Wolkers' fragmentenDisclaimer
DisclaimerNaar boven
Het is de bedoeling om via deze website zo actueel en correct mogelijke informatie te geven aan ieder die de site bezoekt. De makers en de eigenaar/beheerder zijn echter niet aansprakelijk voor onvolledigheid of onjuistheden op deze site. Ook zijn de makers en eigenaar/beheerder niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze site en de informatie daarop.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links die via deze site te bereiken zijn, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De makers en eigenaar/beheerder van de site Wolkers’ fragmenten kunnen ook hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendom recht in, gerelateerd aan de website Wolkers-fragmenten (inclusief materiaal door gebruikers geplaatst) eigendom zijn van de eigenaar/beheerder van deze website.
Het is gemakkelijk materiaal van de website te kopieëren, maar dit betekent niet dat dit legaal is. Daarom mag niemand zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar/beheerder van de website Wolkers-fragmenten materiaal kopieëren, distribueren of publiekelijk vertonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, publiceren, bewerken, vertalen en opnieuw indelen zonder dat uitdrukkelijke toestemming is verleend.

Ondanks dat het niet is toegestaan, kunnen gebruikers informatie aandragen, of zich gedragen op een manier die onbetrouwbaar, misleidend of zelfs illegaal is. U moet zich er van bewust zijn dat mensen niet noodzakelijk zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Wanneer u een pagina of document tegenkomt op de website van Wolkers’ fragmenten die onjuiste informatie bevat, kunt u contact met opnemen.

 © 2002-2018 Wolkers' fragmenten. Alle rechten voorbehouden.