Wolkers' fragmentenInterviews
InterviewsNaar boven
Door de jaren heen heeft Jan Wolkers veel interviews gegeven. Interviews waarin hij niet alleen over zijn literaire en beeldende werk vertelt, maar ook interviews over zijn gezinsleven, zijn ouders, Karina, zijn vier zonen Eric, Jeroen Bob en Tom. Naast de liefde voor de natuur komen leven en dood regelmatig in de gesprekken ter sprake. Vaak ook om zijn bijzondere uitspraken, zijn de interviews prettig om te lezen. Juist omdat Jan daarin vaak zichzelf is. In veel van zijn interviews komen we zijn karakteristieke woordje ‘hè’ tegen. Zijn manier van uitspreken is bekend.
Het allereerste interview met Jan stond in de Leidse editie van Het Vrije Volk, dat op 19 januari 1950 werd gepubliceerd. Dit interview eindigt met een gedicht van Jan Wolkers, dat formeel als zijn literaire debuut kan worden beschouwd.

Opvallend bij de interviews is dat een en hetzelfde interview soms in verschillende kranten wordt gepubliceerd. In het ene geval zijn hier en daar zinnen verdwenen, omdat de ruimte in de betreffende krant of tijdschrift het niet toeliet. Een andere keer zijn de kop en tussenkoppen veranderd of zijn alleen de ‘vloeken’ van Jan geschrapt. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het woord ‘(god)verdomme’ dat in het ene dagblad zonder probleem wordt gepubliceerd, terwijl dat in een andere krant nadrukkelijk achterwege is gelaten.

Regelmatig zal op deze pagina een ander interview met Jan Wolkers te lezen zijn.

 © 2002-2018 Wolkers' fragmenten. Alle rechten voorbehouden.