus' van Jan Wolkers is een kus des doods | Over: De kus.
19.11.1977 Wim Zaal | Elseviers Magazine | Jan Wolkers, Gejaagd door De Kus. | Interview.
24.11.1977 NRC Handelsblad | Jan Wolkers | Over: Annuleren bezoek aan Voorhoeve & Dietrich.
24.11.1977 De Volkskrant | Elsevier | Over: Artikel in Elseviers Magazine van Wim Zaal.
24.11.1977 | Bärgslagbladet | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
24.11.1977 | Arboga Tidning | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
25.11.1977 Maarten ’t Hart | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | De kabinetsformatie van Jan Wolkers | Over: De kus.
26.11.1977 Carel Peeters | Vrij Nederland | De gedoemde schoonheid | Over: De kus.
26.11.1977 Jan Huisman | Algemeen Dagblad | Een andere Wolkers | Over: De kus.
26.11.1977 Frank van Dijl | Het Vrije Volk, Boeken | De Kus van Jan Wolkers | Over: De kus.
26.11.1977 Sture Stiernlöf | Arbetet | Han väjer inte för något | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
29.11.1977 Kees Fens | De Volkskrant | Wolkers' restanten van vroeger | Over: De kus.
00.12.1977 Gabriël Smit | Literama, jaargang 12, nr. 8 | Over: De kus.
1.12.1977 Simon Carmiggelt | Kronkel | Bonje | Over: Jan Wolkers.
2.12.1977 Wam de Moor | De Tijd | De Kus, realisme van het verkeerde soort | Over: De kus.
3.12.1977 Jan Brokken | Haagse Post | De wraak van Jan Wolkers | Interview.
3.12.1977 Murk Salverda | Het Parool | Wolkers het best in beschrijvingen van aftakeling. Oppervlakkige kus | Over: De kus.
3.12.1977 Tom van Deel | Trouw | Een kus die tegenvalt | Over: De kus.
5.12.1977 Godert van Calmjon | De Gooi- en Eemlander | Literaire prestatie van de eerste orde | Over: De kus.
7.12.1977 Gerrit Komrij | NRC Handelsblad | Ter waarde van een daalder | Over: De kus.
9.12.1977 Jan Wolkers | NRC/Handelsblad | Fools rush in where angels fear to tread | Over: Ingezonden brief n.a.v. recensie van Maarten ’t Hart.
10.12.1977 Guus Luijters | Het Parool | Wolkers’ gunstige woede | Over: Uitgevers.
16.12.1977 Jan Wolkers | De Tijd | Ingezonden brief van Jan Wolkers n.a.v. recensie De Kus | Over: De kus.
24.12.1977 Jan Wolkers | Vrij Nederland, jaargang 38 | De doodshoofdvlinder | Over: Voorpublicatie eerste hoofdstuk.
31.12.1977 | Västgöta-Demokraten | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).

1978Naar boven
00.00.1978 Carl Erland Andersson | Bonniers Litterära magasin, jaargang 47, nr. 6 | En känsla av känslolöshet | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
00.00.1978 Dagens Industri, nr. 65 | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
00.00.1978 Bokrevy | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
00.00.1978 Christina Berthold | Dämernas värld, nr. 40 | Jag beskriver de otillatna tankarna | Interview.
00.00.1978 Daniël de Vin | Ons Erfdeel, jaargang 21, nr. 5 | Jan Wolkers: De Kus | Over: De kus.
? 00.00.1978 Daniël de Vin | Ons Erfdeel, jaargang 21, nr. 5 | Vertalingen voor Neckermann? De moderne Nederlandse literatuur in Duitse vertaling 1965-1977.
00.1.1978 Marnix Gijsen | K & C: kunst en cultuuragenda, jaargang 11, nr. 1 | Over: De kus.
21.1.1978 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Friso Kramer: Ik werk niet om situaties te scheppen maar vanuit situaties | Over: Interview Friso Kramer
14.2.1978 Svenska Dagbladet | Storm över Wolkers | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
00.3.1978 Gilbert van Hoeydonck | Geschuwde interpretasies. Restant, jaargang 7, nr. 1 | De kus van Jan Wolkers: Freud in een hogedrukpan, bodybuilders op groepsreis en Karl May in Indonesië | Over: De kus.
00.3.1978 Eep Francken | Tirade, jaargang 22, nr. 234 | Over: De kus.
2.3.1978 F. van Dijl | Het Vrije Volk | De doodshoofdvlinder | Over: De kus.
3.4.1978 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet Snällposten | Plågaren plågad | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
28.4.1978 Nynäshamn | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
00.5.1978 Edgard Storme | Amarant, jaargang 5, nr. 4 | Over: De kus.
00.5.1978 Hanna Kirsten | Kultuurleven, jaargang 45, nr. 4 | Noordnederlands proza | Over: De kus.
11.5.1978 Västgöta-Demokraten | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
12.6.1978 Maarten ’t Hart | NRC Handelsblad | Bijverdienen voor de schatkist | Over: Belastingen en Wolkers.
00.7.1978 Jan Deloof | Septentrion, jaargang 7, nr. 2 | Les délices de Turquie (roman) | Over : Turks fruit.
15.7.1978 Willem Jan Otten en Marijke Hilhorst | Vrij Nederland | Onderzoek naar de literatuurlijst op middelbare scholen. Jan Wolkers komt als meest favoriete auteur uit de bus.
3.8.1978 Bengt Holmqvist | Dagens Nyheter | Resa in yttre och inre djungeln | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
11.8.1978 Marianne Svensson | Uppsala Nya Tidning | Författaröst från Holland | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
29.8.1978 Svenska Dagbladet | Aankondigign dat Wolkers naar Zweden komt bij verschijning van De kus. | Over: De kus.
30.8.1978 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Jan Wolkers – den holländska dronten | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
30.8.1978 Sture Stiernlöf | Arbetet | Medelålders bröder med pubertetsproblem | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
30.8.1978 Agneta Uddenberg | Kvällsposten | Han gör humor av sex | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
5.9.1978 Christel Persson | Expressen | Christel Persson träffar Jan Wolkers – och läser hans nya roman: Döden, liverts myller, mänskans svaghet (De dood, het gekrioel van het leven, de zwakheid van de mens) | Interview.
6.9.1978 Kenneth Jonsgården | Arbetarbladet | Jan Wolkers på resa med básta vännen Bill | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
12.9.1978 Karlis Branke | Veckjournalen 37 | De duivel leest de bijbel | Interview.
15.9.1978 Skövde Nyheter | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
16.9.1978 Sven Stolpe | Wermlands-tidningen | Om ångest och sex (Over angst en sex) | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
16.9.1978 Nils Gunnar Nilsson | Sydsvenska Dagbladet | Jag försöker göra kaos meningsfullt (Ik probeer chaos zinvol te maken) | Interview.
16.9.1978 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet | Kyss på villoväger | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
22.9.1978 Per Schwanbom | Arbetaren | Exotism och erotik | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
23.9.1978 Rolf Anderberg | Göteborgs-Posten | Holländsk kyss till döds (Nederlandse doodskus) | Interview.
23.9.1978 | Barometer | Over: En ros av kött en Kyssen (Zweeds).
23.9.1978 Oskarshamns-Tidningen | Over: En ros av kött en Kyssen (Zweeds).
27.9.1978 Annette Kullenberg | Aftonbladet | Wolkers inte särskilt rolig (Wolkers niet bepaald leuk).
27.9.1978 Aspekt | Jan Wolkers heeft ruzie met groenteman | Over: Jan Wolkers.
28.9.1978 Agneta Pleijel | Aftonbladet | En blick ur djävulens öga | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
28.9.1978 Per Schwanbom | Arbetet | Exotism och erotik | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
29.9.1978 Annette Kullenberg | Aftonbladet | Wolkers, inte särskilt rolig | Interview.
4.10.1978 Nerikes Allehanda | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
4.10.1978 Motala Tidning | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
4.10.1978 Nya Kristinehams-Posten | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
5.10.1978 Eskilstuna Kuriren | Over: En ros av kött (Zweeds).
18.10.1978 Birger Hedén | Helsingborgs Dagblad | Urissne och frenesi blod och utdunsrningar | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
31.10.1978 Smålands Folkblad | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
1.11.1978 Wim Zaal | Knack | Gejaagd door De Kus.
13.11.1978 Tranås Posten | Over: En ros av kött (Zweeds).
18.11.1978 Jan Brokken | Haagse Post | Het grootste gevaar voor een schrijver is dat hij te veel schrijft | Interview over het schrijven.
28.11.1978 Paul Hellmann | Algemeen Dagblad, Kunst Extra | Wolkers verdachte succes. Schrijver in zee met nieuw filmteam | Interview.
1.12.1978 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Speelfilm | Over: Ingezonden brief Wolkers over Turks fruit en tegen Kousbroek.
4.12.1978 Synnöve Clason | Svenska Dagbladet | Att lära om män | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
5.12.1978 Vestmanlands Lans Tidning | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
8.12.1978 Skaraborgsbygden | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
8.12.1978 Folket | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
21.12.1978 Västagöta-Demokraten | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).

1979Naar boven
00.00.1979 W. Blok | De Nieuwe Taalgids, jrg. 72, nr. 4 | Kenmerken van de moderne (Nederlandse) roman 1930-1970.
00.00.1979 Jan Wolkers | Adam - international review, jrg. 41, nr. 410-412 | Last quarter (Laatste kwartier) | Verhaal. Vertaling Greta Kilburn.
5.1.1979 [ ] | Lanstidningen | [ ] | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
24.1.1979 Hans van Straten | Provinciale Zeeuwse Courant | Wolkers herschrijft Kort Amerikaans | Interview.
27.1.1979 Anoniem | Leeuwarder Courant | Kort Amerikaans wordt gezuiverd van poëtische rimram: debuutroman van Jan Wolkers wordt verfilmd | Over : Film Kort Amerikaans.
7.2.1979 [ ] | Västra Nyland | [ ] | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
8.2.1979 Marianne Svensson | Uppsala Nya Tidning | Mångtydig och spännande | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
9.3.1979 [ ] | Västerbottens-Kuriren | [ ] | Over: Kyssen (Zweedse vertaling).
00.10.1979 Paul Damen | Student | Onspan ze! Maak ze week! | Over: Film Kort Amerikaans.
00.10.1979 Kees Fens | Haagse Post | Het litteken van de dood / De eigenzinnigheid van de literatuur | Over: Veertigste druk en verfilming Kort Amerikaans.
00.10.1979 Ate de Jong | Filmfan, nr. 14 | Guido Pieters ‘Derek heeft it’ | Over: Verfilming Kort Amerikaans.
6.10.1979 Theun de Winter | Haagse Post | Het oorlogsverleden van Jan Wolkers | Over: Veertigste druk en verfilming Kort Amerikaans.
12.10.1979 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | Wolkers wiedde in Kort Amerikaans. Herschrijven kan geen kwaad… | Over: Veertigste druk en verfilming Kort Amerikaans.
13.11.1979 August-Hans den Boef | de Volkskrant | Wanneer is ’n boek af? | Over: Veertigste druk Kort Amerikaans.
15.11.1979 Hans van Straten | Utrechts Nieuwsblad, Kunst | Door dat mesje te stelen heb ik mijn vader zijn macht willen ontnemen | Interview.
15.11.1979 Hans van Straten | Brabants Nieuwsblad | Geen titel | Over: De doodshoofdvlinder.
17.11.1979 Hans van Straten | Nieuwsblad van het Noorden | Jan Wolkers over film, sensatiepers en zijn nieuwe roman | Interview.
17.11.1979 Hans van Straten | Haarlems Dagblad | Jan Wolkers schrijft over dood van vaderfiguur | Interview.
17.11.1979 Hans van Straten | LeidschDagblad | Jan Wolkers: als ik binnenkort in de Leidse Lakenhal exposeer geef ik meteen de middeleeuwse beeldjes terug die ik daar dertig jaar geleden heb gestolen | Over: De doodshoofdvlinder.
17.11.1979 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | Jan Wolkers schrijft wel maar vertelt nauwelijks | Over: De doodshoofdvlinder.
21.11.1979 Ben Bos | De Nieuwe Linie | De Doodshoofdvlinder is een top | Over: De doodshoofdvlinder.
21.11.1979 Anoniem | Leeuwarder Courant | De doodshoofdvlinder symbolisch voor het geheel: roman over de vijf dagen dat de gestorven vader boven de grond staat | Over: De doodshoofdvlinder.
22.11.1979 Jan Verstappen | Het Binnenhof | Jan Wolkers vindt de greep op zijn materie | Over: De doodshoofdvlinder.
23.11.1979 Peter van Eeten | NRC Handelsblad | De vijf dagen voor de begrafenis. Roman van Wolkers over vader en zoon | Over: De doodshoofdvlinder.
23.11.1979 Wim Sanders | Het Parool | Ingehouden en spannende stijl | Over: De doodshoofdvlinder.
23.11.1979 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | Jan Wolkers: Overal zit de dood in | Over: De doodshoofdvlinder.
23.11.1979 Wim Hazeu | Rotterdamsch Nieuwsblad | Nieuw monument voor de vader van Jan Wolkers | Over: De doodshoofdvlinder.
24.11.1979 René de Bok | Elseviers Magazine | De verouderde schuttingtaal van Jan Wolkers | Over: Lezing in de Amsterdamse sociëteit De Populier.
24.11.1979 Anoniem | Trouw | Een roman zonder allure | Over: De doodshoofdvlinder.
24.11.1979 Maarten ’t Hart | Vrij Nederland | De wilde aardbeien van Jan Wolkers | Over: De doodshoofdvlinder.
24.11.1979 Wim Hazeu | Hervormd Nederland | De doodshoofdvlinder: een hymne aan de vader | Over: De doodshoofdvlinder.
24.11.1979 Hans van Straten | Tubantia | Het detail symbolisch voor boeken van Wolkers | Interview.
26.11.1979 Herman Moscoviter | Nieuwsblad van het Noorden | De doodshoofdvlinder: een ingetogen Wolkers | Over: De doodshoofdvlinder.
27.11.1979 Graa Boomsma | De Waarheid | Twee nieuwe romans van Jan Wolkers | Over: De doodshoofdvlinder.
28.11.1979 Wim Vogel | Haarlems Dagblad | Voortdurende parallel tussen hemelse en aardse autoriteit | Over: De doodshoofdvlinder.
28.11.1979 Hans van Straten | Utrecht Nieuwsblad | | Jan Wolkers neemt na vele jaren afscheid van Oegstgeest | Over: De doodshoofdvlinder.
28.11.1979 Cyrille Offermans | De Groene Amsterdammer | De wereld als peepshow. Het patserige gepraat van Jan Wolkers.
30.11.1979 August-Hans den Boef | de Volkskrant | Kort Amerikaans ander boek.
1.12.1979 Rien T. Segers | de Volkskrant | De nieuwe Wolkers: meesterschap. De leegte van het leven | Over: De doodshoofdvlinder.
1.12.1979 Aad Nuis | Haagse Post | Een familie rond een sterfbed | Over: De doodshoofdvlinder.
15.12.1979 André Matthijsse | Het Vaderland | Jan Wolkers over de ontreddering | Over: De doodshoofdvlinder.
15.12.1979 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | De doodshoofdvlinder | Over: De doodshoofdvlinder.

1980Naar boven
00.00.1980 Sibylle Becker-Grüll | Frankfurter Allgemeine Zeitung, nr. 72 | Verkettung von Lust und Gewalt (Jan Wolkers Roman ‘Zurück nach Oegstgeest’) | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.00.1980 H.J. Loskili | Westdeutsche Allgemeine Zeitung, nr. 121 | Tragischer Auto(ren)unfall (zwei gegensätzliche Romane über die Suche nach dem Ich).
00.00.1980 Irma Kuling | Druk, jaargang 1, nr. 3 | De vader sterft | Over: De doodshoofdvlinder.
00.00.1980 Dirk Praet | Ambrozijn, jaargang 1, nr. 1 | Wolkers in liefde en dood | Over: De doodshoofdvlinder.
10.1.1980 Han Steendijk | Brabants Nieuwsblad | Jan Wolkers is weer thuis | Over: De doodshoofdvlinder.
11.1.1980 Leo Geerts | De Nieuwe | Een rustige bezigheid zoals balsemen. Jan Wolkers, een overzicht | Over: Rembrandt in Rommeldam.
25.1.1980 Leo de Haes | De Nieuwe | Jan Wolkers: tien jaar na Turks fruit.
8.2.1980 Wam de Moor | De Tijd | Minder wrok in de literatuur: komt vader weer op huis aan? | Over: De Doodshoofdvlinder.
14.2.1980 Coos Versteeg | ?? | Jan Wolkers gaf Bzztôh ’t leven. Literaire stichting bestaat 10 jaar | Over: 10-jarig bestaan van Stichting Bzztôh.
15.2.1980 Jan Groenewold | Libelle, nr. 7 | Gewoon omdat mollige, stevige, ronde vrouwen mooier zijn | Interview.
23.2.1980 Mieke Bal | De Volkskrant | Vier dode vaders | Over: De doodshoofdvlinder.
15.3.1980 Vrij Nederland | Kritiek | Over: Critici.
11.4.1980 Leo Geerts | De Nieuwe | Jan Wolkers, een overzicht | Over: Jan Wolkers algemeen.
16.4.1980 Hans Werkman | Nederlands Dagblad | Jan Wolkers: De doodshoofdvlinder of Het verraderlijke doublé van de menselijke liefde | Over: De doodshoofdvlinder.
19.4.1980 Myriam Ceriez | Nieuwsnet | Wolkers en Claus: twee echte vijftigers | Over: Interview door Hugo Claus.
2.5.1980 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Voorgebakken stiften | Over: Turks fruit.
00.10/11.1980 Koen Vermeiren | Kreatief, jaargang 14, nr. 4 | Acherontia atropos | Over: De doodshoofdvlinder.
8.11.1980 De Telegraaf | Jan Wolkers definitief naar Texel | Over: Verhuizing Wolkers van Amsterdam naar Texel.
13.11.1980 Hans van Straten | Utrechts Nieuwsblad, Kunst | De veelbewogen Bevrijdingsdag van Jan Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
14.11.1980 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Geen woord teveel. Negende roman van Jan Wolkers is perfect | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
15.11.1980 J. Huisman | Het Vaderland / Algemeen Dagblad | Mijn werk is te uitzonderlijk voor Nederland | Over: Schrijven, jury’s en geloven.
15.11.1980 Reg ten Zijthoff | Brabants Dagblad | Het doodsverlangen van Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
15.11.1980 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Mijn werk is te afzonderlijk voor Nederland | Interview.
15.11.1980 Sitniakowsky | De Telegraaf | Nieuwe Wolkers: onsmakelijke ‘perzik’ | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
21.11.1980 Wim Sanders | Het Parool, Boekenbijlage | Een ontroerend portret van uitgestoten helden | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
21.11.1980 Hans van Straten | Nieuwsblad van het Noorden | Hoe Jan Wolkers van bevrijdingsdag 1980 een roman maakte | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
21.11.1980 K.L. Poll | NRC/Handelsblad, Cultureel Supplement | Naakt in een hagelbui. Roman van Jan Wolkers over oude verzetsheld | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
21.11.1980 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | Jan Wolkers bereikt uiterste perfectie | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
22.11.1980 Hans van Straten | Amersfoortse Courant | Ik heb nog nooit rekening gehouden met het publiek.
22.11.1980 Wim Zaal | Elseviers Magazine, Boeken ’80 | De onttoverde perzik | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
22.11.1980 Willem Kuipers | De Volkskrant | Wolkers valt tegen | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
22.11.1980 Jaap Koopmans | Rotterdams Nieuwsblad | Jan Wolkers heeft zijn strooien hoed afgezet.
23.11.1980 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | De Junival van Wolkers te vroeg van de boom gevallen | Over: De junival.
26.11.1980 Graa Boomsma | De Waarheid | Bevrijdingsdag voor een oud-verzetsstrijder | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
26.11.1980 Anthony Mertens | De Groene Amsterdammer | Wat overblijft is mest voor de aarde | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
27.11.1980 Wim Vogel | Haarlems Dagblad | De perzik van onsterfelijkheid; verlaat monument in romanvorm | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
29.11.1980 Wim Hazeu | Hervormd Nederland | De bevrijding van de last van het verleden | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
5.12.1980 Wam de Moor | De Tijd | Het vredig en onvredig vlieden van Jan Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
6.12.1980 | ?? | In de Perzik van onsterfelijkheid. De indringende soberheid van Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
12.12.1980 Clemens Spijker | ?? | De perzik van onsterfelijkheid of vakmanschap van Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
13.12.1980 Herman Verhaar | Vrij Nederland | Het ongebroken geel van Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
27.12.1980 Paul Hellmann | NRC Handelsblad | Wolkers zoekt de stilte van de Wadden | Interview.

