Wolkers' fragmentenSecundaire literatuur
Over het multitalent Jan WolkersNaar boven
Onderstaand eerste druk literatuur waarin over Jan Wolkers wordt geschreven. Latere drukken worden hier niet vermeld.

Aangekruist – (Hans Werkman)
 • 1e druk, 1982, De Vuurbaak, Groningen, ISBN 90-601-5537-8

  Belangrijke letterkundige werken
 • 13e druk, 1969

  Bibeb en VIP's – (Bibeb)
 • 1e druk, 1965, Polak & Van Gennep

  Bibliografie van de artikelen over het werk van Jan Wolkers. Verslag van een kandidatenprojektgroep t.b.v. het letterkunde onderwijs aan middelbare scholen -
  (G.J. van Bork, P. Telleman, W.E.C. van Dishoeck, A.T. Zuiderent)
 • 2e druk, paperback, 1972, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Neerlandistiek

  Boeken uit onze eeuw – (Dijkstra, Schut)
 • 1e druk 1967, paperback, Noordhoff

  Buigen en barsten: ouders en kinderen in de Nederlandse literatuur
 • 2e druk, 1971, paperback, Wolters Noordhoff, ISBN 90-01-88428-8

  Confrontatie met een confrontatie – (H.A. Visser)
 • 1e druk, 1966, Callenbach(Rotonde reeks)

  Couperus inspireert… beeldend kunstenaars
 • 1e druk, 2000, paperback, Louis Couperus Museum

  Dag ouwe tijd – (Wim Hora Adema)
 • 1e druk, 1972, paperback, Van Gorcum, ISBN 90-232-1004-2

  De Best Verzorgde Boeken 1995 - catalogus
 • 1e druk, 1996, paperback, Stichting CPNB, ISBN 90-74336-31-0

  De calvinistische voyeur – Jan Wolkers in Zweden
 • 1e druk, 2005, paperback, Uitgeverij Aspekt, ISBN 90-5911-103-6

  De dandy op een spotprent - catalogus expositie Couperus
 • 1e druk, paperback, 2000, Letterkundig Museum

  De eigenzinnigheid van de literatuur
 • 1e druk, 1964, Van Oorschot

  De gevestigde chaos
 • 1e druk, 1966, paperback, Van Oorschot

  De god van Nederland is de beste
 • 1e druk, 1997, Kok Agora

  De interviewe en de schrijvers
 • 1e druk, 2003, Prometheus Amsterdam, ISBN 90-446-0242-x

  De moderne roman in opspraak
 • 1e druk, 1966, Kok Kampen

  De oude man van Hoy
 • 1e druk, 1970, Kok Kampen

  De periode 1945-1975
 • 1e druk, 1986, Het Spectrum Utrecht, ISBN 90-274-1376-2

  De schrift herschreven. De bijbel in de moderne literatuur
 • 1e druk, 1993, University Press Amsterdam

  Deze kant op – (Wam de Moor)
 • 1e druk, 1986, De Arbeiderspers, ISBN 90-295-3190-8

  Doorluchtig glas - (Kees Fens)
 • 1e druk, 1997, paperback, Querido’s Uitgeverij, ISBN 90-214-6237-0

  Dwars door de puinstof heen - (H.J.A. Hofland, Tom Rooduijn)
 • 1e druk, 1997, paperback, Bas Lubberhuizen (incl. CD), ISBN 90-73978-62-9

  Een boos en overspelig geslacht - (G. Slings)
 • 3e druk, 1975, Uitg. Oosterbaan & Le Cointre

  Een laatste groet
 • 1e druk, 1987, paperback, Erven Gerard Timmer, ISBN 90-5142-002-1

  Een pakje per dag - (Cees Buddingh)
 • 1e druk, 1967, paperback, Bruna

  Een Vlaming bekijkt Nederland - (Paul de Wispelaere)
 • 1e druk, 1972, paperback, Elsevier, ISBN 90-10-01105-4

  Eenzaamheid, schuld en angst in de moderne literatuur - (Membrecht)
 • 1966

  Encarta 1998
 • 1e druk, 1997

  Foto's - (E. van Moerkerken)
 • 1e druk, 1989, Bezige Bij Amsterdam

  Geheim dagboek 1939-1951 - (Hans Warren)
 • 1e druk

  Geheim dagboek 1942-1948 - (Hans Warren)
 • 1e druk, paperback, Uitgeverij Bert Bakker

  Geheim dagboek 1945-1948 - (Hans Warren)
 • 4e druk, 1985, paperback, Uitgeverij Bert Bakker, ISBN 90-351-0222-3

  Geheim dagboek 1958-1962 - (Hans Warren)
 • 1e druk, paperback, Uitgeverij Bert Bakker

  Geheim dagboek 1963-1970 - (Hans Warren)
 • 1e druk, paperback, Uitgeverij Bert Bakker

