Wolkers' fragmentenOp zoek naar
Familie-archiefNaar boven
Bidprentjes, artikelen uit kranten, tijdschriften en/of personeelsbladen, geboortekaartjes, verlovingskaarten, trouwkaarten, rouwcirculaires, dankbetuigingen, advertenties, schoolrapporten, naam- en visitekaartjes, verhuiskaartjes, briefpapier, aktes van notarissen, gerechtelijke bevelen, testamenten, vonnissen, diploma's, verlopen rijbewijzen, identiteitskaarten e.d.; het blijft een welkome aanvulling op mijn familiearchief.

Kiekjes - Jullie doen mij een groot plezier met oude kiekjes. Vooral oude foto's met de familie in hun eigen huiselijke omgeving. Foto’s van het familiebedrijf, bedrijfswagens, of tijdens het uitoefenen van hun beroep. Waar ouders samen of alleen op staan, of het huis waarin ze jarenlang hebben gewoond. Een kopie van zo’n foto is ook goed. Misschien zou je er dan even een briefje bij willen doen met namen en gegevens. Of zet het voorzichtig met potlood achter op de foto. Als je een foto laat bijmaken, dan betaal ik de kosten.
En of het nu een Wolkers zelf betreft of een aangetrouwde, alles is van harte welkom voor het archief. Dus, mocht je wat kwijt willen... Gooi het niet weg! Mij kun je er ontzettend blij mee maken. Het materiaal wordt keurig geordend opgeborgen in het familiearchief.

Zowel voor de foto’s als de kaartjes geldt: alvast bedankt voor de moeite!
Overigens wil ik hier meteen van de gelegenheid gebruikmaken om dié mensen te bedanken die mij – elk jaar weer - artikeltjes uit kranten, geboortekaartjes, adreswijzigingen, bidprentjes of overlijdenskaarten hebben toegezonden.

BoekenNaar boven
Mijn verzameldrift houdt niet op bij eerdergenoemd materiaal voor het familiearchief. Jan en Djoeke Wolkers hebben boeken geschreven. Ook die horen daarin thuis. Inmiddels heb ik, zover ik kon nagaan, alle eerste Nederlandse drukken van beide schrijvers. Voor een deel zijn dat verhalenbundels, zogenaamde bloemlezingen, waarin een verhaal van Wolkers is opgenomen, of gedichtenbundels. Nog steeds ben ik op zoek. Regelmatig ben ik in antiquariaten en beursen aan het struinen; op zoek naar Wolkers' materiaal. Ik kan daar werkelijk uren zoet brengen. Jan publiceerde in het begin van zijn schrijverscarriëre - eind jaren vijftig - al zijn eerste verhalen in enkele literaire tijdschriften. Daar is moeilijk aan te komen. Evenals zijn in Duitsland, Zweden, Amerika, Engeland, Hongarije, Finland, Noorwegen, Portugal, Japan, Joegoslavië, Spanje, Frankrijk, Polen, Sloveens, Turks enz. uitgegeven vertaalde boeken. Af en toe duikt er weer ergens een exemplaar op. Mocht iemand een tip voor mij hebben, dan hoor ik die graag.
Gelukkig heb ik goede contacten met een antiquariaat in Zweden, die mij af en toe een opgedoken exemplaar toezendt. Maar het blijft heel moeilijk in het buitenland.
Door het gebruik van internet heb ik enkele vertalingen van Jan Wolkers aan mijn collectie kunnen toevoegen.
Maar er zijn ook Wolkers-en in het buitenland die publiceren. Zo ben ik nog op zoek naar een boek geschreven door een Hans Wolkers in Duitsland: Darstellung, Reaktivität und Untersuchungen von Polytelluriden, uitgeverij Shaker Verlag GmbH, ISBN 38-611-1694-4.

Juiste adressenNaar boven
De ene Wolkers wordt groot en gaat op zichzelf wonen, de ander moet verhuizen vanwege het werk of studie, of gaat zomaar verkassen. Ondanks de kleine familie kost het me veel moeite op het adressenbestand up-to-date te houden. Met het verzenden van Wolkers' fragmenten loop ik daar ieder jaar weer tegenaan.
Ga je verhuizen en wil je ook een eventuele volgende uitgave van het familieblad blijven ontvangen, geef mij dan tijdig je nieuwe adres door via de Contact pagina, of stuur een verhuiskaartje.