1981Naar boven
00.00.1981 Dag Sebastian Ahlander | Bonniers Litterära magasin, jaargang 50, nr. 6 | Med rasande färg | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
00.00.1981 F. Kröll | Deutsche Volkszeitung, nr. 37 | Erinnerung an einen Bruder (vom Umgang mit autobiographischem Material am Beispiel eines Romans des Niederländers Jan Wolkers).
00.00.1981 Hans van de Waarsenburg | De Limburger | Tragiek van het verzet ontroerend verbeeld.
00.00.1981 Jonas Sjöström | Schlager, nr. 15 | En upprorsman i bildspråk | Interview (Zweeds) .
2.1.1981 Robert-Hein Zuidinga | AO '81, nr. 1846 | Literaire prijzen / Incidenten.
10.1.1981 André Matthijsse | Het Vaderland | Het verzet van Jan Wolkers | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
17.1.1981 Aad Nuis | Haagse Post | Boeken: Hermans & Wolkers, het eredivisie-effect | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
28.1.1981 Ben Bos | De Nieuwe Linie | De verroeste bromfiets van de bevrijding | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
31.1.1981 Wouter van Kooten | Studio | Jan Wolkers zocht de stilte op Texel | Interview.
1.2.1981 Allt om böcker | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
?.3.1981 A.L. Boon | De Tijd | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
27.3.1981 | ? | Jan Wolkers heeft een tweeling | Over: Geboorte Bob en Tom.
27.3.1981 Corine Spoor | De Tijd, Boeken extra | Altijd weer die diepvrieskippen | Interview.
00.3/04.1981 Koen Vermeiren | Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 34, nr. 2 | De mythe van het nieuwe begin | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
00.4.1981 Lionel Deflo | Kreatief, jaargang 15, nr. 1 | De perzik van onsterfelijkheid: terminale zoektocht naar de verloren vitalteit | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
00.4.1981 | ? | Tweeling voor Jan Wolkers en zijn vrouw | Over: Geboorte Bob en Tom.
17.4.1981 Wim Gerth | De Tijd | Jan Wolkers | Over: Ingezonden brief over Jan Wolkers.
27.6.1981 Paul Knokke | Brabants Dagblad | De rouwkamer van Jan Wolkers | Interview.
11.7.1981 Jan Brokken | Haagse Post | Schrijvers in de worggreep van Calvijn | Over: Schrijvers en Calvijn.
25.8.1981 Norrländska Socialdemokraten | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.8.1981 Nerikes Allehanda | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.8.1981 Immi Lundin | Aftonbladet | Wolkers – av gudar livet | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.8.1981 Nils Schwarts | Götenborgs Tidningen | Frihandsmålning innanför självbiografiska ramar | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.8.1981 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet | Wolkers varmaste verk | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.8.1981 Per Wästberg | Dagens Nyheter | Furiöst bataljmåleri | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.8.1981 Helsingborgs Dagblad | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
27.8.1981 Arthur Lundkvist | Arbetet | Hänsynslös urladdning (Meedogenloze ontlading) | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
27.8.1981 Ulf Jönsson | Arbetarbladet | Oemotståndlige Wolkers | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
27.8.1981 Norrköpings Tidningar | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
28.8.1981 Bergslagsposten | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
31.8.1981 Eskilstuna Kuriren | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
1.9.1981 Marianne Svensson | Uppsala Nya Tidning | Moralisten Jan Wolkers | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
3.9.1981 Ragnar Strömberg | Expressen | …och allt i ett rasanda utbrott | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
7.9.1981 Norra Skåne | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
9.9.1981 Motala Tidning | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
15.9.1981 Jonas Sjöström | Schlager | En besatt dront | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
18.9.1981 Bärgslagsbladet | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
18.9.1981 Arboga Tidning | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
21.9.1981 Gelfle Dagblad | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
28.9.1981 ANNCA | Smålandsposten | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
24.10.1981 Sölvesborgs-Tidningen | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
24.10.1981 Karlshamns Allehanda | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
27.10.1981 Sundsvalls Tidning | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
31.10.1981 Trudy Kunz | Libelle | De tweeling van Jan en Karina Wolkers | Interview.
2.11.1981 Folket | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
4.11.1981 Kronobergaren | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
5.11.1981 NRC/Handelsblad, Cultureel Supplement | Vraaggesprek.
7.11.1981 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Ik zou graag een kind van mezelf zijn.
7.11.1981 Jan Wolkers | Vrij Nederland, jaargang 42 | Jan Wolkers | Verhaal.
9.11.1981 Vestmanlands Läns Tidning | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
11.11.1981 Jan Brokken | Haagse Post | Schrijvers in de worggreep van Calvijn.
13.11.1981 Reg ten Zijthoff | Eindhovens Dagblad | Jan Wolkers' lichtvoetige passie in een sterfhuis | Over: Brandende liefde.
13.11.1981 Hans van Straten | Utrecht Nieuwsblad | Brandende Liefde, een meesterlijke Wolkers | Over: Brandende liefde.
13.11.1981 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Luchtige roman van Jan Wolkers. Branden Liefde vandaag verschenen | Over: Brandende liefde.
17.11.1981 Wim Vogel | Haarlems Dagblad | Brandende liefde vertoont vernieuwing bij Wolkers | Over: Brandende liefde.
18.11.1981 Graa Boomsma | De Waarheid | Het libido versus de dood | Over: Brandende liefde.
20.11.1981 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | Over: Brandende liefde.
20.11.1981 Han Steendijk | Brabants Nieuwsblad | Brandende liefde: een uitgebalanceerde Wolkers | Over: Brandende liefde.
20.11.1981 Reinjan Mulder | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Roman van Jan Wolkers. Tromf der schoonheid | Over: Brandende liefde.
21.11.1981 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | De perzik van onsterfelijkheid: Jan Wolkers bereikt uiterste perfectie | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
21.11.1981 Jaap Goedegebuure | Haagse Post | Taalkundig Machismo van een literaire hulk | Over: Brandende liefde.
21.11.1981 Tom van Deel | Trouw | De schilder en zijn model | Over: Brandnende liefde.
21.11.1981 Henk Egbers | De Stem | Brandende liefde van Wolkers treurspel met triviale ongein | Over: Brandende liefde.
25.11.1981 Anthony Mertens | De Groene Amsterdammer | De akrobatiek van de anekdotiek | Over: Brandende liefde.
27.11.1981 Wam de Moor | De Tijd | Wolkers dient geprezen en geprijsd, maar niet voor zijn nieuwe boek | Over: Brandende liefde.
27.11.1981 Willem Kuipers | De Volkskrant | 'Sterk' verhaal van Wolkers | Over: Brandende liefde.
28.11.1981 Carel Peeters | Vrij Nederland, jaargang 42 | Rabelais in de Sarphatistraat. Het populistische proza van Jan Wolkers | Over: Brandende liefde.
28.11.1981 Elsevier | Nieuwe Wolkers | Over: Brandende liefde.
4.12.1981 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | Wolkers nieuwste: gewoon jammer | Over: Brandende liefde.
4.12.1981 Clemens Spijkers | ? | Brandende liefde van Wolkers vergt discipline | Over: Brandende liefde.
5.12.1981 Jos Borré | De Morgen | Jan Wolkers' lied van schijn en wezen | Over: Brandende liefde.
11.12.1981 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Ik ben blij dat we thuis geen geïllustreerde bijbel hadden | Over: Illustraties.
15.12.1981 Östra Småland | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
18.12.1981 Gotlands Folkblad | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
19.12.1981 Jan Verstappen | Noordhollands Dagblad | Verwijzingen naar Madame Bovary in Brandende Liefde | Over: Brandende liefde.
19.12.1981 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
26.12.1981 Frits Barend en Henk van Dorp | Vrij Nederland, jaargang 42 | Ik weet dat ik niet dood zou kunnen gaan als ik nog tien regels zou moeten afmaken | Interview.
31.12.1981 Aad Nuis | Snoecks 1981, jaargang 57 | Een polemisch jaar | Over: vele schrijvers en foto van Jan en Karina.

1982Naar boven
00.00.1982 Ulf Sörenson | Bonniers Litterära magasin, jaargang 51. nr. 5 | Efter revolten | Over: Dödskallefjärilen.
00.00.1982 Carl ter Haar | Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe), jaargang 38, nr. 36 | Länderübersicht (z.b. die niederlandische Literatur nach 1945; die Wende hat sich nicht durchsetzen können).
00.00.1982 Carl ter Haar | Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, jaargang 134, Bd. 219, 1e halfjaar | Anmerkungen zur Entkonfessionalisierung in der niederländischen Nachkriegsliteratur
00.00.1982 Jan Wolkers | The Fiction Magazine, jaargang1, nr. 4 | Black advent (Zwarte advent) | Verhaal. Vertaling James Brockway.
00.00.1982 Jan Wolkers | Bulkboek, jaargang 11, nr. 127 | Een Nederlandse Robinson Crusoe | Fragment Groeten van Rottumerplaat.
voorjaar 1982 Dirk Praet | Ambrozijn, jaargang 2, nr. 4 | Recensuur | Over: Brandende liefde.
1.1.1982 Vår Bostad (hyresgásternas Riksförbund | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
06.01.1982 Swami Deva Amrito Jan Foudraine | Nieuwe Linie.
7.1.1982 R. Proper | NRC Handelsblad | De opinieweekbladen.
8.1.1982 Skaraborgs Läns Tidning | Over: Dronten (Zweedse vertaling).
9.1.1982 Frits Barend en Henk van Dorp | Vrij Nederland, jaargang 43 | Jan Wolkers: Carel Peeters moet in therapie | Interview.
9.1.1982 Jan Wolkers | Vrij Nederland, jaargang 43 | Hoe vreselijk is dit alles | Over: Carel Peeters.
00.2.1982 Jeroen Uhl | Rust, jaargang 3, nr. 15 | Brandende liefde, maar de lezer in de kou | Over: Brandende liefde.
11.2.1982 ? | Zilveren Camera weer in Den Bosch | Over: Expositie Zilveren Camera met een foto van Jan, Bob en Tom.
00.3.1982 Frans Boenders | K & C: kunst en cultuuragenda, jaargang 15, nr. 3 | Best-sellers | Over: Brandende liefde.
13.3.1982 Jan Wolkers | Vrij Nederland, De blauw geruite kiel | Broodbeleg | Gedicht.
00.3/4.1982 Koen Vermeiren | Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 35, nr. 2 | Over wezen en verschijning | Over: Brandende liefde.
00.4.1982 Harm Bekkering | Druk, jaargang 3, nr. 1-2 | Mannelijke Bonnema’s: kanttekeningen bij de ontvangst van Brandende liefde | Over: Brandende liefde.
7.4.1982 Nieuws van de Dag | Over: Jan Wolkers.
5/6.1982 Karel Osstyn | Ons Erfdeel, jaargang 25, nr. 3 | Brandende liefde (Jan Wolkers) | Over: Brandende liefde.
5/6.1982 Ria Vanderauwera | Ons Erfdeel, jaargang 25, nr. 3 | Het wel en wee van de Nederlandse roman in Engelse vertaling.
12.8.1982 Falu Kuriren | Over: Dödskallefjärilen.
13.8.1982 Eskistuna Kuriren | Over: Dödskallefjärilen.
14.8.1982 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel | Over: Dagboek van Jan Wolkers 5 augustus t/m 11 augustus 1982.
25.8.1982 Ingmar Björgstén | Svenska Dagbladet | Mellan två fantomer | Over: Dödskallefjärilen (Zweedse vertaling).
25.8.1982 Per Holmer | Aftonbladet | Revolutionslust som mojnade | Over: Dödskallefjärilen (Zweedse vertaling).
25.8.1982 Nils Schwarts | Götenborgs Tidningen | Döden har glimten i ögat, och livet talar med likstela läppar | Over: Dödskallefjärilen.
25.8.1982 Ragnar Strömberg | Expressen | Högt tempo – och muskler | Over: Dödskallefjärilen.
25.8.1982 Arbetarbladet | Over: Dödskallefjärilen.
25.08.1982 Sundvalls Tidning | Over: Dödskallefjärilen.
26.8.1982 Helsingborgs Dagblad | Over: Dödskallefjärilen.
26.8.1982 Nerikes Allehanda | Over: Dödskallefjärilen.
27.8.1982 Bärgslagsbladet | Over: Dödskallefjärilen.
31.8.1982 Motala Tidning | Over: Dödskallefjärilen.
00.9.1982 André Demedts | Dietsche warande en Belfort, jaargang 127, nr. 7 | Noordnederlandse letteren | Over: Brandende liefde.
8.9.1982 Stockholms Tidningen | Over: Dödskallefjärilen.
9.9.1982 Frits Barend en Henk van Dorp | Vrij Nederland | Jan Wolkers: Carel Peeters moet in therapie / Carel Peeters: Jan Wolkers is een ouwe hoer | Over: Brandende liefde.
9.9.1982 Ljusdals-Posten | Over: Dödskallefjärilen.
10.9.1982 Norrländska Socialdemokraten | Over: Dödskallefjärilen.
13.9.1982 Hälsinge Kuriren | Over: Dödskallefjärilen.
13.9.1982 Dagbladet | Over: Dödskallefjärilen.
14.9.1982 Folkbladet Östgöten | Over: Dödskallefjärilen.
18.9.1982 Arbetet | Over: Dödskallefjärilen.
20.9.1982 Sydöstra Sveriges Dagblad | Over: Dödskallefjärilen.
21.9.1982 Västerbottens-Kuriren | Over: Dödskallefjärilen.
28.9.1982 De Telegraaf | Over: Constatijn Huygens-prijs.
28.9.1982 NRC Handelsblad | Jan Wolkers weigert Constantijn Huygensprijs | Over: Constantijn Huygensprijs.
28.09.1982 NRC Handelsblad | De meesterwerken van Wolkers graag | Over: Cartoon.
28.9.1982 De Volkskrant | Wolkers weigert Constatijn Huygens-prijs | Over: Constatijn Huygens-prijs.
00.10.1982 Röster in radio, nr. 41 | Over: Dödskallefjärilen.
00.10.1982 Theun de Winter | Playboy | Wolkers en het echte naakt | Interview.
2.10.1982 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Constantijn Duygens-prijs | Over: Constantijn Huygens-prijs (cartoon).
5.10.1982 Västgöta-Demokraten | Over: Dödskallefjärilen.
9.10.1982 Vrij Nederland, Terzijde | Over: Citaten.
9.10.1982 A. Moonen | Propria Cures, Amsterdamsch Studenten weekblad, jaargang 93, no. 6 | Wolkers levert in | Over: Al zijn boeken
15.10.1982 NRC Handelsblad | Schoolmeisjes mogen Turks Fruit niet zien | Over: Vertoning film Turks fruit.
18.10.1982 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet | Lejonet, åldrat vordet | Over: Dödskallefjärilen.
21.10.1982 Kristianstadsbladet | Over: Dödskallefjärilen.
23.10.1982 Mellersta Skåne | Over: Dödskallefjärilen.
5.11.1982 Paul Hellmann | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Jan Wolkers. De melancholie is sterker geworden | Interview.
6.11.1982 Jan Wolkers | Vrij Nederland, jaargang 43 | De junival | Over: De eerste twaalf hoofdstukken van De junival.
19.11.1982 K.L. Poll | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Dubbelportret van een moeder en een poes. Het zoete der aarde. | Over: De junival.
19.11.1982 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Een jongen met zijn moeder | Over: De junival.
20.11.1982 Ivan Sitniakowsky | De Telegraaf | Het kleine hartje van Jan Wolkers | Over: De junival.
20.11.1982 Erik Lankester | Propria Cures, jaargang 93, nr. 12 | Beeldhouwend prijsdier | Over: De junival.
20.11.1982 Willem Kuipers | De Volkskrant | De junival | Over: De junival.
20.11.1982 Boudewijn Büch | Het Parool | Over: De junival.
20.11.1982 Wim Zaal | Elseviers Magazine, Boeken-Special | Bij zijn vijftiende boek. De ellende met Wolkers | Over: De junival.
20.11.1982 Hans van Straten | Utrechts Nieuwsblad | Moeder van Jan Wolkers was een poes | Over: De junival.
23.11.1982 Carel Peeters | Vrij Nederland | Van Jan Wolkers, aan Alle Moeders van de Wereld | Over: De junival.
23.11.1982 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | De Junival van Wolkers te vroeg van de boom gevallen | Over: De junival.
25.11.1982 Rob Schouten | Trouw | Jan Wolkers schrijft bar sentimenteel boek | Over: De junival.
26.11.1982 Willem Kuipers | De Volkskrant | Wolkers overdrijft zijn liefde | Over: De junival.
27.11.1982 Graa Boomsma | De Waarheid | De peer van onsterfelijkheid? | Over: De junival.
27.11.1982 Jaap Goedegebuure | Haagse Post | Moeder, Zoon en Heilige Kat | Over: De junival.
27.11.1982 Wim Hazeu | Hervormd Nederland | Verdriet bijgezet in rozen en peren | Over: De junival.
29.11.1982 Everhard Huizing | Nieuwsblad van het Noorden | Wolkers’ junival: de moeder, de poes | Over: De junival.
00.12.1982 H.J.A. Hofland | Intermagazine | Poezen | Over: De junival.
3.12.1982 Gerrit Jan Zwier | Leeuwarder Courant | De droom van het reizen | Over: De junival.
4.12.1982 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | De junival, de dood centraal | Over: De junival.
4.12.1982 Carel Peeters | Vrij Nederland, Lezen | Van Jan Wolkers, aan Alle Moeders van De Wereld | Over: De Junival.
4.12.1982 Aad Nuis | Vrij Nederland, Terugschrijven | De lezer en de recensent | Over: De junival.
9.12.1982 Paul Hellman | Humo | Jan Wolkers: voor mijn kinderen moet alles wijken | Over: De junival.
17.12.1982 H. Verdaasdonk | Tilburgs Hogeschoolblad | De junival: nieuw boek van Jan Wolkers.
18.12.1982 Peter Swedenmark | Arbetet | Julklappsböcker | Over: Dödskallefjärilen.
27.12.1982 Jaap Goedegebuure | Haagse Post.
31.12.1982 Wam de Moor | De Tijd | Wolkers, De Vreede en Nooteboom rekenen af met het verleden | Over: De junival.