  Geletterde mannen - (Elisabeth Lockhorn)
 • 1e druk, 2001, De Bezige Bij, ISBN 90-234-7084-2

  Getekende schrijvers - (Siegfried Woldhek)
 • 1e druk, 1986, paperback, Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-7773-0

  Grote ontmoetingen: Jan Wolkers - (Ed Popelier)
 • 1e druk, 1975, paperback, Uitgeverij Orion/Uitgeverij Scheltens & Giltay,
  ISBN 90-6158-059-5

  Het literair eeuwboek
 • 1e druk, 1986, paperback, De Bijenkorf, ISBN 90-71442-05-5

  Het Perzisch tapijt - (Paul de Wispelaere)
 • 1e druk, 1966, paperback, De Bezige Bij, Lit. doc. serie no. 4

  Het spel der knikkers - (P.Calis/F.P. Huygens/B.W.E. Veurman)
 • 2/10 oplage, 1981, paperback, Meulenhoff, ISBN 90-280-0673-7

  Het volle literaire leven - (Jan Brokken, e.a.)
 • 1e druk, 1978, paperback, De Arbeiderspers (ABC no.316), ISBN 90-295-0815-9

  Het vrije woord - jubileumfestival van De Bezige Bij
 • 1e druk, 1986, paperback, De Bezige Bij & Bulkboek, ISBN 90-234-5332-8

  Human Interest - (Theun de Winter)
 • 1e druk, 1975, paperback, Elsevier, ISBN 90-10-01324-3

  In contact met het werk van moderne schrijvers Deel 1: Jan Wolkers -
  (J.G.M. Weck, J.H. Caspers, M.J.C.M. Krekels)
 • 1e druk, 1969, W. Versluys Uitgeversmij
 • 6e herziene druk, 1985, W. Versluys Uitgeversmij, ISBN 90-249-1423-X

  Ischa Meijer - De interviewer en de schrijvers
 • 2003, Prometheus

  Jan Campertprijzen 1982 - (Graa Boomsma)
 • 1e druk, 1982, paperback, BZZTôH, ISBN 90-6291-135-8

  Jan Wolkers - Terug naar Oegstgeest - (Siem Bakker)
 • 1e druk, 1993, paperback, Walva-boek, ISBN 90-6675-543-1

  Jan Wolkers - Turks fruit - (Graa Boomsa)
 • 1e druk, 1983, paperback, Walva-boek, ISBN 90-6675-641-1

  Keurschrift - (Willem Brandt)
 • 1e druk, 1963, paperback, De Bussy

  Kritisch akkoord 1975 - (Eugene van Itterbeek)
 • 1e druk, 1975, Manteau

  Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 - (G. Boomsma)
 • 1e druk, 1980, Samson

  Kunstenaars - (Caspari de Geus)
 • 1e druk, 2003, ISBN 90-8072-632X

  Kwadraats Groot Literair Lees Kijk Knutsel en Doe Vakantie Boek
 • 1e druk, 1993, paperback, Kwadraat, ISBN 90-6481-182-2

  Leestekens - (Hella S. Haasse)
 • 1e druk, 1965, Querido, Reuzensalamander no. 39

  Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur
 • 1e druk, 1978

  Lezen achter letters - (Hella S. Haasse)
 • 1e druk, 2000, Querido, ISBN 90-214-6488-8

  Lezen en leven. Vingerwijzigingen en handreikingen - (Govaart)
 • 1e druk, 1967, Ambo, Utrecht

  Literair lustrum 1 - (Fens, Oversteegen, Jessurun d'Oliveira)
 • 1e druk, 1968, paperback, Polak & Van Gennep

  Literariteiten - (Albert Gillissen/Hans Busman)
 • 1e druk, 1988, paperback, Novella / Bruna, ISBN 11-974-0173-3

  Literatuur, Geschiedenis & Bloemlezing – (H.J.M.F. Lodewick)
 • 1e druk, 1959, gebonden, Malmberg, ’s-Hertogenbosch, ISBN 90-208-3772-9

  Met andere woorden - (Jacob Moerman)
 • 1e druk, 1995, paperback, Uitgeverij Passage, ISBN 90-5452-027-2

  Mijn eerste boek - 30 schrijversdebuten - (Kees de Bakker)
 • 1e druk, 1983, paperback, Tiebosch, ISBN 90-6278-664-2

  Naakt twaalfuurtje - (H. Romijn Meijer)
 • 1e druk, 1967, paperback, De Arbeiderspers, Floret no. 16

  Nederlandse auteurs van 5 generaties - (W. van Leeuwen)
 • 1e druk, 1967, paperback, Nederlands Uitgeverscentrum

  Nederlandse letterkunde 2 - (R. Chamuleau, J.A. Dautzenberg)
 • 1e druk, 1991, paperback, Uitgeverij Het Spectrum BV, Aula, ISBN 90-274-1838-1

