Wolkers' fragmentenOver deze website
Even voorstellenNaar boven
Ik ben Harri Wolkers en al sinds 1973 bezig met onderzoek naar de familienaam Wolkers. De meeste mensen kennen mij al als uitgever van de nieuwsbrief Wolkers' fragmenten. Velen hebben wel eens een briefje van mij gekregen. Met sommigen heb ik telefonisch contact gehad en bij enkelen ben ik zelfs op bezoek geweest. Ik werd op 8 mei 1948 geboren op de grens van Amsterdam en Halfweg en woon in Heerhugowaard. Ben getrouwd met Josje en heb drie kinderen: Arno, Lisolotte en Leendert.
Eén van mijn hobby's is genealogie. Al jaren probeer ik de familie-geschiedenis te achterhalen. Inmiddels heb ik ook een klein familiearchief opgebouwd. Alles wat los en vast zit, of wat er maar geschreven en gepubliceerd is, verzamel en archiveer ik op persoon; herkenbaar aan een uniek archiefnummer.
Daarnaast ben ik zelf actief (hoofd)redacteur geweest van een tweetal verenigingsbladen, waarvan er één inmiddels aan de vierhonderdste uitgave toe is. Heb ook voor mijn werk nog een aantal jaren redactioneel werk gedaan voor enkele interne uitgaven. Soms schrijf ik een gedicht of een haiku.

Waarom deze site?Naar boven
Op deze site vindt u allerlei zaken met betrekking tot de familie Wolkers.

De oorsprong van deze website is de sinds 1995 uitgegeven nieuwsbrief Wolkers’ fragmenten.

De site is opgezet om informatie te verschaffen over de familiegeschiedenis, inzicht te geven in de onderlinge familierelaties en de contacten tussen de verschillende takken van de familie eens op een andere manier tot stand te brengen.

Heeft u ideeën of interessante onderwerpen die op de site geplaatst kunnen worden, stuur dan even een berichtje naar Harri Wolkers.

Ondanks dat op internet veel over de beeldhouwer/schilder/schrijver Jan Wolkers kan worden gezocht, is er toch een apart hoekje ingeruimd voor de kunstenaar. Hij is toch de meest bekende Wolkers en zeer regelmatig in de media aanwezig.

Deze website is voor een deel nog in ontwikkeling.
De site wordt beheerd door Harri Wolkers. De opzet en het design zijn ontsproten uit de creativiteit en in samenwerking met Arno Wolkers en Leendert Duivenvoorden.

De vertaling naar het Engels zal, vanwege de enorme klus en de ontwikkeling rondom deze site, voorlopig nog op zich laten wachten.

 © 2002-2018 Wolkers' fragmenten. Alle rechten voorbehouden.