1983Naar boven
00.00.1983 N.N. | Post van Holland | Doe eens wat voor de Nederlandse cultuur (geef uw Duitse vrienden een uit het Nederlands vertaald boek).
00.00.1983 ??? | Wolkers aap af | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
voorjaar 1983 Dirk Schoonbaert | Restant, jrg. 11, nr. 1 | De junival: Wolkers glijdt uit over eigen slijm | Over: De junival.
00.1.1983 Marja Klein Hemmink | Pennestreek, jrg. 3, nr. 1 | Over: De junival.
15.1.1983 Hans Werkman | Nederlands Dagblad | De poes en de moeder | Over: De junival.
26.2.1983 Karel Osstyn | De Standaard | Wolkers’ kattengraf | Over: De junival.
00.3.1983 Fons Geraets | Bulkboek, de literatuurkrant | Hoe rot is Turks fruit | Over: De film Turks fruit.
5.3.1983 Ronald Dietz en Everhard Huizing | Diepzee, jrg. 1, nr. 1 | Ik weersta de eeuwen: Diepzee in gesprek met Jan Wolkers | Over: literatuur op school, succes en onsterfelijkheid.
25.3.1983 Willem Ellenbroek | de Volkskrant | Signeren: de hunkering naar intimiteit met de schrijver | Over: o.a. het signeren van De junival.
15.4.1983 J. Huisman | Algemeen Dagblad, Kunst | Jan Wolkers kraakt boeken over zijn werk. 'Critici zijn schurken' | Interview.
18.4.1983 Yvonne Gnirrep | De Waarheid | Graa Boomsma: Hij moet zijn boeken laten redigeren: Jan Wolkers vliegt recensent in de haren | Over: Critici.
13.5.1983 [ ] | Götenborgs Handels- och Sjöfartstidning | [ ] | Over: Dödskallefjärilen.
00.6.1983 André Demedts | Dietsche Warande & Belfort, jrg. 128, nr. 5 | Over: De junival.
15.9.1983 Peter van Bueren | de Volkskrant | Brandende Liefde beste Wolkers-verfilming | Over: De verfilming van Brandende liefde.
16.9.1983 Joyce Roodnat | NRC Handelsblad | Reclametechnieken verzwakken Brandende Liefde. De vamp en het kereltje | Over: de verfilming van Brandende liefde.
24.9.1983 R.A.F. Proper | Vrij Nederland, jrg. 44 | Regisseur Ate de Jong: Film is niets anders dan een aaneenschakeling van clichés | Over: de verfilming van Brandende liefde.
07.10.1983 Trudy Kunz | Libelle | Schrijver Jan Wolkers | Interview.
10.10.1983 Marianne Svensson | Uppsala Nya Tidning | Helgjutet om frigörelse | Over: Dödskallefjärilen (Zweedse vertaling).
12.10.1983 Göran Börge | Svenska Dagbladet | Avgörelsens dag | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
12.10.1983 Lars-Olof Franzén | Dagens Nyheter | Hisnande kärlek till livet | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
12.10.1983 Ulf Jönsson | Arbetarbladet | En av de viktiga översättningarna | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
12.10.1983 Nils Schwartz | Götenborgs Tidningen | Jan Wolkers och fasan inför ålderdommen | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
12.10.1983 [ ] | Sundsvalls Tidning | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
12.10.1983 [ ] | Nya Wermlandstidningen | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
12.10.1983 [ ] | Nerikes Allehanda | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
13.10.1983 [ ] | Uppsala Nya Tidning | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
13.10.1983 Arthur Lundkvist | Arbetet | Uppriktighetens raseri (Oprechte razernij) | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
13.10.1983 Per Holmer | Aftonbladet | Dråpliga lustigheter från Holland | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
14.10.1983 Peter van Bueren | de Volkskrant | Je komt nooit toe aan een Hollandse a-film zonder een paar goede b-films | Interview.
28.10.1983 Per-Eric Söder | Stockholms Tidningen | Minnet – en enda andevärld att tro på | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
31.10.1983 [ ] | Norrländska Socialdemokraten | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
00.11.1983 Jan Wolkers | Playboy | Gifsla | Voorpublicatie Gifsla hoofdstuk: 29 december.
4.11.1983 [ ] | Dagbladet | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
4.11.1983 [ ] | Nya Norrland | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
17.11.1983 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet | Konsten att åldras helt utan behag | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
18.11.1983 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | [] | Over: Gifsla.
18.11.1983 Anoniem | Alkmaarsche Courant | Wolkers' Gifsla op Texel gedoopt | Over: Gifsla.
18.11.1983 Aad Nuis | Haagsche Courant | Een droevig lied van Wolkers | Over: Gifsla.
18.11.1983 Hans van Straten | Utrechts Nieuwsblad | Wolkers bevrijdt zich in Gifsla van zijn dubbelganger | Over: Gifsla.
18.11.1983 Frank van Dijl | Het Vrije Volk | Nieuwe Wolkers boek om voor in de rij te staan | Over: Gifsla.
18.11.1983 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Wolkers rekent af met zijn dubbelganger | Over: Gifsla.
19.11.1983 Ron Amesz | Alkmaarsche Courant | Gifsla aanklacht tegen verziekte leefgemeenschap | Over: Gifsla
19.11.1983 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Ondergang van een knoeier | Over: Gifsla.
24.11.1983 Anoniem | Alkmaarsche Courant | Een droevig lied van Wolkers | Over: Gifsla.
24.11.1983 Ton van Deel | Trouw | Pulp in pulp | Over: Gifsla.
25.11.1983 Willem Kuipers | de Volkskrant | Een tobber tussen de oliebollen | Over: Gifsla.
26.11.1983 Max Pam | Vrij Nederland | Telegraaf beklaagt Jan Wolkers | Over: Gifsla.
26.11.1983 Anoniem | Haagse Post | Boeken Toptien | Over: Gifsla.
26.11.1983 Jaap Goedegebuure | Haagse Post | Wolkers in de lachspiegel | Over: Gifsla.
29.11.1983 Wim Vogel | Haarlems Dagblad | Drie schikgodinnen en een man | Over: Gifsla.
2.12.1983 Wam de Moor | De Tijd | De laatste snik van een levensgenieter | Over: Gifsla.
3.12.1983 Wim Hazeu | Hervormd Nederland | Gifsla: soap-opera zonder humor | Over: Gifsla.
3.12.1983 Carel Peeters | Vrij Nederland | Wolkers’ averechtse zelfspot. Gifsla: een schrijver vervuld van de dood en van zich zelf | Over: Gifsla.
3.12.1983 Wim Sanders | Het Parool | Wolkers speelt (op winst) niet al zijn troeven uit | Over: Gifsla.
3.12.1983 Jan Verstappen | NHD/Alkmaarsche Courant | Rechtlijnig en ongecompliceerd. Wolkers stoeit in Gifsla met voedsel, drank en sex | Over: Gifsla
16.12.1983 P.M. Reinders | NRC Handelsblad | Gulzigheid op oudejaar | Over: Gifsla.
18.12.1983 Jan Wolkers | Dagens Nyheter | Svart advent (Zwarte advent) | Vertaling Torbjörn Wessner.

1984Naar boven
00.00.1984 Marc Verón | Neue Zücher Zeitung, nr. 84 | Niederländische Literatur in Übersetzungen (Streifzug durch einige Prosawerke).
00.1/2.1984 Luc Timmermans | Randschrift, jrg. 1, nr. 5 | Gifsla, of De ijskoude liefde die niet sterven wil | Over: Gifsla.
8.1.1984 Gerrit Otterloo | Götenborgs-Posten | Verklighet, dröm och odödlighet | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
16.1.1984 [ ] | Jönköpings-Posten | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
17.1.1984 [ ] | Helsingborgs Dagblad | [ ] | Over: Odödlighetens persika (Zweedse vertaling).
18.2.1984 Hans Bouman | Propria Cures | Gifslangen | Over: Gifsla.
8.3.1984 Leo Geerts | De Nieuwe | Hoe Jan Wolkers zijn lezers 'pakt' | Over: Gifsla.
23.3.1984 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Speurtocht | Gedicht.
30.3.1984 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Zeeaas | Gedicht.
25.4.1984 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | November | Gedicht.
00.5.1984 Jan Wolkers | Playboy | De anatomie van een held.
3.5.1984 Jan Wolkers | Svenska Dagbladet | Tarzan – en hjältes anatomi (over Johnny Weismüller als Tarzan) | Vertaling van Torbjörn Wessner vanuit manuscript.
6.7.1984 Henk van Gelder | NRC Handelsblad | Een zeeschuimner en een hulpeloos heer | Over: een herhaling bij de VARA van de serie radioprogramma’s over zijn verblijf op Rottumerplaat.
7.7.1984 N.N. | Svenska Dagbladet | Ingmar Björkstén, Döden gör tiden geometrisk – skaper struktur och rymd | Interview.
17.7.1984 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Jan Wolkers, Texel: Döden gör tiden geometrisk – skaparstruktur och rymd (Jan Wolkers, Texel: De dood maakt de tijd geometrisch – creëert structuur en inhoud) | Interview.
27.9.1984 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant, Boeken | Weinig debutanten, veel uitgevers | Over: De onverbiddelijke tijd.
00.10.1984 Hella S. Haasse | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Een netwerk van beelden | Over: Gifsla.
00.10.1984 Agnes van Emelen | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Scheppen tegen de dood op. De held in Jan Wolkers' romans uit de jaren zestig | Over: De held in Jan Wolkers’ romans.
00.10.1984 Dirk Kroon | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | De dood in het (vroege) werk van Jan Wolkers | Over: De dood in Serpentina’s petticoat, Kort Amerikaans, Gesponnen suiker en Een roos van vlees.
00.10.1984 J.G.A. Thijs | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Wolkers lezen: bewondering en wat ergernis | Over: Het lezen va Wolkers.
00.10.1984 Aart van Zoest | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Wolkers' beelden | Over: De beelden die Wolkers neerzet.
00.10.1984 Willem M. Visser | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Imago en nachtvorst | Over: De betrokkenheid bij een schrijver.
00.10.1984 Hugo Bousset | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Schimmenspel tegen de verschrikking van de dood | Over: De dood.
00.10.1984 Rosita Steenbeek | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | De doodshoofdvlinder gedetermineerd. Jan Wolkers' versie van de vegetatiemythe | Over: De doodshoofdvlinder.
00.10.1984 Harry Bekkering | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Wolkers scabreuze interpretatie van Madame Bovary | Over: Brandende liefde.
00.10.1984 Ron Elshout | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | De wereld door een geelfilter | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
00.10.1984 Stefaan Praet | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Brandende liefde: een schilder werkt met contrasten | Over: Brandende liefde.
00.10.1984 Diana van Dijk en Camiel Hamans | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Fair is foul, and foul is fair (Macbeth I-1) | Over: De junival en Gifsla.
00.10.1984 Sarah Verroen | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | De romantiek van de cynicus | Over: Seksualiteit.
00.10.1984 James Brockway | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Wolkers in Engeland introduceren | Over: Wolkers in Engeland.
00.10.1984 Amy van Marken | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Jan Wolkers in Zweden | Over: Wolkers in Zweden.
00.10.1984 Siegfried Mrotzek | BZZLLETIN, jrg. 13, nr. 119 | Wolkers vertalen | Over: Wolkers vertalen in het Duits.
20.10.1984 Joost Roelofsz | Vrij Nederland | Een Rottumer plaat. Zomer 1971 Jan Wolkers verblijft op Rottumerplaat | Over: Tekening.
00.11.1984 Theun de Winter | Playboy, nr. 11 | De tuin moet nodig winterklaar | Interview.
00.11.1984 Jan Wolkers | Playboy, nr. 11 | De onverbiddellijke tijd | Publicatie van hoofdstuk 3 september 1978 tot en met 9 juli 1979 roman De onverbiddelijke tijd.
00.11.1984 Wim Zaal | Elsevier | Wolkers’ brievenberg | Over: De onverbiddelijke tijd.
10.11.1984 Wim Vogel | Haarlems Dagblad | Twee mannen in niemandsland | Over: De onverbiddelijke tijd.
16.11.1984 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Presentatie boek Wolkers op Texel.
16.11.1984 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | De omgevallen boekenkast van Jan Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
17.11.1984 Anoniem | Algemeen Dagblad | Een ode aan het leven | Over: De onverbiddelijke tijd.
17.11.1984 Thomas Verbogt | Tubantia | Gevecht tegen de onverbiddelijke tiijd van Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
17.11.1984 Anoniem | De Limburger | Jan Wolkers imponeert met briefroman | Over: De onverbiddelijke tijd.
19.11.1984 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | Pronken met andermans veren in nieuwe roman ‘De onverbiddelijke tijd’ | Over: De onverbiddelijke tijd.
22.11.1984 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers als modern romanticus | Over: De onverbiddelijke tijd.
22.11.1984 Hans Visser | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers’ Texel | Interview.
22.11.1984 Anoniem | Trouw | Een onverbiddelijke mislukking | Over: De onverbiddelijke tijd.
23.11.1984 Jan Verstappen | Het Binnenhof | Wolkers allerminst overtuigend in gekunstelde ‘De onverbiddelijke tijd’ | Over: De onverbiddelijke tijd.
23.11.1984 H.M. van den Brink | NRC Handelsblad | De zwaluwen van de herfst | Over: De onverbiddelijke tijd.
23.11.1984 Han Steendijk | Brabants Nieuwsblad | Jan Wolkers schrijft brieven rond de dood | Over: De onverbiddelijke tijd.
23.11.1984 Aad Nuis | de Volkskrant | Jan Wolkers en de aftakeling | Over: De onverbiddelijke tijd.
23.11.1984 Henk Figee | Utrechts Nieuwsblad | Weemoed en sterfelijkheid in briefroman Jan Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
23.11.1984 Bob den Uyl | Rotterdams Nieuwsblad | Zonder sterk verhaal is Wolkers nergens | Over: De onverbiddelijke tijd.
24.11.1984 Carel Peeters | Vrij Nederland | Sentimentaliteit als thema. Jan Wolkers’ roman De onverbiddelijke tijd | Over: De onverbiddelijke tijd.
24.11.1984 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Een brievenboek | Over: De onverbiddelijke tijd.
24.11.1984 Jos Borre | De Morgen | De nieuwe Wolkers: weemoed en gedempt vitalisme | Over: De onverbiddelijke tijd.
28.11.1984 Cees van Hoore | Leidsch Dagblad | Is Jan Wolkers vlam gedoofd? | Over: De onverbiddelijke tijd.
00.12.1984 Maarten de Kroon | Mug, nr. 8 | Wolkers’ ouderdom dringt onverbiddelijk door | Over: De onverbiddelijke tijd.
00.12.1984 André Demedts | Dietsche Warande & Belfort, jrg. 129, nr. 10 | Uit Zuid en Noord | Over: Gifsla.
00.12.1984 Anoniem | [] || Jan Wolkers voert zijn zoontje | Over: foto van de achterkant van De onverbiddelijke tijd.
1.12.1984 Jan Verstappen | Amersfoortse Courant | Gekunstelde roman van Jan Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
1.12.1984 Jaap Goedegebuure | Haagse Post | Een defile van ouwe koeien | Over: De onverbiddelijke tijd.
1.12.1984 Wim Zaal | Elseviers Magazine | Wolkers’ brievenberg | Over: De onverbiddelijke tijd.
7.12.1984 Wam de Moor | De Tijd | Herfst en traag verval in Jan Wolkers nieuwste | Over: De onverbiddelijke tijd.
7.12.1984 A.B. | Nieuwsblad van het Noorden | ‘De onverbiddelijke tijd’: een heel slechte Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
14.12.1984 M.O. | De Nieuwe | Nieuw boek van Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
14.12.1984 Anoniem | De Gelderlander | Een ingetogen Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
19.12.1984 Paul te Molder | De Waarheid | Een lied van dood en vergankelijkheid | Over: De onverbiddelijke tijd.
22.12.1984 Hans Visser | Alkmaarsche Courant | Wolkers' Texel.

1985Naar boven
00.00.1985 Åke Janson | Röster i radio och tv | Starka scener kan vara en befrielse | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
00.00.1985 Marcel Janssens | Acta Universitatis Wratislaviensis, nr. 837, Neerlandica Wratislaviensia | Contemporary Dutch Literature in a European Context.
00.00.1985 Alexander von Bormann | Die Zeit, nr. 50 | ‘Der Pfirsich der Unsterblichkeit’ Roman von Jan Wolkers. | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
00.00.1985 Emmanuel van Stein | Kölner Stadt-Anzeiger, nr. 259 | Der Pfirsich der Unsterblichkeit (niederländische Autoren lasen in der Zentralbibliothek aus ihren Werken) | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
00.00.1985 Margot Engelen | NRC Handelsblad | Duitse boekverkopers naar Nederland voor ontdekkingsreis.
00.00.1985 Jan Wolkers | Vrij Nederland | De wonderlijke kunstgeschiedenisles | Verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
00.00.1985 Jan Wolkers| Vrij Nederland | Klokslag twaalf | Verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
2.1.1985 Wim Sanders | Het Parool | Jan Wolkers geeft zijn thema’s nieuwe vorm | Over: De onverbiddelijke tijd.
3.1.1985 Jan Verstappen | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers-roman soms smakeloos. De Onverbiddelijke Tijd: een roman in briefvorm | Over: De onverbiddelijke tijd.
5/6.1.1985 F. de Keyser | De Nieuwe Gazet | Wolkers ditmaal mild en gelaten | Over: De onverbiddelijke tijd.
00.2.1985 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Fall | Gedicht.
00.3.1985 [ ] | Svensk bokhandel | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
14.3.1985 Lars Åke Augussusson | Expressen | Döden, kalvinisme och pengar | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
19.3.1985 [ ] | Eskilstuna Kuriren | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
20.3.1985 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Ung man i krig | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
20.3.1985 Sven Christer Swahn | Sydsvenska Dagbladet | Wolkers från början | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
20.3.1985 [ ] | Norrlandska Socialdemokraten | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
20.3.1985 [ ] | Nerikes Allehanda | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
22.3.1985 [ ] | Norrbottens Kuriren | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
22.3.1985 Anoniem | NHD/Dagblad Kennemerland | Roman Wolkers wordt verfilmd | Over: De verfilming van Terug naar Oegstgeest.
26.3.1985 Heidi von Born | Götenborgs Tidningen | Jan Wolkers första roman: Flykt, hämnd och frenesi | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
26.3.1985 Ingegärd Waaranperä | Dagens Nyheter | Ett dramatisk dygn i Daniels liv | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
26.3.1985 Per-Eric Odevall | Götenborgs Tidningen | Affressivt sex och friterade möss! | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
27.3.1985 Eva Geijerstam | Dagens Nyheter | Ett märkligt mästarprov | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
27.3.1985 Thomas Jonasson | Aftonbladet | Äckligt! Snuskigt! Obegripligt! | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
27.3.1985 Margreta Sjögren | Svenska Dagbladet | Våldsam spänning | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
27.3.1985 Salomon Schulman | Kvällsposten | Slå inte mynt av Wolkers | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
27.3.1985 [ ] | Kvälsposten | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
29.3.1985 [ ] | Östgöta Correspondenten | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
1.4.1985 [ ] | Västerbottens-Kuriren | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
4.4.1985 Crispin Ahlström | Götenborgs-Posten | Wolkers debutbok | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
4.4.1985 [ ] | Trelleborgs Allahanda | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
6.4.1985 [ ] | Borås Tidning | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
10.4.1985 [ ] | Porra Skåne | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
13.4.1985 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Het wolfje en de garnaal | Over: verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
13.4.1985 [ ] | Vestmanlands Läns Tidning | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
17.4.1985 [ ] | Värmlands Folkeblad | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
17.4.1985 [ ] | Ljusdals-Posten | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
18.4.1985 [ ] | Västerviks Demokraten | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
20.4.1985 Jan Wolkers | Vrij Nederland | De eigenzinnige kerstboom | Verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
23.4.1985 Johan Werkmäster | Aftonbladet | Han gyttjebrottas med livet | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
23.4.1985 [ ] | Örebro/Lindesberg-Kuriren | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
00.5.1985 Bert Vervaeck | Yang, jrg. 21, nr.122 | Over: De onverbiddelijke tijd.
1.5.1985 Martin Oudshoorn | De Nieuwe | Sprookjes, verhalen en fabels | Over: 22 Sprookjes, verhalen en fabels.
4.5.1985 Karel Osstyn | De Standaard | Groeten van Wolkers | Over: De onverbiddelijke tijd.
22.5.1985 Carl-Eric Nordberg | Arbetet | Holländska kölddrag | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
22.5.1985 [ ] | Vasabladet (Finland) | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
22.5.1985 [ ] | Folket | [ ] | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
31.5.1985 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Hermes Psychopompus | Gedicht.
00.6.1985 Jan Wolkers | Vrij Nederland | De vleesboom | Verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
8.7.1985 Ulf Jönsson | Arbetarbladet | Snaggad av Wolkers | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
20.7.1985 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Het meisje wonderlas | Over: verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
27.7.1985 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Belladonna | Over: verhaal uit 22 sprookjes, verhalen en fabels.
15.8.1985 Eva Norman | Uppsala Nya Tidning | Den tidige Wolkers | Over: Snaggad (Zweedse vertaling).
00.9.1985 Karel Osstyn | Septentrion, jrg. 14, nr. 2 | Jan Wolkers, un monde littéraire passioné | Over : Vele boektitels.
00.9.1985 Jan Wolkers | Septentrion, jrg. 14, nr. 2 | De ontmaskering | Over: Deel uit Gesponnen suiker.
7.9.1985 Leks van der Horst | Televizier | Jan Wolkers: ‘In Turks fruit zitten momenten van bijna bovenmenselijke schoonheid’.
13.9.1985 Noor Hellmann | NRC Handelsblad | De werkkamer | Interview.
00.10/11.1985 Herbert van Uffelen | Deutschlandfunk Informationen (Niederländisch) | Gespräch mit Jan Wolkers.
12.10.1985 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Twintig jaar terug naar Oegstgeest | Over: 26ste herdruk luxe Herengracht-editie Terug naar Oegstgeest.
26.10.1985 [] | [] | Gefeliciteerd Jan! | Over: Zestigste verjaardag van Jan Wolkers.
00.11.1985 Hans Oerlemans | Mug, jrg. 2, nr. 11 | Reconstructie van een verloren jeugd | Over: Terug naar Oegstgeest.
8.11.1985 Christer Hamp | Antennen | Club 100-priset ‘En ros av kött’ | Over: Zweedse verfilming Een roos van vlees.
16.11.1985 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers debuteert als sprookjesschrijver. De dood overheerst | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
28.11.1985 Rob Schouten | Trouw | De fabeltjeskrant van Wolkers | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
30.11.1985 Diny Schouten | Vrij Nederland | Vederlicht freewheelen | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
00.12.1985 Jan Wolkers | Playboy, nr. 12 | Het IJspaleis (inclusief tekening) | Eerste hoofdstuk van
6.12.1985 Henk Figee | Utrechts Nieuwsblad | Jan Wolkers vertelt oubollige sprookjes | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
21.12.1985 Anoniem | Vrij Nederland | Jan Wolkers | Over: over zijn dubbeltalent.