  Nederlandse literaire prijzen 1880-1985
 • 1e druk, 1986

  Negenenveertig beren - (Melaert)
 • 1e druk, 1975, Leopold, Den Haag, ISBN 90-258-1016-0

  Omtrent een Roos van vlees van Jan Wolkers - (Van Hoeydonck)
 • 1e druk, 1978, paperback, Manteau, ISBN 90-223-0665-8

  Onze literatuur - (Piet Galis)
 • 1e druk, Meulenhoff

  Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur
 • 1e druk, 1996, Oosthoek

  Over Jan Wolkers I 1961-1968 - (Graa Boomsma)
 • 1e druk, 1983, paperback, BZZTôh, ISBN 90-6291-139-0

  Over Jan Wolkers II 1969-1983 - (Graa Boomsma)
 • 1e druk, 1983, paperback, BZZTôh, ISBN 90-6291-140-4

  Over Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers - (A. Oosthoek)
 • 1e druk, 1976, paperback, Wetensch. Uitg., Synthese,

  P.C. Hooft-prijs/Theo Thijssen-prijs
 • 1e druk, 1993, paperback, Stichting P.C. Hooft-prijs, ISBN 90-72731-06-9

  Peter Hofstede - Tot onze droefheid. Documentaire over de dood - (Hedda van Gennep)
 • 1e druk, 1970, Bosch en Keuning / In den Toren

  Prisma uittrekselboek Nederlandse literatuur 1945-1980
 • 1e druk, 1987

  Pruik en provo - (Willem Brandt)
 • 1e druk, 1967, paperback, Strengholt

  Prachtboeken - (Cor Gerritsma)
 • 1e druk, 2000, Spectrum

  PTT Post - 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten
 • 1e druk, 1988, gebonden, PTT Post, ISBN 90-123-345-789

  Querido’s letterkundige reisgids van Nederland
 • 1e druk, 1982, Querido

  Raamwerk - (Drop/van Gestel/Steenbeek)
 • 2e druk, 1978, paperback, Wolters-Noordhoff, ISBN 90-01-88420-2

  Scheppen riep hij gaat van Au - (H.U. Jesserun d'Oliveira)
 • 1e druk, 1965, paperback, Atheneum-Polak & Van Gennep

  Schreien, schrijven, schreeuwen - (Hugo Bousset)
 • 1e druk, 1973, Brugge

  Schrijven - (Jan Brokken)
 • 1e druk, 1980, paperback, De Arbeiderspers, Grote ABC no. 342,
  ISBN 90-295-0813-2

  Schrijven of schieten - (Fernand Auwera)
 • 1e druk, 1969, paperback, Standaard

  Schrijvers binnenste buiten - (Hugo Kaleis)
 • 1e druk, 1969, paperback, G.A. van Oorschot

  Schrijvers op de rand van '80 - (Frank van Dijl)
 • 1e druk, 1979, Loeb & Van der Velden

  Schrijversgezichten
 • 1e druk, 1990

  Schrijversmap
 • 1e druk, 1989, Bibliotheekwinkel

  Schrijversportretten uit de Haagse Post - (de Winter/Brugsma)
 • 1e druk, 1974, paperback, Elsevier, ISBN 90-10-01202-6

  Spectrum Nederlandse auteurs
 • 1e druk, 1985, Spectrum

  Studiesteun - (Apeldoorn)
 • 2e druk, 1967

  Turks Fruit - (Gerard Soeteman)
 • 1e druk, 2000, paperback, Stichting Het Nederlands Scenario,
  ISBN 90-806069-2-8

  Uitgelezen 2 - reacties op boeken - (J. Kleisen)
 • 1e druk, 1975, NBLC

  Uittreksel top-100

  40+ - Literaire radioportretten - (Nel Noordzij en Otto Dijk)
 • 1e druk, 1969, paperback, CPNB, Boekenweek 1969

  Vingeroefeningen - (Jacques Kruithof)
 • 1e druk, 1981, paperback, BZZTôH, ISBN 90-6291-080-7

  Voorjaarsaanbieding 1997 Uitgeverij De Bezige Bij
 • 1e druk, 1997, paperback, De Bezige Bij

  Wachten op niets - (H.A. Gomperts)
 • 1e druk, 1970, Van Oorschot

  Wilt U mij maar volgen? - (Wam de Moor)
 • 1e druk, 1980, De Arbeiderspers

  Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde
 • 1e druk, 1986, Winkler Prins

  Woord en schroom - (Hugo Bousset)
 • 1e druk, 1977, Brugge

  Zoals zij waren…Meisje bouwman, Jan Wolkers - foto’s
 • 1e druk, paperback, Joop Wiggers Produkties

  Zwervan door ons bomenland - (Gait L. Berk)
 • 1e druk, 1979, Unieboek, ISBN 90-228-4922-8

 •  © 2002-2018 Wolkers' fragmenten. Alle rechten voorbehouden.