Familieverhalen - duik eens in uw verledenNaar boven
Ook u heeft vast wel ergens in uw geheugen een familieverhaal opgeslagen. Er is geen familie die niet zonder familieverhaal is. Eigenlijk mogen deze niet verloren gaan. Familieverhalen, -tradities, -spreuken en -gezegden, anekdotes.
Hoe werd vroeger in uw familie Pasen gevierd? De Kerst? Of Sinterklaas? Dat zijn vaak van die dagen om eens terug te denken aan die oude leuke voorvallen in de familie. Er zijn vast en zeker - leuk of minder leuke - anekdotes, die de moeite waard zijn om te vertellen. At u sla, spek en eieren en ging daarna de kachel uit en verdween die gepoetst in de schuur? Hetzelfde geldt voor andere feestdagen, zoals bijvoorbeeld Kerst of Oud en Nieuw. Hoe ging u vroeger op vakantie? En zo zou ik nog even door kunnen gaan.
Kom met uw verhalen. Pak pen en papier of ga achter je pc zitten! Stuur je verhaal naar het adres op de contact pagina. E-mailen kan ook: harri@wolkers-fragmenten.nl. Geef wel even aan of je het verhaal eventueel in Wolkers' fragmenten gepubliceerd wil zien of alleen maar bestemd is voor het familiearchief. Het is wellicht aanvullend materiaal dat ik kan gebruiken voor het familieboek dat ik aan het schrijven ben.

Gedichten, columnsNaar boven
Ik heb ontdekt en uit gesprekken kunnen opmaken dat er 'familieleden' zijn die ook op literair gebied aspiraties hebben. Het zijn waarschijnlijk niet de grote literaire prestaties die schrijver Jan of Djoeke Wolkers leveren. Heeft u niet een keer in een liefdevol moment, of op een minder vrolijke dag iets op papier gekrabbeld?
Zelf heb ik vijftien jaar lang iedere dag in mijn dagboek geschreven. Soms - afhankelijk van de stemming op dat moment - er tussendoor een gedichtje. Heeft u dat nooit gedaan? Een liefde- of waardevol moment vastgelegd? Of uw gal gespuuwd? Verhalen, dagboeken, gedichten, een column; het zijn uitstekende manieren om je emoties uit te drukken. Van je af te schrijven. Daarom kan ik me niet voorstellen dat er binnen de familie iemand is, die niet op deze manier zijn of haar gevoelens aan het papier heeft toevertrouwd. Misschien zelfs wel eens iets heeft gepubliceerd in een krant, tijdschrift, wijk- of verenigingsblad.
Zo is van Hans Wolkers (geb.28.5.1962) bekend dat hij regelmatig publiceert in Grasduinen, Arts & Auto, enz. Prechtige verhalen voorzien van schitterende door Hans eigenhandig geschoten foto's. Ook Hen Wolkers (16.6.1950) schreef regelmatig columns in een agrarische blad.
Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie mij gedichten of ander materiaal willen toezenden, en willen aangeven waarin de publicatie eventueel heeft plaatsgevonden. Wellicht kunnen we tot een bundeltje komen. Misschien is er nog ergens een vergeten schriftje, of dagboek met een waardevol gedichtje of verhaaltje.
Stuur je verhaal naar het adres op de contact pagina. E-mailen kan ook: harri@wolkers-fragmenten.nl.

BijnamenNaar boven
Pistolen Paultje kent iedereen. Vroeger hadden veel mensen een bijnaam. Zo'n bijnaam kreeg je niet voor niets; er was altijd wel een aanleiding voor. Of het had met iemands beroep te maken, met zijn of haar lichaamsbouw, of een bepaalde gewoonte die die persoon. Er was altijd wel iemand die een naam voor een ander verzon. Zo ontstonden de meest gekke en prachtige bijnamen. Enkele bijnamen heb ik via mijn ouders gehoord, maar er zijn er zeker meer in de familie. Zo stond mijn opa bekend als Blauwe Harry, omdat hij nooit alcohol dronk. En kennen we Jan Pruim, die altijd pruimde.
Ken je ook een Wolkers met een bijnaam, laat mij het dan even weten. Schrijf een briefje waarop je aangeeft om welk familielid het gaat, eventueel zijn geboortedatum en met wie hij/zij was getrouwd, de bijnaam en waarom hij/zij deze bijnaam had.

 © 2002-2018 Wolkers' fragmenten. Alle rechten voorbehouden.