1986Naar boven
00.00.1986 Bernd Kehren | Juni, nr. 0 | Über die niederländische Nachkriegsliteratur.
00.00.1986 M. Strecker | Neue Westfälische Zeitung | Unsere Buchbespechung (Leben ‘zweiter Wahl’).
00.00.1986 [] | Ibbenbürener Volkszeitung | Moderne niederländische Literatur? Lauter Einzelgänger…
3.1.1986 Jan Verstappen | Het Binnenhof | Tussendoortje van Jan Wolkers | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
25.1.1986 Freddy de Schutter | Standaard der Letteren | Oegstgeest, heen en terug | Over: Terug naar Oegstgeest.
25.1.1986 Elle van Moorsel | Amersfoortse Courant | Tussendoortje van Jan Wolkers | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
1.2.1986 Trudy Telderman en Paul de Coninck | Hervormd Nederland Magazine | Hier ervaar ik de elementaire zaken van het leven | Interview.
8.3.1986 Diny Schouten | Vrij Nederland | T E R | Over: Vertalingen.
15.3.1986 Harry Mulish | NieuwsNet | Bij wijze van afscheid.
00.3/4.1986 Koen Vermeiren | Dietsche Warande & Belfort, jrg. 131, nr. 3 | Race tegen de tijd | Over: De onverbiddelijke tijd.
1.5.1986 Martin Oudshoorn | De Nieuwe | Sprookjes, verhalen en fabels | Over: ww sprookjes, verhalen en fabels.
15.10.1986 Dick van der Plas | Leidsch Dagblad | Theo van Gogh verfilmt Wolkers' roman Terug naar Oegstgeest. Katwijks strand decor voor speelfilm | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.11.1986 Jan Wolkers Diepzee, jrg. 4, nr. 4, | Getatoeëerd op beide onderarmen | Over: De Walgvogel (fragment).
1.11.1986 Herman Leys | De Standaard | Flauwe Wolkers, warme Brokken | Over: 22 sprookjes, verhalen en fabels.
21.11.1986 Frénk van der Linden | De Tijd | Jan Wolkers schilder-beeldhouwer. Dit varkentje is beter dan Rembrandt | Interview.
28.11.1986 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | November | Gedicht.
6.12.1986 N.N. | Amersfoortse Courant [] |.
6.12.1986 Ariejan Korteweg | NHD/Alkmaarsche Courant | Schilderij met koeiestront in stadhuis | Interview
6.12.1986 Ton Pieters | Het Binnenhof | Eerste volkomen expositie in Leidse Lakenhal | Interview.
6.12.1986 Ariejan Korteweg | Leidsch Dagblad | Jan Wolkers pakt uit in de Lakenhal: in Leiden ligt toch mijn hart | Over: Interview.
6.12.1986 Ariejan Korteweg | Provinciale Zeeuwse Courant | Je leeft altijd in een verdwijnende beschaving | Interview
10.12.1986 [] | Leidsch Dagblad | [] | Over: Expositie Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden.
20.12.1986 Willem Ellenbroek | de Volkskrant | Als je het zilvernitraat verhit, wordt het grijs. Ruik je? | Interview.
00.00.1986/7 Peter van Bueren | de Volkskrant | Beroemd boek nog geen klasse-film.

1987Naar boven
00.00.1987 Jan Wolkers | Bulkboek, jaargang 15, nr. 160 | Terug naar Oegstgeest | Verhaal
00.00.1987 Hilbrand Gringhuis | Bulkboek, jaargang 15, nr. 160 | Een herontdekking van het leven | Over: Terug naar Oegstgeest.
00.00.1987 Diny Schouten | Septentrion, nr. 2 | Multatuli, La ronde nuit de notre littérature | Over: p. 80-81.
00.00.1987 Barbara Engelmann | Stadt-Revue | Literatur der Niederlande (nicht nur Käse kommt aus Holland).
00.00.1987 D. de Vin | ? | Geschichtliche Aspekte deutscher Rezeption der neueren niederlandischen Literatur.
00.00.1987 Jan Wolkers | Over Multatuli, jaargang 1987, nr. 19 | Een paradijsvogel boven het aardappelloof.
00.00.1987 José Boyens | Ons Erfdeel, jaargang 30, nr. 4 | Jan Wolkers: Het beeldend en het literair werk in de weegschaal | Over: Jan Wolkers, schilder, beeldhouwer.
11.2.1987 NHD/Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers moet PSP aan feest helpen | Over: Belangenloos afstaan exclusief affiche.
21.2.1987 Jan Wolkers | Vrij Nederland | Paradijsvogel | Over: Multatuli.
7.3.1987 Jan Wolkers | Vrij Nederland | De beet van de tarantula.
14.3.1987 Hervormd Nederland Magazine | Boeken | Over: Een artikel in Vrij Nederland.
18.4.1987 Bert van de Kamp | Oor, jaargang 16, nr. 8 | Ik heb altijd alleen voor mezelf geschreven | Interview.
1.8.1987 Jan Wolkers | Vrij Nederland | A princeable girl.
8.8.1987 Hervormd Nederland Magazine | Tranen over de dood van Marilyn Monroe | Over: n.a.v. artikel in Vrij Nederland.
15.8.1987 Jan Wolkers |NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Mijn dood | Over: De dood.
18.9.1987 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Het boek der boeken.
15.11.1987 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Mijn dood.
24.12.1987 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De bretels van Jupiter | Over: De bretels van Jupiter
00.00.1987/8 Das Lamuv-Programm 1987/1988 | Jan Wolkers (Der Pfirsich der Unsterblichkeit | Over: De perzik van onsterfelijkheid.

1988Naar boven
00.00.1988 Alexander von Bormann | Neue Zürcher Zeitung | Der P.C. Hooft-Preis 1988 für Jan Wolkers.
00.00.1988 [] | Kölner Stadt-Anzeiger, nr. 290 | Jan Wolkers.
00.00.1988 Marjoleine de Vos | NRC Handelsblad | Nederlandse literatuur in vertaling (het buitenland leest ons niet graag).
4.1.1988 Augustus Hans den Boef | Leidsch Dagblad | Kadoboekjes | Over: Een paradijsvogel boven het aardappelloof.
5.3.1988 Marriëlle Osté | Tubantia | Raat over Wolkers over Multatuli | Over: De paradijsvogel boven het aardappelloof.
7.3.1988 Sjef Kusters | De Limburger | Sneeuw is voor mij ‘winterbloei’ | Interview.
26.5.1988 Martin Coenen | Humo | Humo sprak met Jan Wolkers | Interview.
12.6.1988 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Ibland skäms hanen bidar sin tid | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
17.8.1988 Johan Werkmäster | Götenborgs Posten | Emotioneras mästare | Over: Tillbaka till Oegstgeest en Giftsallad (Zweedse vertaling).
17.8.1988 Ingmar Björkstén | Svenska Dagbladet | Och döden bidar sin tid | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
17.8.1988 [ ] | Sydsvenska Dagbladet | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
17.8.1988 [ ] | Uppsala Nya Tidning | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
17.8.1988 [ ] | Nerikes Allehanda | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
19.8.1988 Lars Renvall | Vestmanlandsland tiding | Döden ständig gäst hos Wolkers | Interview
21.8.1988 Anders Paulrud | Aftonbladet | Wolkers – besatt av döden, äskare av livet | Over: Tillbaka till Oegstgeest en Giftsallad (Zweedse vertaling).
21.8.1988 Karl Steinick | Göteborgs Tidning | En myt med kropp – och själ | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
24.8.1988 [ ] | Helsingborgs Dagblad | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
25.8.1988 Ulrika Millers | Expressen | Lite humor, mycket hopp – och allting ä en trasa | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
26.8.1988 [ ] | Västerbottens-Kuriren | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
30.8.1988 [ ] | Norrländska Socialdemokraten | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
3.9.1988 Madeleine Gustafson | Dagens Nyheter | Mellanbok av en mästare | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
5.9.1988 [ ] | Nya Wermlands-tidningen | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
9.9.1988 [ ] | Skånska Dagbladet | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
10.9.1988 Jan Wolkers | Vrij Nederland, jrg. 49 | Op de vleugelen der profeten | Essay.
21.9.1988 Anne Annfält | Hallandsposten | Jan Wolkers om sina böcker – Allt är självupplevt | Interview.
22.9.1988 [ ] | Arbetet | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
28.9.1988 Sabine Vandeputte | Knack | De favorieten.
4.10.1988 Agneta Lundström | Uppsala Nya Tidning | Frodig dialogroman | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
10.10.1988 [ ] | Kvällsposten | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
19.10.1988 [ ] | Östgöta Correspondenten | [ ] | Over: Giftsallad (Zweedse vertaling).
12.11.1988 Eddy Schaafsma | Provinciale Zeeuwse Courant | Het macabere is mijn motor | Interview.
14.11.1988 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers: Ik ben al lang geen echte wildebras meer.
28.11.1988 | Borås Tidning | [ ] | Over: Tillbaka till Oegstgeest en Giftsallad (Zweedse vertaling).
8.12.1988 Eddy Schaafsma | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers enfant terrible in literaire-prijzenland | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
8.12.1988 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers weigert de P.C. Hooftprijs | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
8.12.1988 [] | [] | Jan Wolkers krijgt PC Hooftprijs 1989 | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
8.12.1988 Hanneke Wijgh | Trouw | Tussen Jan Wolkers en de critici boterde het nooit | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
8.12.1988 Anoniem | Trouw | PC Hooftprijs 1989 voor proza van Jan Wolkers | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
8.12.1988 Willem Kuipers | de Volkskrant | PC Hooftprijs toegekend aan Jan Wolkers | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
9.12.1988 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers: geen hoge pet op van werkwijze jury's | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
9.12.1988 Anoniem | de Volkskrant | Jan Wolkers weigert ook PC Hooftprijs 1989 | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
10.12.1988 Martin van Amerongen | NRC Handelsblad | Een emmer met onvervalste apepis | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
17.12.1988 Wim Zaal | Elsevier | De weigering van Wolkers van de P.C. Hooftprijs | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
17.12.1988 Renate Rubenstein | Vrij Nederland | Jan Wolkers | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
17.12.1988 R. Ferdinandusse | Vrij Nederland | Wolkers en zijn critici, of: het vergruizen van instituties | Over: weigering P.C. Hooftprijs.

1989Naar boven
00.00.1989 Karel Osstyn | Septentrion, jrg. 18, nr. 1 | Le prix P.C. Hooft pour Jan Wolkers | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
00.00.1989 Jan Wolkers | Knippenbergs Krant, nr. 3 | De dwangbuis van Deco | Verhalen.
00.00.1989 Jan Wolkers | Knippenbergs Krant, dubbelnr. 6/7 | Horrible tango | Over: Horrible tango.
00.00.1989 Jacques Kruithof | Knippenbergs Krant, dubbelnr. 6/7 | Zielknijper en de hirogliefjes | Over: Horrible tango.
2.1.1989 | Hallands Posten | [ ] | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
19.1.1989 Anoniem | Dagblad Kennemerland | Oegstgeest wil Wolkerslaan | Over: Toestemming straatnamen.
28.1.1989 Karel Osstyn | De Standaard | Trots en pose van een schrijver: waarom Wolkers de Hooftprijs niet wilde | Over: weigering P.C. Hooftprijs.
4.3.1989 | Skånska Dagbladet | [ ] | Over: Tillbaka till Oegstgeest (Zweedse vertaling).
19.5.1989 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Mijn stem brandt in mij | Essay.
00.8.1989 Piet Ghijselinck | Dietsche Warande & Belfort, jrg. 134, nr. 4 | Wolkers en Poe.
26.8.1989 Wagner | Helsingborgs Dagbladet | Over: Dödskallefjärilen.
00.11.1989 Jan Geerlings | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Jan Wolkers; Het werk & de thema’s | Over: De dood.
00.11.1989 Tonny van Winssen | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Het leven | Over: Het leven.
00.11.1989 Alfred Truijens | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Jan Wolkers in jaartallen | Over: Biografie.
00.11.1989 Gerard Heijnen | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Jan Wolkers en het woord | Over: De bijbel.
00.11.1989 Jan Wolkers | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Het boek der boeken | Over: De bijbel.
00.11.1989 Jan Wolkers | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | De junival | Over: De junival
00.11.1989 Jan Wolkers | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolekrs speciaal | Terug naar Oegstgeest | Over: Terug naar Oegstgeest
00.11.1989 Jan Wolkers | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Een roos van vlees | Over: Een roos van vlees.
00.11.1989 Jan Wolkers | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Kort Amrikaans | Over: Kort Amerikaans.
00.11.1989 Aleid Truijens | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Grijnzen van onder de zotskap | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
00.11.1989 Jan Wolkers | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | De perzik van onsterfelijkheid | Over: Fragment uit De perzik van onsterfelijkheid.
00.11.1989 Aleid Truijens | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Je hebt een heleboel levens, en je leeft er maar één | Interview.
00.11.1989 Jan Geerlings | Diepzee, jrg. 7, nr. 3, Wolkers speciaal | Je hebt boeken en je hebt Wolkers… | Over: Jan Wolkers.
8.12.1989 K.V. | Huma | Jan Wolkers | Interview.
14.12.1989 J. Huisman | Algemeen Dagblad | Ik doe iets anders dan anderen | Interview.
najaar 1989 Bert Peene | Bulkboek, special | Jan Wolkers, volksschrijver nummer 1.
najaar 1989 Kees Fens | Bulkboek, special | De koolmees en het aardmannetje | Over: Kort Amerikaans.
najaar 1989 Theun de Winter | Bulkboek, special | Het oorlogsverleden van Jan Wolkers | Veertigste druk en verfilming Kort Amerikaans.
najaar 1989 Jan Brokken | Bulkboek, special | Het grootste gevaar voor een schrijver is dat hij te veel schrijft | Interview van 18.11.1978.
najaar 1989 Ben Bos | Bulkboek, special | Een schrijnende en genadeloze roman | Over: Turks fruit.
najaar 1989 Cees Buddingh’ | Bulkboek, special | Humoristischm, triest en tragisch | Over: Turks fruit.
najaar 1989 Kees Fens | Bulkboek, special | Een ter dood veroordeelde liefde | Over: Turks fruit
najaar 1989 Jan Fontijn | Bulkboek, special | Opkomt en ondergang van een liefde | Over: Turks fruit.
najaar 1989 Leo Geerts | Bulkboek, special | Hoe Jan Wolkers zijn lezers ‘pakt’ | Over: Gifsla.
najaar 1989 Diana van Dijk en Carniel Hamans | Bulkboek, special | De onmogelijkheid van contact en troost | Over: Gifsla en De junival.
najaar 1989 Eddy Schaafsma | Bulkboek, special | Het macabere is mijn motor | Interview.

1990Naar boven
00.00.1990 Witold Filler | Playboy, nr. 4 (Pools) | Z Holandii wole ser.
00.00.1990 Arno Reinfrank | Das Sonntagsblatt | Wolkers.
00.00.1990 Herbert van Uffelen | Dietsche Warande & Belfort, jaargang 135, nr. 2 | Nederlandse literatuur in Duitsland.
00.00.1990 | ? | Wolkers over de geboorte van zijn schrijversschap | Over: Op de vleugelen der profeten.
00.00.1990 Wim Jassies | ? | Is Rottumeroog wel zo bijzonder? | Over: Bezoek Rottumeroog door Jan Toxopeus.
16.1.1990 Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers maakt schets voor kunstwerk in Zaanstreek | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
3.2.1990 Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers en de kloof tussen kunst en politiek | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
00.3.1990 Elisabeth Lockhorn | Noordhollands Dagblad | Interview.
16.3.1990 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Jan Wolkers over zijn kennismaking met Vincent van Gogh. Een vierbaansweg van hier naar Arles. | Essay.
12.4.1990 Alkmaarsche Courant | Kunstcommissie Zaanstad keurt beeld Wolkers Den Uylbrug af | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
13.4.1990 Dagblad voor Westfriesland | Zaanstad houdt vast aan opdracht voor Wolkers | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
14.4.1990 Wichard Maassen | De Zaanlander | Mot over kunstwerk Den Uylbrug deert Wolkers niet:'Ik ken dit soort intriges' | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
25.4.1990 Weekeinde bijlage Telegraaf | Sjoerd Pleysier speelt solo Turks Fruit | Over: Turks Fruit (toneel).
19.6.1990 Dagblad Kennemerland | Wolkers toont ontwerp voor Den Uylbeeld | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
19.6.1990 De Volkskrant | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
21.6.1990 Het Vrije Volk | Beeld voor J.M. den Uylbrug | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
6.7.1990 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Het zwarte vlees der reformatie | Over: Essay.
7.7.1990 De Volkskrant | Over: Een klacht over Turks Fruit uit Polen.
16.8.1990 Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers noch 't Hart op nieuwe literatuurlijst | Over: Boekenlijst Havo/VWO.
17.8.1990 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Natura Artis Magistra | Essay.
7.9.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
14.9.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen
21.9.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
28.9.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
28.9.1990 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Van Oegstgeest tot Orokolo.
5.10.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
12.10.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
17.10.1990 René Zwaap | De Groene Amsterdammer, jaargang 114, nr. 42 | Het flagrante ongelijk van de kritiek | Over: Kort Amerikaans.
17.10.1990 Doris Wintgens Hötte | De Groene Amsterdammer, jaargang 114, nr. 42 | De woeste natuurkracht van Jan Wolkers | Over: Kort Amerikaans.
17.10.1990 Theodoor Holman | De Groene Amsterdammer, jaargang 114, nr. 42 | De arend haalt uit | Over: Kort Amerikaans.
17.10.1990 Ingeborg van Teeseling | De Groene Amsterdammer, jaargang 114, nr. 42 | De beheerste overdrijving van Jan Wolkers | Over: Kort Amerikaans.
17.10.1990 Ilse Bos | De Groene Amsterdammer, jaargang 114, nr. 42 | Terug naar de Zomerdijkstraat | Over: Kort Amerikaans.
17.10.1990 Martin van Amerongen | De Groene Amsterdammer, jaargang 114, nr. 42 | De gesublimeerde seksualiteit van Jan Wolkers | Over: Kort Amerikaans.
19.10.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
20.10.1990 Vera Illés | Elsevier, Cultuur | Poëzie van koeiestront met goudlak | Over: de herontdekking van Jan Wolkers als beeldend kunstenaar.
20.10.1990 Doeschka Meijsing | Elsevier, Cultuur | Ontroerende bonkigheid | Over: seks, dood, humor en sentiment in het werk van Jan Wolkers.
20.10.1990 Marijke Hilhorst en Rob van Scheers | Elsevier, Cultuur | Kijken voor je boekenlijst | Over: De verfilmde romans van Jan Wolkers.
20.10.1990 Wim Zaal | Elsevier, Cultuur | Schrijft u maar gerust: Vies | Over: dertig jaar reacties op Jan Wolkers.
26.10.1990 Alkmaarsche Courant | Goedkope herdrukken van jarige Wolkers (65).
26.10.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
02.11.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen
09.11.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
14.11.1990 Alkmaarsche Courant | Dochter van Den Uyl onthult beeld Wolkers | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
16.11.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
23.11.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
24.11.1990 Limburg Dagblad | Over: Expositie Galerie Wansink te Roermond.
30.11.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
00.12.1990 De Telegraaf | Den Uyl geëerd met beeld en brug | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
7.12.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
14.12.1990 De Telegraaf | J.M. den Uylbrug over de Zaan geopend | Over: Den Uyl-monument te Zaandam.
14.12.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
21.12.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
27.12.1990 Miroslaw Ratajczak | Gazeta Wyborcza Stoleczna (Pools) | Odwrót od momentów.
28.12.1990 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.

1991Naar boven
00.00.1991 | Juni, jaargang 5, nr. 1 | Dossier niederländische Literatur.
4.1.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
11.1.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
18.1.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
25.1.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen..
25.1.1991 W.P. Groot | De Zaanlander | Over: Expositie Monumento Urbano te Zaandam.
1.2.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
8.2.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
12.2.1991 Ed van Eeden | Utrechts Nieuwsblad | Karl May als wild-west onanist | Over: Tarzan in Arles.
15.2.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
22.2.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
1.3.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
00.3.1991 De Telegraaf | Rijkswaterstaat wijst bezetting Rottumeroog af.
2.3.1991 Bregtje van der Haak | Beeldengids | Als het altijd sneeuwde was ik prostituee geworden, dan kon ik altijd voor het raam zitten | Interview.
8.3.1991 Felix Eijgenraam | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Jan Wolkers: ik heb nog nooit een boek gelezen ter ontspanning | Interview.
8.3.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
14.3.1991 h.v. | Alkmaarsche Courant | 'Tarzan in Arles' vol gedrevenheid. Wolkers koestert zijn onderwerpen | Over: Tarzan in Arles.
15.3.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
15.3.1991 Iwan Sitniakowsky | De Telegraaf | Wolkers verrast met Tarzan in Arles | Over: Tarzan in Arles.
22.3.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
22.3.1991 Willem Otterspeer | NRC Handelsblad | De oprechte omweg; het royale gebaar van Jan Wolkers | Over: Tarzan in Arles.
22.3.1991 Arnold Heumakers | de Volkskrant | Brak water, hete tranen; essays en lezingen van een kinderlijke patriarch | Over: Tarzan in Arles.
23.3.1991 | HN Magazine (Hervormd Nederland) | Commentaar | Over: Artikel in NRC Handelsblad.
23.3.1991 Hans Warren | Het Vrije Volk | Tarzan in Arles, ’n prachtig boek | Over: Tarzan in Arles.
29.3.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen Over: Wat wij zien en horen.
30.3.1991 Hans Renders | Het Parool | De tedere en inspirerende robuustheid van Wolkers | Over: Tarzan in Arles.
30.3.1991 Diny Schouten | Vrij Nederland, De republiek der letteren | De lucht van paardevetgeel okselsmeer | Over: Tarzan in Arles
30.3.1991 HN Magazine (Hervormd Nederland) | Toilet | Over: Artikel in NRC Handelsblad.
1.4.1991? De Telegraaf | Rijkswaterstaat wijst bezetting Rotummeroog af | Over: Rottumeroog.
2.4.1991 NRC Handelsblad | Rottumeroog gekraakt uit protest tegen staken onderhoud eiland | Over: Rottumeroog.
4.4.1991 Schager Courant | Lezing van Jan Wolkers geslaagd door leuk vragenhalfuurtje | Over: Lezing RSG Wiringherlant in Wieringerwerf.
5.4.1991 Martin v. Amerongen | NRC Handelsblad | Een vreemdeling in Jeruzalem.
5.4.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
12.4.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
19.4.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
19.4.1991 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Dit simpele paradijs moet blijven | Over: Behoud Rottumeroog.
19.4.1991 Gerrit Jan Zwier | Leeuwarder Courant, ICetera | De jeugdboeken van Wolkers | Over: Tarzan in Arles.
26.4.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
3.5.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
10.5.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
11.5.1991 Frans Willem de Zoete | HN Magazine (Hervormd Nederland) | Wolkers: Vindingrijk beledigen | Over: Tarzan in Arles.
17.5.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
24.5.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
31.5.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
3.6.1991 Hans Beerekamp | NRC Handelsblad | Een associatief zelfportret in favoriet tv-fragmenten.
7.6.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
8.6.1991 De Telegraaf | Jan Wolkers doet flinke greep uit archief. | Over: VPRO Zomergasten
8.6.1991 Chris Kijne | VPRO-Gids, nr. 23 | Bezoek aan Franciscus | Interview.
9.6.1991 Tros-gids | Zomergasten. | Over: VPRO Zomergasten.
10.6.1991 Frits Abrahams | NRC Handelsblad | Droominterview | Over: A.F.Th. van der Heijden.
10.6.1991 Lucas Ligtenberg | NRC Handelsblad | Klok smoort aanstekelijk commentaar Jan Wolkers.
14.6.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
21.6.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
22.6.1991 Alkmaarsche Courant | Monument van Wolkers krijgt een nieuwe plek | Over: Auschwitz-monument.
28.6.1991 Bob, Tom, Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
25.7.1991 NRC Handelsblad | Fototekst: Rottumerplaat | Over: Rottumerplaat.
26.7.1991 Alkmaarsche Courant | Wolkers terug op Rottumerplaat | Over: Groeten van Rottumerplaat.
14.8.1991 NRC Handelsblad | Onderhoud Rottumeroog wordt toch voortgezet | Over: Rottumeroog.
29.8.1991 NRC Handelsblad | Tachtigers krijgen beeld van Wolkers | Over: Monument voor de Tachtigers.
12.9.1991 Haagse Courant.
12.9.1991 Alkmaarsche Courant | Busken Huetprijs voor Jan Wolkers | Over: Busken Huetprijs.
12.9.1991 NRC Handelsblad | Busken Huetprijs voor Jan Wolkers | Over: Busken Huetprijs.
13.9.1991 NRC Handelsblad | Jan Wolkers aanvaardt Busken Huetprijs | Over: Busken Huetprijs.
26.9.1991 Tijs van den Brink | ? | Gezocht: christelijke schrijvers van romans | Over: Christelijke literatuur.
11.10.1991 De Zaanlander | Wolkers maakt milieuprijs | Over: Milieu-monument Wanneperveen.
11.10.1991 Jan van Damme | Provinciale Zeeuwse Courant | De tour de force van een schrijver.
00.11.1991 NBT Koerier (Nederlands Bureau van Toerisme) | Over: Milieu-monument Wanneperveen.
21.11.1991 Algemeen Dagblad | Jan Wolkers Groeten van Rottumerplaat | Over: Groeten van Rottumerplaat.
21.11.1991 Algemeen Dagblad | Bob, Tom en Jan Wolkers: Wat wij zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
23.11.1991 Anton de Goede | VPRO-gids | De Avonden: een onopgelost mysterie | Over: De Avonden van Van ’t Reve.
25.11.1991 De Telegraaf | Vader Wolkers signeert werk van z’n zonen | Over: Wat wij zien en horen.
29.11.1991 W.J. van Rietschoten | NRC Handelsblad | Wat je nu kan blijven zien en horen | Over: Wat wij zien en horen.
12.12.1991 Joke Linders | Algemeen Dagblad | Het klinkt behoorlijk eigenwijs.

1992Naar boven
00.00.1992 Jan Wolkers | Bulkboek, jrg. 20, nr. 200 | Een zomernachtfeest | Verhaal.
00.00.1992 Anoniem| Algemeen Dagblad | Zeefdruk tegen wreedheid.
00.00.1992 Jan Wolkers | Magyar lettre internationale, 5 | Rembrandt az Rembrandt | Vertaling Anikó Daróczi.
24.1.1992 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Rembrandt is Rembrandt | Essay.
3.2.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers: Kort Amerikaans.
7.2.1992 S.C. Brummelkamp | NRC Handelsblad | Rembrandt.
19.2.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Eerbetoon aan Tachtigers.
28.2.1992 Nicole Bliek | Algemeen Dagblad | Eigen kijk op Turks fruit | Over: Turks fruit (toneel).
1.3.1992 Anoniem | Onze Krant Alkmaar | Sjoerd Pleysier speelt Turks fruit | Over: Turks fruit (toneel).
4.3.1992 Jan Wolkers | De Groene Amsterdammer | Beschaving. Een boterham met Beethoven | Over: Lezing naar aanleiding van 115e verjaardag van De Groene Amsterdammer.
5.3.1992 Nicole Bliek | Algemeen Dagblad | Turks fruit op de planken | Over: Turks fruit (toneel).
6.3.1992 Peter Liefhebber | De Telegraaf | Sjoerd Pleysier solo in Turks fruit | Over: Turks fruit (toneel).
12.3.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | John Muller: Tropenkoorts | Over: Tropenkoorts (bloemlezing).
13.3.1992 Henk van Gelder | NRC Handelsblad | Stille man deinst voor een geintje niet terug | Over: Turks fruit (toneel).
19.3.1992 Koosje Sierman | NRC Handelsblad | Achter de biljetletters.
1.4.1992 Ada Piek | Algemeen Dagblad | Nobelprijs.
16.04.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | S. Vestdijk: Op afbetaling | Over: Gifsla.
17.4.1992 Jan Wolkers | NCR Handelsblad | Een meesterwerk kan altijd kwaad; Marten Toonder en de oerverhalen van de bijbel | Essay.
25.4.1992 Anoniem | De Telegraaf | Sjoerd Pleysier speelt solo Turks fruit | Over: Turks fruit (toneel).
15.5.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Keuzemomenten van dubbeltalenten | Over: Tentoonstelling in Stedelijk Museum Catherina Gasthuis Gouda.
22.5.1992 G.C. Swaneveld | NRC Handelsblad | Marten Toonder | Over: Marten Toonder.
00.6.1992 Iris Wijnoogst en Lara Visser | Simulacrum | Koeiestront is iets heel goeds | Interview.
5.6.1992 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Wat stadsbewoners moeten missen; Flora’s favourite | Essay.
12.6.1992 Fons van Grinsven | NRC Handelsblad | Flora’s favourite | Essay.
13.6.1992 Steye Raviez | Het Parool | Jan | Over: Aandenken aan Jan.
18.6.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Bekende Nederlanders willen over Maastricht referendum.
19.6.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Art voor ASAP, de Amsterdamse stichting voor aids-preventie.
25.6.1992 Anoniem | Adformatie, nr. 26 | Met dank aan | Over: Actie Bont voor Dieren.
31.7.1992 Martin v. Amerongen | NRC Handelsblad | Nooit komen rampen eenzaam als verspieders.
10.9.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Trofee geïnstalleerd | Over: Milieuprijs Wanneperveen.
29.9.1992 Anoniem | Trouw | De theologen worden bedankt | Over: Bespreking diverse boeken o.a. Stromen uit Eden.
30.9.1992 Anoniem | De Koerier | Sjoerd Pleysier met Turks fruit | Over: Turks fruit (toneel).
00.10.1992 René Zwaap | Bulkboek, jrg. 21, nr. 207 | De kracht van de kunstenaar als oude man.
00.10.1992 Kees Fens | Bulkboek, jrg. 21, nr. 207 | Het litteken van de dood | Over: Kort Amerikaans.
12.10.1992 Frank van Dijl | Algemeen Dagblad | De familie vertelt; Jan, Bob en Tom Wolkers lezen voor | Over: Lezing Kasteel Literair Rhoon.
16.10.1992 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | In de schaduw van het voorlezen; het boek in de beeldende kunst | Over: Lezing in Frans Hals Museum Haarlem.
20.11.1992 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Alle lust wil eeuwigheid; een veelluik van stemmen over erotiek en beeldende kunst | Over: Lezing over kunst en erotiek.
3.12.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers: Kort Amerikaans | Over: Kort Amerikaans.
19.12.1992 N.N. | Algemeen Dagblad | Eerbetoon aan Tachtigers | Over: Een monument voor de Tachtigers.
19.12.1992 Anoniem | de Volkskrant | Een wolk en een vlam in het riet | Over: Een monument voor de Tachtigers.

1993Naar boven
00.00.1993 Jan Wolkers | Somogy, jrg. 21, nr.1 | Mûgyümölcs (Kunstfruit) | Verhaal.
8.1.1993 Dirk de Meyer | NRC Handelsblad | Lust | Over: Oorlogsmonument voor Doesburg.
8.1.1993 Rob Hirdes | Nieuwsblad van het Noorden | [[] |
9.1.1993 Anoniem | De Telegraaf | Nieuwe plek voor Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
9.1.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Wolkers bekijkt zijn monument | Over: Auschwitz-monument.
14.1.1993 Rob Hirdes | NHD/Alkmaarsche Courant | De jongens houden Jan Wolkers van het schrijven af | Interview.
16.1.1993 N.N. | Rotterdams Dagblad | De jongens houden Jan Wolkers van het schrijven af | Interview.
16.1.1993 N.N.| De Gelderlander | [] |
16.1.1993 J. van Tijn | Vrij Nederland | Jan Wolkers' spiegels: De blauwe lucht trekt vol barsten | Over: Auschwitz-monument.
19.1.1993 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Vredesmonument Wolkers 'gestileerd gefladder' | Over: Oorlogsmonument voor Doesburg
30.1.1993 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Auschwitz-monument verhuisd om crematorium | Over: Auschwitz-monument.
1.2.1993 Anoniem | De Telegraaf | Auschwitz-monument vernield | Over: Auschwitz-monument.
1.2.1993 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Nieuw monument Auschwitz met opzet beschadigd | Over: Auschwitz-monument
1.2.1993 Jos Hagers | De Telegraaf | Monument Auschwitz verwoest | Over: Auschwitz-monument.
2.2.1993 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Bloemen op beschadigd monument | Over: Auschwitz-monument.
2.2.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Schade wordt snel hersteld | Over: Auschwitz-monument.
3.2.1993 Anoniem | De Telegraaf | Ultra-rechtse groep claimt aanslag op monument | Over: Auschwitz-monument.
3.2.1993 Anoiem | NHD/Alkmaarsche Courant | Extreem-rechts claimt aanslag op monument voor Auschwitz | Over: Auschwitz-monument.
5.2.1993 N.N. | NHD/Alkmaarsche Courant | Glazenier bekent vernielen van Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
5.2.1993 N.N. | NRC Handelsblad | Monument Auschwitz vernielt door glazenier | Over: Auschwitz-monument.
5.2.1993 Peter R. de Vries | Algemeen Dagblad | Ik sloeg panelen van monument stuk; glazenier vernielt monument | Over: Auschwitz-monument.
6.2.1993 Anoniem | De Telegraaf | Vernieler monument op vrije voeten | Over: Auschwitz-monument.
6.2.1993 Anoniem | De Telegraaf | Jan Wolkers gelooft niet in opdracht voor vernieling | Over: Auschwitz-monument.
6.2.1993 Anoniem | De Telegraaf | Opluchting over ontknoping van monument-drama | Over: Auschwitz-monument.
6.2.1993 Rob Hoogland | De Telegraaf | Bizar (column) | Over: Auschwitz-monument.
6.2.1993 Anoniem | De Telegraaf | Verslaafde man bekent vernielen Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
6.2.1993 Gerard den Elt | Algemeen Dagblad | Wolkers: bedrijf treft geen blaam | Over: Auschwitz-monument.
9.2.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | TV Toptien vorige week | Over: Auschwitz-monument.
26.2.1993 Anoniem | NHD/Dagblad voor West Friesland | Wolkers boeit leerlingen meer met vragenkwartier dan met lezing | Over: Lezing op OSG Schagen.
29.3.1993 Raymond Salomon | Algemeen Dagblad | De nutteloze terugkeer van een pingpong-pionier.
6.4.1993 Anoniem | Algemeen Dagblad | Rectificatie 7.4.1993 | Over: Auschwitz-monument.
6.4.1993 [] | De Gelderlander | [] |
13.4.1993 Nicole Bliek | Algemeen Dagblad | De lege genotzucht; regisseur Doesburg is weg van rauwe taal van Steven Berkoff.
14.4.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Glazenier legt laatste hand aan monument | Over: Oorlogsmonument voor Doesburg.
16.4.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Toen de klok zweeg, verschenen de vogels van de vrijheid | Over: Oorlogsmonument voor Doesburg.
22.4.1993 Françoise Ledeboer | NHD/Dagblad voor West Friesland | Bekende Nederlanders en hun kat | Over: De kat van… 50 bekende Nederlanders.
22.4.1993 Anne Scheepmaker | NRC Handelsblad | De keuken met de bijbel | Over: De bijbel.
14.5.1993 Mirjam Keunen | Algemeen Dagblad | Intiem tv-portret van Jan Wolkers | Over: TV-interview.
14.5.1993 Marjoleine de Vos | NRC Handelsblad | Jan Wolkers als rustige schilder en mayonaiseklopperi | Over: TV-interview.
14.5.1993 Monique Brandt | NHD/Alkmaarsche Courant | De poëzie van Jan Wolkers gewone, dagelijkse leven | Over: TV-interview.
27.5.1993 Anoniem | De Telegraaf | Kerken in protest tegen toneelstuk Wolkers | Over: Wegens sterfgeval gesloten (toneel).
27.5.1993 N.N. | NRC Handelsblad | Kerk Apeldoorn wil opvoering van toneelstuk Jan Wolkers verbieden | Over: Wegens sterfgeval gesloten (toneel).
27.5.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Kerken tegen opvoeren stuk Wolkers | Over: Wegens sterfgeval gesloten (toneel).
28.5.1993 Anoniem | Haarlems Dagblad | Kerken willen verbod toneelstuk Wolkers | Over: Wegens sterfgeval gesloten.
00.6.1993 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Nieuwe Wolkers in de stijgers. Over: Oorlogsmonument voor Doesburg.
00.06.1993 Françoise Ledeboer | NHD/Alkmaarsche Courant | Van Tetterode maakt nieuw oorlogsmonument Jan Wolkers. | Over: Oorlogsmonument voor Doesburg.
14.6.1993 N.N. | NRC Handelsblad | Monument Auschwitz niet meer te herstellen | Over: Auschwitz-monument.
15.6.1993 De Telegraaf | Auschwitz-monument blijkt onherstelbaar | Over: Auschwitz-monument.
15.6.1993 P.G. Verhoeven | De Telegraaf | Toneelstuk 'Wegens sterfgeval gesloten' | Over: Wegens sterfgeval gesloten (toneel).
15.6.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Auschwitz-monument niet meer te herstellen | Over: Auschwitz-monument.
19.6.1993 Anoniem | Zaanlandse Courant | Wolkers vindt maken nieuw monument geen probleem | Over: Auschwitz-monument.
16.7.1993 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Het pesthuis van optimisme. | Essay.
16.7.1993 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Van eigenheimer tot doré | Essay.
30.7.1993 Batters | de Volkskrant | Vestdijk, Walschap en Wolkers schreven ook eerste zin.
24.9.1993 Anoniem | De Telegraaf | Bloemen voor vernieuwd Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
24.9.1993 N.N. | NRC Handelsblad | Fototekst: Jan Wolkers onthulde gisteren in Amsterdam Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
24.9.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | Rozen bij onthulling van nieuw Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
18.11.1993 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | VPRO/Boy Edgarprijs 1993 | Over: Boy Edgarprijs.
18.11.1993 Anoniem | Algemeen Dagblad | Boy Edgarprijs voor Willem Breuker | Over: Boy Edgarprijs.
19.11.1993 N.N. | NRC Handelsblad | Willem Breuker heeft de VPRO/Boy Edgarprijs 1993 | Over: Boy Edgarprijs.
25.11.1993 N.N. | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers ontwerpt ANC-affiche | Over: ANC verkiezingsaffiche.
25.11.1993 N.N. | NRC Handelsblad | Wolkers maakt affiche ANC | Over: ANC verkiezingsaffiche.
25.11.1993 N.N. | Algemeen Dagblad | ANC vraagt Wolkers weer om affiche | Over: ANC verkiezingsaffiche.
00.12.1993 Jan Wolkers | De Verwachting | Afbeelding affiche Start Now Vote ANC | Over: ANC verkiezingsaffiche.
24.12.1993 Noor Hellmann | NRC Handelsblad | Monoloog van Wolkers sluit reeks succesvolle tv-spelen | Over: Het vuur (toneel).
24.12.1993 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Het vuur.
24.12.1993 Margreet Fogteloo | Utrechts Nieuwsblad | Een kunstenaar gaat niet inde VUT | Interview.

1994Naar boven
00.00.1994 Jacques Werup | Apetiten och ledan | Den kalviniske voyeuren | Interview.
00.1.1994 Anoniem | De Telegraaf | Jesse Owens symbool op ANC-poster Jan Wolkers | Over: ANC verkiezingsaffiche.
00.1.1994 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers leest voor uit eigen werk.
4.1.1994 Anoniem | NRC Handelsblad | Jan Wolkers biedt ANC verkiezingsaffiche aan in Stedelijk Museum | Over: ANC verkiezingsaffiche.
5.1.1994 Anoniem | Algemeen Dagblad | Misverstand over affiche van Wolkers | Over: ANC verkiezingsaffiche.
5.1.1994 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Jesse Owens symbool op ANC-poster Jan Wolkers | Over: ANC verkiezingsaffiche.
21.1.1994 Anoniem | NHD/Westfries Dagblad | Jan Wolkers in Hoornse bibliotheek | Over: Lezing in Hoorn.
1.4.1994 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Blompap in satijn. Het dorsten naar een lavende moederborst | Essay: Lezing uitgesproken op een door K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en NRC Handelsblad georganiseerde middag over ‘Moeders Borsten’..
22.4.1994 Anoniem | Trouw | Boeken net uit | Over: Boekbesprekingen o.a. Het landschap in 2010.
23.4.1994 Jolanda Janssen | Weekeinde bijlage Telegraaf | De handel in bekende Nederlanders | Over: Kunstveiling.
1.6.1994 Anoniem | De Koerier | Toernee met De Wijs, Wolkers en Monika van Paemel | Over: Lezing in Heerhugowaard.
1.6.1994 Anoniem | De Koerier | Idem tekstvoorstel | Over: Lezing in Heerhugowaard.
7.6.1994 Anoniem | Weekblad Heerhugowaard | Ivo de Wijs op bezoek bij tien-jarig Literair Café | Over: Lezing in Heerhugowaard.
8.6.1994 Anoniem | De Koerier | Nog kaarten voor lezing Wolkers en Van Paemel | Over: Lezing in Heerhugowaard.
00.7.1994 Pauki de Jong | Indische Letteren, Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, jrg. 9, nr. 2 | De Kus van Jan Wolkers: meer dan een kus | Over: De kus.
16.7.1994 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De anatomische les van professor Landsmeer of het laatste moment van de eeuwigheid | Essay/
20.8.1994 Arnon Grunberg | VPRO Gids | Wolkers en Grunberg over vijftig jaar geleden. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen met een goeie jeugd | Interview.
27.8.1994 Anoniem | NHD/Westfries Dagblad | VPRO blijft eigenzinnig programmeren | Over: Tv-programma Een Oceaan van Hoop.
12.9.1994 Marjoleine de Vos | NRC Handelsblad | Wolkers springt door de oorlogsjaren heen en weer | Over: Tv-programma Een Oceaan van Hoop.
30.9.1994 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De verschrikkingen van de literatuur. Griezelen met God. | Essay.
1.10.1994 N.N. | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers opende gisteren een expositie...
7.10.1994 Anoniem | NHD/Dagblad voor Westfriesland | Jan Wolkers schrijft Boekenweek-essay 'De 50ste mei' | Over: Zwarte bevrijding.
7.10.1994 N.N. | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers schrijft Boekenweek-essay | Over: Zwarte bevrijding.
7.10.1994 N.N. | Trouw | Jan Wolkers schrijft het Boekenweek-essay | Over: Zwarte bevrijding.
7.10.1994 Anoniem | de Volkskrant | Persoonlijk | Over: Zwarte bevrijding.
20.10.1994 Jaap Roelants | Algemeen Dagblad | Een hit van twee woorden en nog plagiaat ook | Over: Turks fruit.
00.11.1994 Alphons B. ter Brake | de Volkskrant | Manifestatie Jan Wolkers Totaal | Over: Tentoonstelling en lezing in Enschede.
3.11.1994 N.N. | Twentse Courant | Totaalproject over Jan Wolkers | Over: Tentoonstelling en lezing in Enschede.
4.11.1994 Theo Hakkert | Tubantia | En mijn dood zijn | Over: Rembrandt in Rommeldam.
7.11.1994 Alphons B. ter Brake | Twentse Courant | Jan Wolkers Totaal als Totaaltheater | Over: Tentoonstelling en lezing in Enschede.
7.11.1994 Ton Ouwehand | Dagblad Tubantia | Gooi ons maar vol, meneer Wolkers.
19.11.1994 Jan Wolkers en Koos van Zoomeren | de Volkskrant | Dieren | Over: Hun favoriete dieren.
23.11.1994 Anoniem | Algemeen Dagblad | Boy Edgarprijs voor Franky Douglas | Over: Boy Edgarprijs.
24.11.1994 Joop Bromet | Panorama | Zoete herinneringen aan een verboden vrucht | Over: Tentoonstelling en lezing in Enschede.
25.11.1994 Hans den Hartog Jager | NRC Handelsblad | Een kleine Apollo met gretige handen | Over: Rembrandt in Rommeldam.
00.12.1994 Anoniem | Art & Value | Advertentie Limited Edition Jan Wolkers' Moeder en Kind.
1.12.1994 Nico Keuning | Leidsch Dagblad | Meeslepende essays van Wolkers | Over: Rembrandt in Rommeldam.
1.12.1994 Hans Warren | NHD/Westfries Dagblad | Jan Wolkers legt ziel in zinderende essays | Over: Rembrandt in Rommeldam.
2.12.1994 Anoniem | Het Parool | Jan Wolkers signeert Rambrandt in Rommeldam | Over: Rembrandt in Rommeldam.
2.12.1994 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Wolkers legt ziel in zinderende essays | Over: Rembrandt in Rommeldam.
7.12.1994 Hans Warren | Drents Dagblad | Jan Wolkers legt ziel in zinderende essays | Over: Rembrandt in Rommeldam.
14.12.1994 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courtant | Jan Wolkers gaat terug naar zijn geboorteplaats | Over: Kunstwerk voor Oegstgeest.
14.12.1994 Anoniem | Het Parool | Beeld Wolkers voor Oegstgeest | Over: Kunstwerk voor Oegstgeest.
14.12.1994 Anoniem | de Volkskrant | Persoonlijk | Over: Kunstwerk voor Oegstgeest.
14.12.1994 N.N. | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers terug naar Oegstgeest | Over: Kunstwerk voor Oegstgeest.
17.12.1994 Anoniem | Rekreatiekrant VVV Veluwe en Flevoland | Tentoonstelling Het Rondeel in Rhenen | Over: Tentoonstelling in Rhenen.
30.12.1994 Sikke Doele | Leeuwarder Courant | Vergrootglas van de tijd | Over: Rembrandt in Rommeldam.
12.94/01.95 Jan Wolkers | De Verwachting, speciale uitgave van Amandla en De anto apartheidskrant | Afbeelding poster gemaakt door Jan Wolkers | Over: ANC verkiezingsaffiche

1995Naar boven
00.00.1995 Jan Wolkers | Reè: casopis za knjizevnost i kulturu, jrg. 2, nr. 7 | Dugonogi komarci (Langpootmuggen) | Verhaal. Vertaling Jasmina Nikolic Vasovic.
00.00.1995 Henk van Gelder | Hollands Hollywood.
11.1.1995 Nicoline Baartman | de Volkskrant, Tentoonstellingen | Wolkers hipt als vederlicht vogeltje over Texelse weide | Over: Tentoonstelling Winterbeelden in Rhenen.
13.1.1995 Ton van Deel | Trouw | Rimpelende melkzwammen en wortelende aardappelbovisten | Over: Rembrandt in Rommeldam.
6.2.1995 Erik van den Berg | de Volkskrant, Muziek | Spontaan experimenteren in vegen en in vlagen | Over: jazz.
7.2.1995 Algemeen Dagblad | Leon de Winter schrijft Serenade | Over: Zwarte bevrijding.
8.2.1995 De Telegraaf | Liefdesscene Turks fruit op postzegel | Over: Turks fruit op postzegel.
14.2.1995 De Telegraaf | Gratis boekenweekgeschenk voor eindexamenleerlingen | Over: Zwarte bevrijding.
14.2.1995 Algemeen Dagblad | Record voor jubilerende boekenweek | Over: Zwarte bevrijding.
14.2.1995 de Volkskrant | Serenade van Leon de Winter in Boekenweek naar alle scholen | Over: Zwarte bevrijding.
18.2.1995 Dirk K. Vrede | de Volkskrant | Postzegels | Over: Turks fruit op postzegel.
3.3.1995 Hans Warren | Provinciale Zeeuwse Courant | Jan Wolkers heeft niets te vieren | Over: Zwarte bevrijding.
9.3.1995 Hans Warren | NHD | Jan Wolkers heeft niets te vieren | Over: Zwarte bevrijding.
9.3.1995 Ton Verbeeten | De Gelderlander | De barstenin het monument | Over: Zwarte bevrijding.
10.3.1995 Jacob Moerman | Provinciale Zeeuwse Courant | Alleen het schrijven biedt echte bevrijding | Interview.
10.3.1995 L. Oomens | Algemeen Dagblad | Bevrijd? | Over: Zwarte bevrijding.
10.3.1995 Theodoor Holman | Het Parool | Thuis een lam, ter slag een held | Over: Zwarte bevrijding.
10.3.1995 de Volkskrant, kunstagenda | Boekenweek | Over: Zwarte bevrijding.
10.3.1995 Johan Diepstraten | De Stem | ‘Zwarte bevrijding’: een fel boekenweekessay... Jan Wolkers haalt nog eens uit | Over: Zwarte bevrijding.
10.3.1995 Gerrit Jan Zwier | Leeuwarder Courant | Benepen moralisme | Over: Zwarte bevrijding.
11.3.1995 Jacob Moerman | Amersfoortse Courant | Jan Wolkers tegen bevrijdingsfeesten met de Duitsers | Over: Zwarte bevrijding.
11.3.1995 Jacob Moerman | De Amersfoortse Courant | De zwarte bevrijding van Jan Wolkers | Interview.
11.3.1995 Jacob Moerman | NHD/Alkmaarsche Courant | We stonden aan de rand van het kannibalisme | Over: Zwarte bevrijding.
11.3.1995 Jacob Moerman | Rotterdams Dagblad | De ‘Zwarte bevrijding’ van Nederland. Jan Wolkers over de oorlog en de periode na 1945 | Over: Zwarte bevrijding.
15.3.1995 Jacob Moerman | Gelders Dagblad, Boeken | Aan de rand van het kannibalisme | Over: Zwarte bevrijding.
15.3.1995 Rob van Erkelens | De Groene Amsterdammer | Schop de mens een geweten | Over: Zwarte bevrijding.
17.3.1995 NRC Handelsblad | Pas verschenen: Jan Wolkers Zwarte bevrijding | Over: Zwarte bevrijding.
17.3.1995 de Volkskrant, Kunstagenda | Boekenweek | Over: Zwarte bevrijding.
17.3.1995 de Volkskrant, Rumoer | Lewin en Armando aan kop van het peleton | Over: Zwarte bevrijding.
18.3.1995 Frank van Vree | de Volkskrant, Boeken | Tekens van het verleden | Over: Zwarte bevrijding.
18.3.1995 Diny Schouten | Vrij Nederland | De laatste brokken suikerbiet | Over: Zwarte bevrijding.
18.3.1995 Wim Zaal | Elsevier Magazine | Jan Wolkers getuigt | Over: Zwarte bevrijding.
9/19.3.1995 Trouw | Een knap staaltje van intuïtie | Over: Zwarte bevrijding.
22.3.1995 Willem Kuipers | de Volkskrant | Weer meesterwerk uit de Brazilaanse sertao | Over: De eerste stem, een album voor Kees Fens.
24.3.1995 de Volkskrant, Letteren | Letteren | Over: Lezing in Letterkundig Museum Den Haag.
27.3.1995 Karin de Graaff | Haagsche Courant | Jan Wolkers' gereformeerde gevoel | Over: Lezing in het Letterkundig Museum.
31.3.1995 Algemeen Dagblad | Jan Wolkers: oma's kwaal is een korte maar eigenzinnige versie van het Roodkapje-verhaal | Over: Bloemlezing Van Dattum.
00.4.1995 Jan Wolkers | Hard gras, nr. 3 | De knieën van Jacquet | Over: Verhaal ‘De knieën van Jacquet’.
7.4.1995 Algemeen Dagblad | Jan Wolkers: de knieën van Jacquet | Over: Verhaal ‘De knieën van Jacquet’.
8.4.1995 Han van Gessel | de Volkskrant, Boeken | Zo’n voetballer | Over: Verhaal ‘De knieën van Jacquet’.
21.4.1995 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Ecce dodo; de tragiek van een klomplijvige loopvogel | Essay: lezing in het Zoölogisch Museum Amsterdam.
26.4.1995 Judith Koelemeijer | de Volkskrant, Mooi! Volgens: Jan Wolkers | Bevroren vuurwerk volgens Jan Wolkers | Over: De dood van Alberto Moravia.
28.4.1995 Algemeen Dagblad | Een rijk en formidabel talent.
29.4.1995 Theo Gerritse | Algemeen Dagblad | Herdenken doe je in beslotenheid | Over: Zwarte bevrijding.
15.5.1995 Henk Muller | de Volkskrant | Bisschop Muskens steelt de show. Acht Mei-dag staat in het teken van toenadering.
16.5.1995 Hans de Brouwer en Natascha Kayser | Algemeen Dagblad | VWO Nederlands en wat dan?.
19.5.1995 Dirk van Delft | NRC Handelsblad | Optimale uitdrukking aan het begrip muziektent | Over: De muziektent in het Leidse Hout.
24.5.1995 NHD | Celstraf geëist tegen vernieler monument | Over: Auschwitz-monument.
24.5.1995 NHD | Wolkers toont Thijsse-beeld op symposium | Over: kunstwerk eendenvijver Den Burg.
24.5.1995 De Telegraaf | Twee maanden geëist voor vernielen van Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
24.5.1995 Algemeen Dagblad | Twee maanden cel geëist tegen vernieler van Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
2.6.1995 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Liever vermaand dan vervloekt; de vriendelijke strengheid van het genie Jac. P. Thijsse | Over: Lezing op symposium Thijsse in Den Burg.
7.6.1995 De Telegraaf | Werkstraf van 100 uur voor vernieler Auschwitz-monument | Over: Auschwitz-monument.
7.6.1995 NHD | Alternatieve straf voor vernieler monument Nooit Weer Auschwitz | Over: Auschwitz-monument.
25.6.1995 Trouw | Een Wolkers voor het ANC.
Zomer/najaar 1995 Jan Wolkers | Texelgevoel jrg. 3, nr. 2 | Wolkers over Thijsse | Over: Jac.P. Thijsse.
4.7.1995 Pamela Hemelrijk | Algemeen Dagblad | Algemeen belang.
14.7.1995 Algemeen Dagblad | Turks fruit | Over: De film Turks fruit.
15.7.1995 NHD | Kunstcentrum Zaanstad viert geboortedag Wolkers | Over: Winterbeelden.
8/10.1995 Henk van der Liet | Literaturmagasinet Standart | Hollandsk udtraek | Over: Zwarte bevrijding.
00.8.1995 Story | Jan Wolkers is woedend | Over: Monument Wanneperveen.
14.8.1995 NHD | Kunstwerk van Wolkers vernield | Over: Monument Wanneperveen.
14.8.1995 NRC Handelsblad | Glazen kunstwerk Wolkers verwoest | Over: Monument Wanneperveen.
14.8.1995 de Volkskrant | Glazen kunstwerk van Jan Wolkers vernield | Over: Monument Wanneperveen.
14.8.1995 Trouw | Kunstwerk van Jan Wolkers vernield in Wanneperveen | Over: Monument Wanneperveen.
15.8.1995 Jan Vriend | NHD | Het is alsof je zelf wordt verminkt | Over: Monument Wanneperveen.
15.8.1995 NRC Handelsblad | Wolkers maakt kopie vernield kunstwerk | Over: Monument Wanneperveen.
15.8.1995 Algemeen Dagblad | Wolkers maakt replica van vernield kunstwerk | Over: Monument Wanneperveen.
15.8.1995 de Volkskrant | Wolkers maakt replica van vernield beeld | Over: Kunstwerk Wanneperveen.
15.8.1995 Haagsche Courant, In het Nieuws | Jan Wolkers maakt replica kunstwerk | Over: Kunstwerk Wanneperveen.
15.8.1995 Trouw | Wolkers maakt weer een replica | Over: Kunstwerk Wanneperveen.
00.9.1995 NHD | Winterbeelden Jan Wolkers bij Kunstcentrum | Over: Kunstboek Winterbeelden.
00.9.1995 NHD | Jan Wolkers bij presentatie boekwerk Winterbeelden | Over: Kunstboek Winterbeelden.
22.9.1995 Truus Ruiter | de Volkskrant, Rumoer | Alle jazzliefhebeers een tientje voor De Tor | Over: Initiatief Vleugelfonds door Jan Wolkers.
23.9.1995 Paul Depondt | de Volkskrant, Boeken | Rembrandt verpretparkt met kermis en vuurwerk | Over: Rembrandt.
30.9.1995 Hans Visser | NHD | Jan Wolkers na 24 jaar terug op Rottumerplaat | Over: Terug op Rottumerplaat.
30.9.1995 NHD/Alkmaarsche Courant, Selectie | De Plantage, tv-programma | Over: Te gast bij Hanneke Groenteman.
00.10.1995 Herman Hoeneveld | Kunstbeeld, tijdschrift voor beeldende kunst | Jan Wolkers; fouten tellen niet als het goed is | Over: Kunstboek Winterbeelden.
6.10.1995 Sjak Jansen | Algemeen Dagblad | Terug naar het paradijs | Over: Rottumerplaat.
6.10.1995 Trouw | Terug naar Rottumerplaat | Over: Rottumerplaat.
6.10.1995 Jacques Geluk | Haagsche Courant | Terug naar Rottumerplaat | Over: Rottumerplaat.
7.10.1995 Hans Visser | Haarlems Dagblad | Jan Wolkers heeft nog veel te doen, zeventig jaar en markanter dan ooit | Over: Rottumerplaat.
7.10.1995 Hans van der Beek | de Volkskrant | Vandaag | Over: Groeten van Rottumerplaat.
7.10.1995 Jos Bloemkolk | Het Parool, Media | Terug naar Rottumerplaat | Over: Rottumerplaat.
13.10.1995 de Volkskrant | Advertentie Jan Wolkers 70 jaar: Winterbeelden | Over: Kunstboek Winterbeelden.
20.10.1995 de Volkskrant | Teeuwen.
Hans Visser | Leeuwarder Courant | Mijn werk is mijn redding | Interview.
21.10.1995 Algemeen Dagblad | Thérese Steinmetz: vrouwen als vluchtheuvel.
26.10.1995 Ellen v/d Boomgaard | de Volkskrant, Vandaag | Vandaag | Over: Radiouitzending.
28.10.1995 Vrij Nederland | Jonge vader wordt 70 | Over: 70ste verjaardag en gedicht Zeeaas.
28.10.1995 Piet van Seeters | de Volkskrant, Boeken | Beminnelijke natuurvriend met een scheutje jagersbloed | Over: Boek Jac. P. Thijsse – Een leven in dienst van de natuur.
4.11.1995 Eric van Onna | Jubileumeditie Vara TV-Magazine, nr. 44 | Jan & Karina Wolkers; Ik heb nog nooit voor de commerciëlen opgetreden | Interview.
9.11.1995 NRC Handelsblad | Boy Edgarprijs voor trombonist Wolter Wierbos | Over: VPRO/Boy Edgarprijs.
9.11.1995 Algemeen Dagblad | Boy Edgarprijs voor trombonist Wierbos | Over: VPRO/Boy Edgarprijs.
11.11.1995 Nicoline Baartman | de Volkskrant | Wolkers hipt als vederlicht vogeltje over Texelse weide.
11.11.1995 Vrij Nederland | Advertentie Jan Wolkers 70 jaar: Winterbeelden | Over: Winterbeelden.
7.12.1995 de Volkskrant | Rijksakademie herdenkt met feestbundel jubileum | Over: Boek Er was eene Rijks-Akademie…
23.12.1995 Wim Wirtz | de Volkskrant, Sjaalman | Marika Rökk bracht Jan Wolkers in alle staten van vervoering.
29.12.1995 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Icarus en de vliegende tering; bij de ode To Autumn van John Keats | Over: De Engelse dichter John Keats.

1996Naar boven
00.00.1996 Jan Wolkers | Magyar lettre internationale, 22 | Multatuli | Vertaling Anikó Daróczi.
5.1.1996 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | De nieuwe brug | Gedicht.
10.1.1996 Zwolse Courant | Over: Milieu-monument Wanneperveen.
19.1.1996 Noordhollands Dagblad | Nog niet genoeg geld voor kunstwerk in eendenvijver | Over: kunstwerk eendenvijver Den Burg.
29.1.1996 Algemeen Dagblad | Duitse bloemen bij herdenking | Over: Het Auschwitz-monument.
2.2.1996 HP / De Tijd | Kindervriend | Over: over tentoonstelling Kind en Kunst II.
19.2.1996 Theo Gerritse | Algemeen Dagblad | Nog even langs bij Tom en Jan | Over: Expositie Winterbeelden.
23.2.1996 Peter Sierksma | Trouw | Paul Verhoevens biograaf verstaat zijn vak niet | Over: Inleiding van Jan Wolkers in boek van Paul Verhoeven.
1.3.1996 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | De duinen | Gedicht.
2.3.1996 Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | Wolkers bereidt monument voor dieren te maken | Over: Eventueel opdracht van dierenbescherming voor monument.
2.3.1996 Matthijs van Nieuwkerk | Het Parool | ???
16.3.1996 Jan Wolkers | Hervormd Nederland | Collega | Over: Bernhard en Beatrix.
22.3.1996 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Laat kleine Rembrandt maar even lekker in zijn vuil; Kind is kunst; de tirannie van pampers en Rudolf Steiner | Over: Lezing tijdens symposium Kin en Kunst II.
00.00.1996 Bert Peene | Bulkboek, jaargang 25, nr. 237 | Een leesverslag | Over: Serpentina’s pettocoat.
00.00.1996 Jan Wolkers | Bulkboek, jaargang 25, nr. 237 | Serpentina’s petticoat | Verhaal.
9.4.1996 Ellen v/d Boomgaard | de Volkskrant | Praten over dood. Duys heeft hoog meligheidsgehalte.
15.4.1996 Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | Overzicht van Jan Wolkers op tentoonstelling in Den Haag | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
15.4.1996 Het Parool | Expositie over werk van Jan Wolkers | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
15.4.1996 Algemeen Dagblad | Werk Wolkers in Letterkundig Museum | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
16.4.1996 Matthijs van Nieuwkerk | Humo | De wereld volgens Wolkers.
24.4.1996 Jos Bloemkolk | ??? | Beschuitkruimels in het ouderlijk bed | Over: De Onverbiddelijke Tijd (documentaire).
24.4.1996 Algemeen Dagblad | Jan Wolkers centraal op tentoonstelling | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
24.4.1996 Kester Freriks | NRC Handelsblad, TV Vooraf | Intrigerend contrast van een genereus schrijver | Over: De Onverbiddelijke Tijd (documentaire).
26.4.1996 Judith Koelemeijer | de Volkskrant, | Bevroren vuurwerk volgens Jan Wolkers | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
27.4.1996 Tom Rooduyn | NRC Handelsblad | Jan Wolkers verstild in woord en beeld | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
27.4.1996 Christl Visser | Haagsche Courant | Eerbetoon aan een zachtmoedige vechtjas | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
1.5.1996 Christl Visser | Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | Eerbetoon aan een zachtmoedige vechtjas; expositie over Jan Wolkers in Letterkundig Museum | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
2.5.1996 Hanneke Wijgh | Trouw | De gestolde tijd van Jan Wolkers | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
2.5.1996 L. Oomens | Algemeen Dagblad | Wolkers leeft voor eeuwig | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
06.05.1996 Peter Bekkers | de Volkskrant | In de Euromast | Over: Rottumerplaat.
6.5.1996 Peter Bekkers | de Volkskrant | De meeuwen maken duikvluchten tegen je kop | Over: Rottumerplaat.
10.5.1996 Hans Visser | Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | Heerlijk bladeren in schrijversprentenboek over Jan Wolkers | Over: Schrijversprentenboek ‘Tijd bestaat niet, leven en werk van Jan Wolkers’.
11.5.1996 Zwolse Courant | Over: Weigering opdracht kunstwerk Dierenbescherming voor ‘gevallen dieren’ in Apeldoorn.
13.5.1996 Willem Ellenbroek | de Volkskrant, rubriek: Boeken, tentoonstellingen | Schrijversprentenboek en tentoonstelling in Haagse Letterkundig Museum tonen leven van Jan Wolkers | Over: Expositie Jan Wolkers in Letterkundig Museum.
15.5.1996 Het Parool | Tijd bestaat niet | Over: Expositie in Letterkundig Museum Den Haag.
26.5.1996 Westfriesland op Zondag | Jan Wolkers in het Groene Kerkje | Over: Lezing in Lambertschaag.
26.5.1996 Zondag | Jan Wolkers in het Groene Kerkje | Over: Lezing in Lambertschaag.
28.5.1996 Marjan van Oirschot | Noordhollands Dagblad | Wolkers bevestigt roem en wint nieuwe zieltjes | Over: Lezing in Lambertschaag.
25.6.1996 de Volkskrant | Kunstwerk Wolkers voorbereid op onthulling | Over: Kunstwerk IJsselmeerdijk bij Lelystad.
27.6.1996 NRC Handelsblad | Fototekst: Jan Wolkers declameert voor koningin Beatrix in Flevoland | Over: Kunstwerk IJsselmeerdijk bij Lelystad.
27.6.1996 de Volkskrant | Jarige provincie laat langs dijken gedichten in basalt graveren | Over: Kunstwerk IJsselmeerdijk bij Lelystad.
28.6.1996 Anil Ramdas | NRC Handelsblad | Meneer Jan de Wolk; schrijven is per definitie vervormen.
5.7.1996 de Volkskrant | Kunsthuis krijgt naam Annie M.G. Schmidt.
27.7.1996 Miriam Bruinooge | Algemeen Dagblad | Poëzie op gedichte dijken; Een gedicht in zwarte korenbloemen voor het 10-jarig bestaan van de Flevopolder | Over: Kunstwerk IJsselmeerdijk bij Lelystad.
1.8.1996 Noordhollands Dagblad | Gedicht Jan Wolkers bij tien jaar Flevoland | Over: Kunstwerk IJsselmeerdijk bij Lelystad.
24.8.1996 Noordholland Dagblad/Alkmaarse Courant | Bibliofiele uitgave Jan Wolkers van Kunstcentrum Zaanstad 'Best verzorgde boek' | Over: Bibliofiele uitgave Winterbeelden.
28.8.1996 de Volkskrant | Wolkers ontvangt Groningse prijs voor dubbeltalent | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
28.8.1996 Algemeen Dagblad | Prijs voor Jan Wolkers | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
28.8.1996 NRC Handelsblad | Wolkers krijgt prijs voor dubbeltalent | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
28.8.1996 Haagsche Courant, In het Nieuws | Jan Wolkers krijgt Hendrik de Vries-prijs | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
28.8.1996 Trouw | Jan Wolkers.
29.8.1996 De Gelderlander | Groningen eert Jan Wolkers voor dubbeltalent | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
29.8.1996 Eric Bos | Nieuwsblad van het Noorden | Dubbeltalent Jan Wolkers is vooral een echte levenskunstenaar | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
30.8.1996 Janneke Wesseling | NRC Handelsblad | Het is ook helemaal Picasso; De verzameling van Jan Wolkers.
00.9.1996 De Noorder constructie (Volledige specialkrant van de Hendrik de Vries) | Hendrik de Vriesprijs | Over: Uitreiking Hendrik de Vries-prijs.
00.9.1996 Tubantia/Twentse Courant | Literair Café haalt Jan Wolkers naar Nijverdal | Over: Lezing Stichting Literair Café Nijverdal.
5.9.1996 de Volkskrant | Vernieler Auschwitz-monument doodt zichzelf | Over: Het Auschwitz-monument.
11.9.1996 Danielle Pinedo | Het Parool | Creatief met glas: lijmen en van je af snijden.
16.9.1996 Henk van Schuppen | Tubantia/Twentse Courant | Grijze eminentie Wolkers publiekstrekker van druk bezocht Literair Café | Over: Lezing Stichting Literair Café Nijverdal.
27.9.1996 de Volkskrant, Kunstagenda | Jazzcafé De Tor in Enschede | Over: Vleugelfonds.
00.10.1996 Pijnacker Plus jaargang 3, nr. 6, informatiemagazine voor Pijnacker, Delfgauw en Oude Leede | Jan Wolkers brengt de lach in de Bieslandhof | Over: Lezing op 12 oktober.
1.10.1996 Hub. Hubben | de Volkskrant | Selectie Best Verzorgde Boeken 1995 toont onstuitbare ontwikkeling | Over: Bibliofiele uitgave Winterbeelden.
3.10.1996 Henk ten Berge | De Telegraaf | Nederland werd minder preuts door Turks fruit | Over: Turks fruit.
7.10.1996 Wio Joustra | de Volkskrant | Groningen eert dilettant uit 't woeste hoekje | Over: Hendrik de Vries-prijs.
7.10.1996 Noordhollands Dagblad | Wolkers in z'n nopjes met Groningse eer | Over: Hendrik de Vries-prijs.
7.10.1996 Eric Bos | Nieuwsblad van het Noorden | Hoera, voor Wolkers en De Vries, hoera | Over: Hendrik de Vries-prijs.
7.10.1996 Doris Grootenboer | Algemeen Dagblad, Kunst | Wolkers kan De Vries wel dromen | Over: Hendrik de Vries-prijs.
7.10.1996 Haagsche Courant | Wolkers komt prijs halen | Over: Hendrik de Vries-prijs.
11.10.1996 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Schillerlocke; Over de bypasses in het geheugen | Essay.
23.10.1996 Noordhollands Dagblad | Nog steeds niet genoeg geld voor beeld Wolkers | Over: kunstwerk eendenvijver Den Burg.
1.11.1996 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Een cilinder vol zeegeruis; De overstelpende magie van het Panorama Mesdag | Over: Essay in Magisch Panorama.
4.11.1996 Jacqueline Landsmeer | Brabants Dagblad | Jan Wolkers publiekstrekker bij Literair Café in Den Bosch | Over: Lezing Literair Café Den Bosch.

1997Naar boven
00.00.1996/1997 Jan Wolkers | Bulkboek, jaargang 25, nr. 243 | Laatste kwartier | Verhaal.
17.1.1997 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De stroomversnelling; Herinnering aan Bert Schierbeek | Over: Herinneringen aan Bert Schierbeek.
5.2.1997 Carel van der Velden | Noord Hollands Dagblad | Paul Verhoeven is geschikte man over Hitler-film te maken | Over: Paul Verhoeven.
11.2.1997 Ingrid Hoogervorst | De Telegraaf | Literaire vijftigers te kijk / 'Dwars door de puinstof heen' leest als een foto-album | Over: Boekbespreking Dwars door de puinstof heen.
14.2.1997 Onno Blom | Trouw | Het hart klopt op het Leidseplein | Over: Boekbespreking Dwars door de puinstof heen.
20.2.1997 Noordhollands Weekblad | Theateragenda: Jan Wolkers.
8.3.1997 NRC Handelsblad | Gedenkteken van Wolkers in Oegstgeest | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet.
8.3.1997 Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | Wolkers maakt monument voor emancipatie | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet.
10.3.1997 De Telegraaf | Wolkers' Vrouwenmonument | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet.
10.3.1997 De Gelderlander | Wolkers onthult kunstwerk | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet.
14.3.1997 de Volkskrant | De god van Nederland is de beste | Over: Essaybundel De God van Nederland is de beste.
27.3.1997 Gooi- en Eemlander | Over: Expositie Gemeentehuis te Almere.
00.4.1997 Jan Wolkers | Hard gras, nr. 10 | Gelijk het gras - A 14-liner for number 14.
14.4.1997 Drentse Courant | Monique van de Ven eregast Nederlands Film Festival. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
17.4.1997 Paola v.d. Velde | De Telegraaf | Bekende Nederlanders kiezen kunst | Over: Expositie in De Lakenhal te Leiden.
24.4.1997 Arjan Peters | de Volkskrant | Boekendoop.
25.4.1997 Jan Wolkers | Het Parool, rubriek: Boek | Een dag van jewelste. Jan Wolkers krijgt Arnon Grunberg op bezoek | Over: Rede bij het verschijnen van Arnold Grunbergs tweede boek.
6.5.1997 Het Parool | Monique van de Ven eregast op Film Festival. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
6.5.1997 Utrechts Nieuwsblad | Monique van de Ven eregast Film Festival | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
6.5.1997 de Volkskrant | Monique van de Ven eregast filmfestival. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
7.5.1997 NRC Handelsblad | Monique van de Ven op Nederlands Filmfestival | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
9.5.1995 De Gelderlander | Monique van de Ven ster Nederlands Film Festival. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
10.5.1997 Leonoor Wagenaar | Het Parool | Ouder worden is iets geks. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
23.5.1997 NRC Handelsblad | Filmmakers pleiten voor films met marktpotentie. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
23.5.1997 NRC Handelsblad | Pas verschenen; Jan Wolkers' Mondriaan op Mauritius | Over: Mondriaan op Mauritius.
23.5.1997 Arjan Peters | de Volkskrant | De firma Poch & Bedrog draait overuren; Jan Wolkers heeft in zijn essays een onstuitbare aandrang tot orgelen | Over: Mondriaan op Mauritius.
28.5.1997 Het Parool | Werk van Wolkers opnieuw vernield | Over: Vernieling Auschwitz-monument voor de tweede keer.
29.5.1997 De Telegraaf | Auschwitz-monument opnieuw vernield | Over: Vernieling Auschwitz-monument voor de tweede keer.
29.5.1997 de Volkskrant | Auschwitz-monument weer doelwit van geweld | Over: Vernieling Auschwitz-monument voor de tweede keer.
30.5.1997 Hans Goedkoop | NRC Handelsblad | Enthousiaste essays van Jan Wolkers; lofzang op de blinde krachten van het leven | Over: Mondriaan op Mauritius.
30.5.1997 Jaap Goedegebuure | HP / De Tijd, Cultuur | Het geheugen als flipperkast | Over: Mondriaan op Mauritius.
00.6.1997 Leontien Wegman | Elegance, jaargang 54, nr. 6 | Als ik dood ben schrijf ik nog; Een ontmoeting op Texel met schrijver, schilder en beeldhouwer Jan Wolkers
12.6.1997 Jeroen Vullings | De Standaard | De vleermuizen van het geheugen. Essays op zijn Wolkers' | Over: Mondriaan op Mauritius.
13.6.1997 Robert Anker | Het Parool, rubriek: Boek | Jan Wolkers: Mondriaan op Mauritius | Over: Mondriaan op Mauritius.
14.6.1997 Herman Verhaar | Vrij Nederland, De republiek der letteren | De woorden gaan nooit ver genoeg | Over: Mondriaan op Mauritius.
14.6.1997 Doeschka Meijsing | Elsevier, Kennis & Cultuur | Wat groeit & bloeit; Associatieve essays van Wolkers | Over: Mondriaan op Mauritius.
19.6.1997 Eric Koch | De Telegraaf | Open huis bij Nederlandse film | Over : Turks fruit.
00.7.1997 Linda Ris | Margriet | Monique van de Ven. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
24.7.1997 de Volkskrant | Jan Wolkers | Over: Vernieling Auschwitz-monument.
07/08.1997 Jan Pieter Ekker | Filmkrant | Op zoek naar de allermooiste jurk. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
16.8.1997 Privé | Mijn dierbaarste bezit - Jan Wolkers | Over : De Seepik trom.
00.9.1997 Viva | Ode aan Monique. Klassieker Turks fruit draait weer in de bios.
00.9.1997 En passant (NS) | 300 films in tien dagen.
00.9.1997 Tanja de Vrede | Volkswagen Magazine | De Nederlandse film 1972-1984 | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
00.9.1997 Alexander Nijeboer | Aimée | Pas nu verklappen mannen dat ze verliefd op me waren | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
10.9.1997 Het Parool | Veel reünies op filmfestival | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
11.9.1997 Wil Kester | Brabants Dagblad | Nederlands Filmfestival groeit in de breedte. | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
13.9.1997 Mark Moorman | Het Parool | 25 jaar Turks fruit | Over: Turks fruit.
17.9.1997 NRC Handelsblad | Turks Fruit 25 jaar | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
18.9.1997 De Telegraaf | Turks fruit jubileert | Over: Turks fruit.
18.9.1997 de Volkskrant | De billen van Monique van de Ven vanwege Turks fruit, 25 jaar na dato | Over: Turks fruit.
18.9.1997 Peter van Bueren | de Volkskrant | Geperverteerde film uit 1973 nog steeds fris | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
18.9.1997 de Volkskrant (advertentie) | Jan Wolkers en Rob Houwer blikken terug op Turks fruit | Over: Turks fruit.
18.9.1997 Trouw | Turks Fruit | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
18.9.1997 Wil Kester | De Gelderlander | Turks fruit opnieuw op tafel | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
19.9.1997 Jan Vriend | Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | 'Het boek blijft beter dan de film'. Wolkers over nieuwe aandacht Turks fruit | Over: Turks fruit.
19.9.1997 Ricci Scheldwacht | HP/De Tijd | Terug naar Turks fruit | Over: Turks fruit.
19.9.1997 Wilma de Rek | Haagsche Courant | Koningin van de Nederlandse film | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
19.9.1997 Algemeen Dagblad | Turks Fruit na kwart eeuw weer in bioscoop | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
20.9.1997 Utrechts Nieuwsblad | Jan Wolkers over nieuwe aandacht voor Turks fruit; Boek blijft beter dan film | Over: Turks fruit.
20.9.1997 Denise Brouwer | Avro Bode, nr. 38 | Monique van de Ven zit nog steeds op haar plek | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
23.9.1997 Flair | Turks fruit weer terug! | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
23.9.1997 Esther Kerkhof | Het Parool | Danig onder de indruk | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
23.9.1997 Henk ten Berge | De Telegraaf | De hype rond Monique van de Ven | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
24.9.1997 Han Lips | Het Parool, rubriek: Lips | Han Lips | Over: Interview Jan Wolkers met Monique van de Ven in Netwerk.
26.9.1997 Steven de Foer | De Standaard | Turks fruit na 25 jaar gewoon een goede film | Over: Nederlands Filmfestival 1997 en Turks fruit.
27.9.1997 Het Witte Weekblad | Jan Wolkers in Literair Café. Terug naar Alphen | Over: Lezing in Alphen aan de Rijn.
27.9.1997 Johan de Wal en Geertjan Claessens | Limburgs Dagblad, Vrijuit | Jan Wolkers trekt zich terug in gezin en natuur; Ik heb nooit willen shockeren | Over: Lezing in Beek.
29.9.1997 Monique v.d. Sande | Algemeen Dagblad | Monique van de Ven in tranen.
29.9.1997 de Volkskrant | De Jong somber over toekomst Europese film.
00.10.1997 Erik de Smedt | Leesidee, jaargang 3, nr. 8 | Over: Mondriaan op Mauritius.
00.10.1997 En Passant | Hommage aan Monique van de Ven. 300 films in tien dagen | Over: Turks fruit.
00.10.1997 Noordhollands Dagblad/Heldersche Courant | Vroege klanten 'super' stuiten op voorlezende Jan Wolkers | Over: 22 Sprookjes.
1.10.1997 Het Witte Weekblad | Expositie 'Winterbeelden' Jan Wolkers in bibliotheek | Over: Expositie in Alphen aan de Rijn.
1.10.1997 Mark Roos | Utrechts Nieuwsblad | Turks fruit geen vieze maar lieve film.
2.10.1997 Alphens Nieuwsblad | Wolkers terug in Alphen | Over: Expositie in Alphen aan de Rijn.
3.10.1997 Utrechts Nieuwsblad | Turks fruit nog steeds de moeite waard | Over: Turks fruit.
3.10.1997 Economische Zaken | Terug naar de tijden van Turks fruit | Over: Turks fruit.
6.10.1997 Pablo Cabenda | Leids Dagblad | Jan Wolkers in Alfens Parktheater. 'U mag echt alles vragen, zelfs of ik een kat heb' | Over: Lezing in Alphen aan de Rijn.
6.10.1997 Sarie Katsman | Rijn en Gouwe | Jan Wolkers blijkt in Parktheater 'bonk' van vroeger | Over: Lezing in Alphen aan de Rijn.
8.10.1997 Het Witte Weekblad, editie 60, week 41/178 | 'Het woord Gods was de stem van mijn vader'. Humor en sarcasme bij Jan Wolkers.
11.10.1997 Privé | Jan Wolkers wil hoofdrol in nieuwe Turks fruit | Over: Turks fruit.
00.11.1997 Knipselboek Nederlands Film Festival Utrecht (24.9.1997 - 3.10.1997).
3.11.1997 Jan-Hendrik Bakker | Noordhollands Dagblad/Alkmaarse Courant | Nobelprijs voor Nederlandse schrijvers zit er nog niet in | Over : Nobelprijs.
14.11.1997 Noordhollands Dagblad | Wellicht geld gemeente voor 'kunstfontein' Wolkers | Over: kunstwerk eendenvijver Den Burg.
21.11.1997 Jan Wolkers | NRC Handelsblad, Cultureel Supplement | Jij kon het ook niet helpen, Marie van der Tang | Essay over: Psychiatrisch ziekenhuis Endegeest bestaat 100 jaar.
00.12.1997 Pieter Webeling | Rails, december 1997, januari 1998 | De beste films aller tijden. Het oordeel van vijf regisseurs | Over: Turks fruit.
4.12.1997 Egbert Jan Riethof | Voetbal Magazine | Jan Wolkers, gék van voetbal | Over: Voetbal.
13.12.1997 Cees van Hoore | Leidsch Dagblad, Zaterdags bijvoegsel | Jan Wolkers gespaard door NSB’er; De sinistere werkelijkheid achter twee romanfiguren | Over: De Spin.
20.12.1997 Het Parool | Geschiedenis onthoudt stommiteiten voor ons | Over: Aankondiging artikel in Historisch Nieuwsblad.
23.12.1997 Noordhollands Dagblad/ Dagblad voor West Friesland | Wolkers leidt kijkers rond op 'zijn' Texel | Over : Tv-programma De Ochtenden.
00.00.1997/8 Jan Wolkers | Nappali ház, nr. 3-4 | Mûgyümölcs (Kunstfruit) | Verhaal.

1998Naar boven
00.1.1998 N.N. | Historisch Nieuwsblad | [] | Over: Wolkers en dertig andere opiniemakers en tien hoogleraren geven antwoord op de vraag hoe geschiedenisonderwijs eruit moet zien.
17.1.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Brandende liefde | Over: Film Brandende liefde.
01/02.1998 Marianne Selie | Contrasma | Astma is een kunstenaarsziekte | Interview.
25.2.1998 Pieter Defesche | Limburg Dagblad | Expositie Jan Wolkers in galarie Wansink Roermond; Kunst, sober als muziek van Satie | Over: Expositie bij galerie Wansink Roermond.
27.2.1998 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De kaste der onaanraakbaren; Jan Wolkers over de eenzaamheid van de landschapschilder | Over: Lezing van Jan Wolkers in Rijksmuseum Amsterdam.
5.3.1998 Anoniem | De Telegraaf | Dubbeltalent Jan Wolkers | Over: Expositie bij galerie Wansink Roermond.
10.3.1998 Ingrid Hoogervorst | De Telegraaf | Boekenweek 1998 morgen van start; Schrijvers en hun landschap | Over: De perzik van onsterfelijkheid.
10.4.1998 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Waar de geest van de onsterfelijken rondwaart; verslag van een eerste bezoek aan Rome | Over: Verslag van een eerste bezoek aan Rome.
9.5.1998 Anoniem | Leusder Krant | Jan Wolkers vanavond in Leusden | Over: Lezing in Leusden.
9.5.1998 Anoniem | Onze Krant | Jan Wolkers komt naar bieb Bergen | Over: Lezing in Bergen.
11.5.1998 Anoniem | Het Parool | Matroos vos doet kunst weg | Over: Verkoop etnografica uit de collectie van Jan Wolkers
12.5.1998 Anoniem | Trouw | Christies gaat ook etnografica veilen | Over: Verkoop etnografica uit de collectie van Jan Wolkers.
14.5.1998 Anoniem | Margriet | Karel van de Graaf; Een grote mond die succes had, dat was ik | Over: Terug op Rottumerplaat.
25.5.1998 Ellen ter Maat | De Gelderlander | Over garnalen en resonerend vruchtwater | Over: in Winterswijk.
3.6.1998 Marrit Verwiel | Gelders Dagblad | Op het oog; Mondriaanhuis | Over: Expositie in Mondriaanhuis Winterswijk.
20.6.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Turks fruit | Over: Film Turks fruit.
26.6.1998 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Het kruipend gedierte des aardbodems. De liefde tot amfibie en reptiel | Essay.
2.7.1998 Anoniem | The Netherlands | A Rose of Flesh | Over: Een roos van vlees.
30.8.1998 N.N. | NRC Handelsblad | [] |
00.9.1998 Rob Delvigne | Hermans-magazine, jrg. 7, nr. 28 | Wolkers verwijdert.
28.9.1998 Ron Pichel | Haarlems Dagblad | Wolkers opent eigen expositie | Over: Expositie bij Gebouw Noord-Holland te Haarlem.
30.9.1998 Aart van der Kuijl | Haarlems Dagblad | Expositie van beelden en schilderijen toont andere Wolkers. ‘Bach en ik, wij maken de mooiste schilderijen!’ | Over: Expositie bij Gebouw Noord-Holland te Haarlem.
30.9.1998 Anoniem | Leidsche Dagblad | Werk van Wolkers in Haarlem | Over: Expositie bij Gebouw Noord-Holland te Haarlem.
00.10.1998 Anoniem | VPRO-Gids | Wie niet leest moet maar kijken – Honderd jaar Vestdijk | Over: Honderd jaar Vestdijk.
14.10.1998 Anoniem | De Telegraaf | Beeld Wolkers in Almere | Over: Glassculptuur een berg van licht te Almere.
23.10.1998 Anoniem | de Volkskrant | 1998 LeidschMuseum festival | Over: Jan Wolkers geeft rondleiding in Rijksmuseum voor Oudheden.
24.10.1998 Anoniem | de Volkskrant | Mummies kijken met Jan Wolkers | Over: Jan Wolkers geeft rondleiding in Rijksmuseum voor Oudheden.
26.10.1998 Renate van der Zee | Algemeen Dagblad | Wolkers’ liefde voor mummies | Over: Jan Wolkers geeft rondleiding in Rijksmuseum voor Oudheden.
26.10.1998 Anoniem | de Volkskrant | Jan Wolkers gidst door het oude Egypte | Over: Jan Wolkers geeft rondleiding in Rijksmuseum voor Oudheden.
26.10.1998 Cees van Hoore | Leidsch Dagblad | Grote belangstelling voor Jan Wolkers in Rijksmuseum van Oudheden. Zelfs de dood krijgt iets gezelligs | Over: Jan Wolkers geeft rondleiding in Rijksmuseum voor Oudheden.
26.10.1998 N.N. | De Dordtenaar | [] |
30.10.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Jazzprijs voor Corrie van Binsbergen | Over: VPRO/Boy Edgarprijs: een plastiek van Jan Wolkers.
31.10.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Van Binsbergen wint Edgarprijs | Over: VPRO/Boy Edgarprijs: een plastiek van Jan Wolkers.
7.11.1998 Edo Kooiman | NHD/Alkmaarsche Courant | Glazen golf nog dit jaar op zeedijk | Over: Kunstwerk Uitwaterende Sluizen.
16.11.1998 Anoniem | NHDAlkmaarsche Courant | Gemeente betaalt mee aan beeld van Jan Wolkers | Over: kunstwerk eendenvijver Den Burg.
28.11.1998 | De redactie | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Late aardappelen | Interview
28.11.1998 | RL = Rik Lambers | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Hagiografie van een heiden | Over: Leiden en Oegstgeest.
28.11.1998 | WF = Ward Ferdinandusse | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Neuken? Nee, dank u | Over: Kort Amerikaans.
28.11.1998 | SS = Steven Stol | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Plakboek | Over: Turks fruit.
28.11.1998 | Marck Burema | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Vieze mannen | Over: Zogenaamd gesprek tussen Menno Buch en Jan Wolkers.
28.11.1998 | WF = Ward Ferdinandusse | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Geestelijk leven | Over: Djoeke versus Jan Wolkers.
28.11.1998 | Theo van Gogh | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Echte vrienden | Over: Terug naar Oegstgeest
28.11.1998 | Youp van ‘t Hek | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | De handkarrenclub | Over: De hond met de blauwe tong.
28.11.1998 | [] | Propria Cures, jrg. 109, nr. 11/12 | Het tienvingersysteem van Jan Wolkers | Over: Typoscripten.
00.12.1998 Anoniem | De Telegraaf | Advertentie Pabo: Wie heeft Jan Wolkers leren schrijven?
1.12.1998 Anoniem | VPRO Gids | Omringd door zee | Over: CD Omringd door zee.
1.12.1998 Anoniem | Westfries Weekblad | Agenda exposities.
14.12.1998 Anonoiem | NRC Handelsblad | Kunstwerk van Jan Wolkers vernield | Over: Vrouwen in Verzet.
14.12.1998 René Hoonhorst | Provinciale Zeeuwse Courant | Beschermheer Wolkers kust kikker | Over: Het kruipend gedierte des aardbodems.
14.12.1998 Jan Jansen | BN/De Stem | Wolkers 'ridder' en beschermheer | Over: Het kruipend gedierte des aardbodems.
15.12.1998 ANP | de Volkskrant | Kunstwerk Jan Wolkers vernield | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Anoniem | De Telegraaf | Kunst Jan Wolkers in Oegstgeest vernield | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Gerda Telgenhof | NRC Handelsblad | Jan Wolkers ontdekte zelf dat zijn kunstwerk in Oegstgeest vernield was. 'Een laffe daad van zinloos geweld' | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Monument van Wolkers vernield. "Welke krankzinnige doet zoiets?'; kunstwerk Wolkers vernield | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Kunstwerk Jan Wolkers vernield | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Maurits Schmidt | Het Parool | Wolkers: gerichte actie van ziekelijke geest | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Anoniem | Het Parool | Beeld van Wolkers vernield | Over: Vrouwen in Verzet.
15.12.1998 Anoniem | Trouw | Kunstwerk verwoest | Over: Vrouwen in Verzet.
17.12.1998 Jan Vriend | NHD/Alkmaarsche Courant | 'Het voelt als een aanslag op mezelf'. Jan Wolkers over vernieling kunstwerk | Over: Vrouwen in Verzet.
18.12.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Jan Wolkers | Over: Het kruipend gedierte des aardbodems.
21.12.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Nog geen verdachte vernield beeld | Over: Vrouwen in Verzet.
21.12.1998 Anoniem | NRC Handelsblad | Geen verdachte vernielde Wolkers | Over: Vrouwen in Verzet.
22.12.1998 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers van glas en steen op Texel | Over: Kunstwerk Uitwaterende Sluizen.
22.12.1998 Anoniem | Algemeen Dagblad | Wolkers presenteert nieuw kunstwerk | Over: Kunstwerk Uitwaterende Sluizen.
23.12.1998 Edo Kooiman | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers heeft kunstwerk op de dijk 'met de zee gemaakt' | Over: Kunstwerk Uitwaterende Sluizen.
23.12.1998 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Verhaal Jan Wolkers basis voor tv-drama | Over: De wet op het kleinbedrijf.
23.12.1998 Anoniem | TVweek (bijlage De Telegraaf) | Korte verhalen voor tv verfilmd | Over: De wet op het kleinbedrijf.
23.12.1998 Michiel van den Berg | VARA TV Magazine nr. 51 | Wolkers verfilming perverse parabel | Over: De wet op het kleinbedrijf.

1999Naar boven
00.00.1999 Siegfried Woldhek | Raster, nr. 86 | Bestiarium.
00.00.1999 Siegfried Woldhek | Raster, nr. 87 | Bestiarium.
11.1.1999 Kester Freriks | NRC Handelsblad | Jan Wolkers | Over: CD Omringd door zee.
15.1.1999 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Ik heb de winter liefgehad | Gedicht.
19.1.1999 Fred van Garderen | NHD/Alkmaarsche Courant | Gesproken columns Jan Wolkers op cd | Over: CD Omringd door zee.
Voorjaar 1999 Jan Bruens | Noe, nr. 4 | Blaoskaokn | Over: Lezing voor de Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
1.2.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Nooit meer Auschwitz.
9.2.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Nieuw beeld | Over: Vrouwen in Verzet.
9.2.1999 Anoniem | De Telegraaf | Oegstgeest wil nieuw beeld Jan Wolkers | Over: Vrouwen in Verzet.
9.2.1999 Anoniem | NRC Handelsblad | Oegstgeest laat Wolkers nieuw beeld maken | Over: Vrouwen in Verzet.
9.2.1999 Anoniem | Algemeen Dagblad | Nieuw beeld in Oegstgeest | Over: Vrouwen in Verzet.
9.2.1999 Anoniem | Trouw | Jan Wolkers maakt weer verzetsbeeld voor Oegstgeest | Over: Vrouwen in Verzet.
5.3.1999 Anoniem | Haagse Courant | Literair familie-album: Het gezin Wolkers.
7.4.1999 Dorien Biersteker | Het Parool | Breekbare kunst | Over: Van Tetterode glasobjecten bestaat 80 jaar.
12.4.1999 Aleid Truijens | de Volkskrant | Een scherp oog voor twee werelden | Over: Een eeuw Nederland in honderd portretten / Jan Wolkers.
15.4.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Schrijvers die de macht zoeken gaan naar de paus | Over: Bezoek Harry Mulisch aan de paus.
19.4.1999 Hans Berghuis | de Volkskrant | Wolkers2.
17.5.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers maakt Teyler-agenda | Over: Teyler-agenda 2000.
22.5.1999 Jaap Deltenre | De Telegraaf | TU Delft en PABO geslaagd voor effectieve reclame.
9.6.1999 Anoniem | de Volkskrant | Kunstwerk van Jan Wolkers blijft opgeslagen in schuur | Over: Vrouwen in Verzet.
11.6.1999 Anoniem | NRC Handelsblad | Kunstwerk Jan Wolkers in schuur | Over: Vrouwen in Verzet.
17.6.1999 Henk Kruit | De Telegraaf | Poëzie festival 'Sunsation' in Observatorium Robert Morris | Over: Poëzie festival 'Sunsation'.
17.6.1999 Anoniem | Flevolands Nieuwsblad | Het begon met 'Jonhson Moordenaar' | Over: Poëzie festival 'Sunsation'.
15.7.1999 Anoniem | De Telegraaf | Turks fruit beste Nederlandse film van de eeuw | Over: De film Turks fruit.
15.7.1999 Anoniem | de Volkskrant | Turks fruit beste film Nederland deze eeuw | Over: De film Turks fruit
16.7.1999 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De zomer kan me gestolen worden | Gedicht met illustraties van Bob en Tom.
16.7.1999 Cornel Bierens | NRC Handelsblad | De mens is ongekookt vlees.
19.7.1999 Anoniem | Spits | Terug in de tijd naar Rottumerplaat | Over: Aankondiging radioprogramma.
20.7.1999 Anoniem | Spits | Auschwitz monument weer beschadigd | Over: Vernieling Auschwitz monument.
20.7.1999 K.A. de Boer | NRC Handelsblad? | Wolkers | Over: Vernieling Auschwitz monument.
20.7.1999 Anoniem | de Volkskrant | Auschwitz monument Wolkers weer vernield | Over: Vernieling Auschwitz monument.
20.7.1999 Anoniem | Trouw | Auschwitzmonument weer beschadigd | Over: Vernieling Auschwitz monument.
20.7.1999 Anoniem | NRC Handelsblad | Auschwitz monument is opnieuw vernield | Over: Vernieling Auschwitz monument.
21.7.1999 Anoniem | NRC Handelsblad | Ook werk Wolkers in Almere beschadigd | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere.
21.7.1999 Gerard Smit | De Telegraaf | Ook in Almere kunstwerk van Wolkers aan diggelen | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere.
21.7.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Herstel monument duurt maanden | Over: Vernieling Auschwitz monument.
22.7.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Ook in Almere glazen beeld van Jan Wolkers vernield | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere.
22.7.1999 Anonierm | Spits | Opnieuw kunstwerk Wolkers beschadigd | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere
22.7.1999 Anoniem | de Volkskrant | Vernield | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere
22.7.1999 Anoniem | Trouw | Vernield | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere
22.7.1999 Anoniem | Het Parool | Jan Wolkers. Status: Verdere introductie overbodig, dachten we | Over: Vernieling van kunstwerken
22.7.1999 Anoniem | Algemeen Dagblad | Weer Wolkers beschadigd | Over: Coupures sculptuur 'De Berg van Licht' in Almere.
00.8.1999 Anoniem | de Volkskrant | Herstel monument voor Auschwitz duurt lang | Over: Vernieling Auschwitz monument in Amsterdam.
10.8.1999 Jaap Tanja | de Volkskrant | Vandalisme treft Joodse gedenkstenen | Over: Vernieling Auschwitz monument in Amsterdam.
20.8.1999 Mikael Timm | www.filmkritik.org | Mifune’s Last Song | Over: recensie op de film Mifune’s Last Song.
25.8.1999 Anoniem | Damiate | Replica beeld Wolkers bij gemeentehuis | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet in Oegstgeest.
27.8.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers kiest voor replica veilige plek in Oegstgeest | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet in Oegstgeest.
28.8.1999 Anoniem | de Volkskrant | 'Wolkers' naar veiliger locatie | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet in Oegstgeest.
30.8.1999 Anoniem | NRC Handelsblad | Beeld Jan Wolkers | Over: Kunstwerk Vrouwen in Verzet in Oegstgeest.
00.9.1999 Anoniem | WIO-Magazine | Wie heeft Jan Wolkers leren schrijven? Mooi werk, meester! | Over: Advertentie voor het beroep van leraar/onderwijzer.
10.9.1999 Max Pam | HP/De Tijd | De 100 beste boeken van de eeuw | Over: Lijst met 100 beste boeken van de eeuw.
11.9.1999 Chris Buur | VARA TV magazine | De Nederlandse film van de eeuw | Over: Turks fruit.
17.9.1999 Michel Boll | Bibliotheekblad | Beelden maken: ontzettend leuk om te doen | Interview.
23.9.1999 Eric Koch | De Telegraaf | Bij Turks fruit viel alles samen | Over: Interview met Paul Verhoeven over Turks fruit.
24.9.1999 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | De herfst is het einde | Gedichten.
24.9.1999 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Rembrandts rare hoeden | Over: De Spiegel van Rembrandt.
24.9.1999 Anoniem | Utrechts Nieuwsblad | Reunie Turks fruit | Over: Turks fruit.
25.9.1999 Anoniem | Vrij Nederland | Pias | Over: De Spiegel van Rembrandt.
27.9.1999 Frits Abrahams | NRC Handelsblad | Turks fruit | Over: Turks fruit.
27.9.1999 Robin Bruinsma | Utrechts Nieuwsblad | Galavertoning van Turks fruit, de Film van de Eeuw | Over: Turks fruit.
27.9.1999 Anoniem | De Telegraaf | Goud voor Turks fruit | Over: Turks fruit.
00.00.199? Anoniem | Spits | Auschwitz-monument weer hersteld | Over: Auschwitz-monument.
00.00.199? Jan Paul Bresser | Elseviers Weekblad | Enthousiasmeren; Geestdrift verbindt eigenzinnige verbeelding van Charlotte Mutsaers, Erik Vos en Jan Wolkers | Over: De Spiegel van Rembrandt.
00.9.1999 Anoniem | Nederlands Filmfestival | [] | Over: Speech ter ere van de film van de eeuw.
00.10.1999 Margot Minjon | J/M | Kinderen moeten hun ouders wakker schudden | Over: De Spiegel van Rembrandt.
2.10.1999 Cor Speksnijder | Het Parool | Beddenlucht | Over: De Spiegel van Rembrandt.
8.10.1999 Anoniem | HP/De Tijd | Dat gezap is al met al toch een minne toestand | Over: het leven zonder televisie.
9.10.1999 Trees Wissenburg | Amersfoortse Courant | Rembrandt zelf of Wolkers zelf | Over: De spiegel van Rembrandt.
15.10.1999 Selma Niewold | de Volkskrant | Wolkers draaft door | Over: De spiegel van Rembrandt.
24.10.1999 Anoniem | Rotterdams Dagblad | Jazzprijs Paul van Kemenade | Over: VPRO/Boy Edgar Prijs.
24.10.1999 Ton Ouwehand | Rotterdams Dagblad | Paul van Kemenade verrast door Boy Edgar prijs | Over: VPRO/Boy Edgar Prijs.
4.11.1999 Muriel Boll | BN/De Stem | Portret vanRembrandt | Over: De spiegel van Rembrandt.
8.11.1999 Anoniem | Provinciale Zeeuwse Courant | Archief Moerkerken niet naar Rotterdam | Over: Fotoarchief met o.a. schrijvers als Jan Wolkers.
8.11.1999 Anoniem | Damiate | Eerste Teylers Agenda uitgereikt aan Wolkers | Over: Teylers Agenda 2000.
9.11.1999 Peter Swanborn | de Volkskrant | Teckel Mulisch en kater Wolkers | Over: Het dier in de literatuur.
12.11.1999 Judith Eiselin | NRC Handelsblad | Rembrandt voor kinderen | Over: De spiegel van Rembrandt.
15.11.1999 Anoniem | Spits | Treinkaping maakte meeste indruk | Over: Populairste Nederlandse schrijver.
22.11.1999 Anoniem | ANP | Europese scriptprijs voor Kees Vlaanderen | Over: De wet op het kleinbedrijf.
3.12.1999 Jan Wolkers | NRC Handelsblad | Lofzang op het geschreven woord; De nagels van God | Over: Voordracht 40-jarig jubileum Ned. Genootschap v. Hoofdred.
4.12.1999 Anoniem | de Volkskrant | De lange tenen van de journalistiek | Over: Voordracht 40-jarig jubileum Ned. Genootschap v. Hoofdred.
16.12.1999 Hans Visser | NHD/Alkmaarsche Courant | Jan Wolkers. Beelden en boeken uit liefde gemaakt.
16.12.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers als kater in een beestenboek | Over: Wolkers in Raster.
27.12.1999 Anoniem | NHD/Alkmaarsche Courant | Wolkers' vroege herinneringen aan Texel in bundel 'Omringd door zee' | Over: Omringd door zee.
27.12.1999 Anoniem | Haagsche Courant | Hagenaars gelouwerd | Over: De Mesdagkwartierlezing.
30.12.1999 Bert Jansma | Haagsche Courant | Weerzien vmet filmklassiekers | Over: Film Turks fruit.

 © 2002-2018 Wolkers' fragmenten. Alle rechten voorbehouden.